Publicerad 20 feb 2020

FundedByMe tar nästa steg mot lönsamhet

Fokus på tillväxt och lönsamhet.
Svenska FundedByMe är numera EU:s största crowdfunding-plattform. Men bolaget är även verksamt inom flera delar av den spännande och växande marknaden för finansiella tjänster. Under andra halvåret noterades en rejäl resultatförbättring och nu gör bolaget en fullt ut garanterad nyemission för att ta nästa steg mot lönsamhet.

– Sedan förvärvet av Laika Consulting för ett drygt år sedan har vi fokuserat på konsolidering och vi har inte minst kunnat sänka våra fasta kostnader rejält. Nu gör vi en nyemission för att kunna fortsätta vår satsning och för att nå lönsamhet, säger FundedByMe:s vd Daniel Daboczy.

Under andra halvåret 2019 förbättrades resultatet med närmare 22 miljoner kronor i förhållande till årets första hälft. En stor del i förbättring kan förklaras av sänkta kostnader, men synergier och fokus på rätt affärer är en annan viktig del. 

– Vi har avvecklat en del kostsamma verksamheter inom Laika och samtidigt försökt få ut så mycket som möjligt i samordningsvinster. Men vi har även fortsatt att utveckla koncernens erbjudande inom spännande och för oss närliggande områden, säger Daniel Daboczy. 

Nya tjänster

Som exempel på detta nämner han bland annat crowdfunding för noterade bolag, en tjänst som sannolikt kommer att lansera sina första case under året. Därtill håller FundedByMe på att lansera en tjänst för handel med så kallad secondary, en tjänst som tagits fram ihop med samarbetspartnern Tario. Tjänsten planeras att introduceras senare i vår.  

– De stora utvecklingskostnaderna för detta är redan tagna. Det innebär att en stor del av de intäkter vi ser framför oss inom de här områdena kommer att påverka vårt resultat positivt, säger han. 

Ett växande segment

Daniel Daboczy anser att FundedByMe-koncernen nu i allt högre utsträckning står redo att ta tillvara de möjligheter som finns inom den nisch de verkat de senaste åren. Han anser att det finns ett stort och även växande segment inom kapitalförsörjning som de större aktörerna, som banker och andra finansiella institutioner, helt negligerat.  

Vidare lyfter FundedByMe-chefen fram Feminvest som en mycket spännande satsning, som på kort tid gjort ett viktigt avtryck på marknaden. Feminvest är sannolikt Nordens största kvinnliga nätverk för kvinnligt ägande och inflytande. Målsättningen är att få fler kvinnliga investerare och fler kvinnliga entreprenörer, för att uppnå ett större kvinnligt ägande på den finansiella marknaden.  

– Det här ligger mig varmt om hjärtat. Men ambitionen är naturligtvis även att det ska vara lönsamt, vilket jag är övertygad om att det kommer att vara. Vi ser att intresset för kvinnligt ägande och investeringar växer hela tiden. Vi vill spela en ledande roll inom detta och det kan vi bara göra om vi är lönsamma, avslutar Daniel Daboczy.

Läs allt om emission

Delta i emissionen utan teckningsrätter

Läs Stockpickers analys av FundedByMe