“Det är helt klart att det finns en marknad för vår produkt”, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical med anledning av att bokslutet för 2016 visar på stigande försäljning.

Publicerad 22 feb 2017

Redsense ökar takten efter försäljningslyft

Positivt kassaflöde inom två år
Efter en höst med flera positiva nyheter var det inte överraskande att medicinteknikbolaget Redsense Medical levererade ett starkt bokslut för 2016. Bolagets vd Patrik Byhmer tar resultatförbättringen som en intäkt för att bolaget är på rätt väg. Nu ser han framför sig en intensivare satsning på försäljningen.

– Vi känner nu att det är rätt läge att accelerera när det gäller våra marknadsansträngningar, säger Patrik Byhmer. 

Det bokslut som offentliggjordes den 22 februari visade att Redsense Medical tredubblade nettoförsäljningen under förra året. Patrik Byhmer gör nu bedömningen att bolaget kommer att uppvisa ett positivt kassaflöde inom två år. 
– Det är helt klart att det finns en marknad för vår produkt.  Det är också tydligt att hela marknaden växer, och vi växer med marknaden, tillägger Byhmer, som pekar på det faktum att marknaden för hemdialys och nattdialys – de två primära marknaderna för Redsense – växte globalt med omkring 20 procent under 2016.  
Framgångar på världens största marknad
Det som framförallt drar upp försäljningen av Redsenses utvecklade blodläckagesystem (se faktaruta) är framgångarna på den amerikanska marknaden. Det var under hösten som Redsense slöt ett avtal med Metro Medical, en av USA:s största distributörer inom sektorn hemdialys och leverantör till flera av USA:s största kliniker, vilket ledde till en initial order om 1,5 miljoner kronor. 
Att Redsense dessutom är ensamt på marknaden om att ha fått sitt blodläckagealarmssystem godkänt av den amerikanska sjukvårdsmyndigheten för att användas på natten är också en klar konkurrensfördel för bolaget. 
En annan positiv nyhet gällande Nordamerika, och som kom i slutet av förra året, var att Redsense ingick avtal med en distributör i Kanada. Distributörer Chief Medical täcker hela den kanadensiska marknaden för dialysprodukter, och avtalet gäller från och med januari i år.
– Den amerikanska marknaden är den största, och därför vår viktigaste. Men vi ser också mycket positivt på de framsteg vi gjort i Europa, framhåller Byhmer och pekar då inte minst på den tyska och brittiska marknaden.  
Ny studie stärker utgångsläget i Tyskland  
Under hösten påbörjades en studie på ett av de största tyska sjukhusen. Det aktuella sjukhusets dialysakut i Berlin har valt att genomföra en studie med Redsenses produkter, och studien beräknas vara klar redan nästa månad. Slutsatserna kommer även att presenteras i en vetenskaplig artikel, och Patrik Byhmer trycker framförallt på studiens betydelse som referens när bolaget ökar sina marknadsansträngningar i Tyskland. Vad som dessutom gör studien extra viktig är att den inkluderar Redsenses nya katederprodukt (läs mer om den produkten här).  
– I Europa är det framförallt i Tyskland som vi ska öka våra säljinsatser, och vi planerar att dra upp tempot när studien är klar, säger Byhmer.
  • Fakta – Redsense Medical 
  • Redsense Medical har utvecklat ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Blödningar vid dialysbehandlingar kan uppkomma i de fall vennålen lossnar och kan i värsta fall vara livshotande. Redsenses system består av ett sensorplåster som fästs över vennålens instickshål. Ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet. 
  • Efter förfrågan från sina största kunder utvecklade Redsense under 2016 även ett larmsystem för dialys som kan övervaka katetrar istället för nålar som blodaccess. Cirka 20 procent av dialyspatienterna i USA får sin dialys genom en kateter som placeras vid halsen och in i halsblodådrorna.
  • Läs mer om Redsense Medical här.
  • Läs om Bokslutet för 2016 här.