Jonas Wiwen-Nilsson, Allan Voreck och Per Agerman

Publicerad 2 maj 2012

Realtid genomför nyemission


Realtid Media AB (publ) är ett mediehus enbart inriktat på finansbranschen. Nu sprider bolaget ägandet som ett första steg inför en framtida listning.

För tio år sedan gav sig Jonas Wiwen-Nilsson in i mediebranschen efter ett antal år på investmentbanken Goldman Sachs. Resultatet blev bolaget Alternativ Media Stockholm AB och den nätbaserade affärstidningen Realtid.se som startade hösten 2004.

Som en fristående utmanare till mediejättarnas titlar i segmentet (däribland Dagens Industri, E24, Affärsvärlden och Veckans Affärer) lyckades Realtid etablera sig som ett välkänt varumärke på marknaden med en stark läsarbas i framför allt finansbranschen.

Men den djupa lågkonjunkturen som inleddes 2008 satte käppar i hjulet. I mars 2011 tvingades Alternativ Media ansöka om företagsrekonstruktion.

– Det är bara att konstatera att vi inte lyckades driva en bred affärssajt på ett kommersiellt framgångsrikt sätt. Det var ett tufft besked att lämna till personal, affärspartners och ägare, men samtidigt blev detta startpunkten på en mycket positiv förändring av verksamheten, säger Jonas Wiwen-Nilsson.

Som ett led i rekonstruktionen bantades verksamheten kraftigt. Istället för att fortsätta arbeta efter den tidigare affärsmodellen, där Realtid.se stod i centrum, blev vägen framåt att bli ett målgruppsinriktat förlag med finansbranschen i fokus. Denna del av marknaden saknar också en tydlig svensk medieaktör.

– Den traditionella affärspressen har alltid haft börsen, aktieanalysen och privata investeringar som huvudfokus. Det har saknats en klassisk branschtidning för proffsen i finansindustrin och det är detta vi gör idag. Vi är finansbranschens motsvarighet till reklam- och medietidningen Resumé eller fotbollsmagasinet Offside, säger chefredaktör Per Agerman.

Rekonstruktionen har långt ifrån bara inneburit neddragningar, affärsmodellen har också utvecklats. Idag bedriver Realtid Media en integrerad mediemodell med flera kanaler. Produktlinjerna spänner över plattformarna digitalt, print och fysiska möten och erbjuder målgruppen nyheter, fördjupning och olika typer av mötesplatser i form av nättidningen Realtid.se (www.realtid.se), kvartalsmagasinet Industrirapport samt eventet Finansbar.

– Vi är nummer ett i vårt segment och har en tydlighet och unicitet i vårt erbjudande. Vi levererar Sveriges starkaste målgrupp till annonsörer och andra samarbetspartners. Vägen framåt blir att ta tillvara den integrerade modellens fördelar och styrkan i ett känt varumärke för att öka intäkterna och nå lönsamhet, säger Jonas Wiwen-Nilsson.

Den första utgåvan av det tryckta magasinet Industrirapport släpptes i slutet av mars. Andra numret ges ut i juni och trycks i 10 000 exemplar. Tidningen distribueras till beslutsfattare och ledande befattningshavare i finansbranschen. Det som särskiljler rapporten från andra affärstidningar är att varje utgåva skräddarsys kring ett utvalt tema.

Industrirapport nr 1 hade temat “M&A” (företagsförvärv och fusioner) och bjöd på en lång rad intervjuer med höga chefer på börsnoterade bolag och gräddan av rådgivare inom corporate finance och affärsjuridik. Årets andra tema är “Bransch i förändring” och belyser finansbranschens framtid utifrån de senaste årens marknadsturbulens och regulatoriska flogvåg.

I den första utgåvan såldes 27 annonssidor och förhoppningen är att annonsintäkterna ska öka i takt med att rapporten etableras på marknaden. Rapporten säljs via Realtid.se och ett prenumerationspaket lanseras under andra kvartalet i år. Under 2013 är planen att öka utgivningstakten ytterligare genom att lansera ett antal utgåvor med livsstilsinriktning.

Även inom området fysika möten planeras en breddning av erbjudandet. Hittills har eventet Finansbar arrangerats fyra gånger. Konceptet är formbart och har både bjudit på initierade diskussioner med speciellt inbjudna gäster, förhandsvisning av bio och lansering av första numret av Industrirapport.

Nästa steg är att producera två mer omfattande konferenser/seminarier som även kan ge intäkter från deltagaravgifter.

– Vi ser redan nu att våra olika produktlinjer ger varandra draghjälp och stimulerar merförsäljning. En naturlig utveckling är att vi också lanserar produkter och tjänster där läsarna och besökarna betalar för att ta del av vårt innehåll, säger Jonas Wiwen-Nilsson.

Realtid Medias målsättning är att nå lönsamhet mot slutet av 2012. Under 2013 ska intäkterna öka kraftigt med vinst för helåret. Med basen i ett mycket stark produkterbjudande återstår är nu fokus riktat mot säljorgansiationen. Produktbredden väntas underlätta rekryteringsprocessen som inleds under andra kvatalet för att ha erforderlig personal på plats efter sommaren.
 
För att fortsätta utveckla affärsmodellen och nå tillväxtmålen genomför Realtid Media nu en publik nyemission på upp till 5 miljoner kronor. Idag ägs bolaget av ett drygt tiotal investerare men är målet att sprida ägandet ytterligare för att under nästa år sedan ordna en handel i aktien genom listning på en marknadsplats.

– Ambitionen har alltid varit att bygga en stor och varaktig verksamhet. Hade inte så  varit fallet hade vi inte mäktat med den oerhört krävande resa som vi har tagit oss igenom, säger Jonas Wiwen-Nilsson.

 • Fakta om Realtid
 • Bolagets bedöming är att verksamheten ska generera nedanstående resultat de kommande åren:
 • 2012: Omsättning 5 MSEK, nollresultat.
 • 2013: Omsättning 12 MSEK, vinst 2 MSEK.
 • 2014: Omsättning 18 MSEK, vinst 3 MSEK.
 • NYCKELPERSONER:
 • Allan Voreck, styrelseordföranden
 • Född 1960. Utbildad civilekonom med 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomistyrning, finansiering och affärsuteckling. Driver de egna bolagen Excellent Controller Sweden AB och Excel Invest AB. Styrelseledamot i 203 Web Group AB (publ) som är listat på Aktietorget.
 • Samuel  Bonnier, styrelseledamot
 • Född 1959. Ekonomutbildning vid University of Denver, Colorado samt marknadsföringsekonom vid IHM, Stockholm. Entreprenör inom golfbaneanläggningar, miljö- och återvinningsindustrin samt ansvarig för Bisslinge Förvaltning ABs portföljinnehav.
 • Jonas Wiwen-Nilsson, vd och ansvarig utgivare, ledamot i styrelsen
 • Född 1972. Utbildad civilingenjör Väg- och vattenbyggnadsteknisk linje vid Lunds Tekniska högskola, examen 1997. Analytikerprogramet på Goldman Sachs Investment Banking Division 1998 och befordrad till Associate 2000, då i gruppen Communication, Media & Tecknology. Baserad i London, Hong Kong och Peking. Grundade Alternativ Media Stockholm AB 2002.
 • Per Agerman, chefredaktör
 • Född 1974. Yrkesverksam journalist sedan 1994. Har tidigare bland annat arbetat på Affärsvärlden, Ekonomi24.se samt Computer Sweden. På Affärsvärlden var han en av initiativtagarna till och redaktörerna bakom tidningens affärsjuridikbilaga samt entreprenörsboken Framgång. Han publicerade 2010 boken Insiders tillsammans med författarkollegan Annelie Östlund. De båda belönades med priserna Årets ekonomijournalist samt Guldspaden 2007.
 • NYEMISSIONEN I KORTHET
 • Teckningstid: 
 •  23 maj 2012 – 15 juni 2012
 • Teckningskurs:   
 •  2,00 kronor per aktie
 • Antal aktier i erbjudandet:             
 • Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier.
 • Antal aktier innan emission:          
 • 5 000 000 aktierVärdering: 10 000 000 kronor före emissionen

Intressenter är välkomna att beställa memorandum om aktuell emission via beställningsformuläret nedan.