I tredje delen av råvaruskolan går vi igenom råvaruhandel.

Publicerad 30 apr 2013

Råvaruskolan del 3:Hur handlar man med råvaror?


Råvaruskolan avslutas med en beskrivning av hur man handlar råvaror i praktiken. Det finns ett allt större utbud av produkter för att handla i råvaror med. Dessa produkter är inte helt utan fallgropar, utan kan påverka avkastningen avsevärt.

Man bör ta med valutarisken i investeringen eftersom den underliggande råvaran normalt noteras i USD. Det finns produkter både med eller utan valutasäkring. Dessutom finns det, som du kan läsa i detta kapitel, ganska stora skillnader mellan olika produkter. Hur de allokerar dina pengar i aktuell råvara kan skilja sig ganska mycket, och är ofta in helt enkelt att förstå.

Handel med futures, mini futures eller open end certifikat
Många nya derivat för råvaruhandel som handlas via den svenska börsen, har så kallade terminer (futures, engelsk term) som underliggande tillgång. Att inneha dessa produkter över en månads tid kan leda till backwardation eller contango, någon som kan påverka din avkastning avsevärt.

Backwardation och contango
Om man investerar i råvaruterminer är det viktigt att förstå hur den så kallade terminsrullningseffekten påverkar avkastningen. När en termin närmar sig sin lösenperiod vill man som investerare oftast undvika att få den fysiska råvaran levererad. Man säljer därför terminen och köper i stället en termin med längre löptid för ett motsvarande belopp.

Om man rullar in i en dyrare termin så är rullningseffekten negativ, man får mindre råvara för pengarna. Det kallas att marknaden är i contango. Om man rullar in i en billigare termin så får man mer råvara för pengarna. Rullningseffekten är positiv och marknaden är i så kallad backwardation.Dessa fenomen kan påverka avkastningen avsevärt. Nedanstående bild från illustrerar prisutvecklingen för socker med leverans från oktober 2011 till juli 2014, och är ett tydligt exempel på hur priserna sjunker för varje månad:

Om priserna förblir oförändrade (eller ändras linjärt för samtliga månader), kommer vi hamna i backwardation och för den korte placeraren innebär det utebliven avkastning. Trots att priset går ned från 30,22 till 22,18 kommer vi inte tjäna några pengar på denna nedgång eftersom vi hela tiden rullat vårt kontrakt framåt en månad i taget.
Terminer (futures)

Handel direkt i futures, sker genom att köpa eller sälja kontrakt på råvaror för leverans en viss månad. Att rulla kontrakten och därmed hamna i backwardation eller contango är naturligtivs en risk, men en för handlaren mer uppenbar än då handel sker genom diverse produkter som rullar terminerna automatiskt. Att handla i terminer har dock en mängd nackdelar för mindre placerare, vilket gör att vi väljer att inte gå in på mer detaljer här.

Mini futures och open end certifikat

För många investerare kan rullningsförfarandet framstå som komplicerat. Genom mini futures och open end råvarucertifikat sker rullningarna dock automatiskt. open end certifikat och mini futures som har råvaruterminer som underliggande och justeras varje gång det sker en terminsrullning för att hålla värdet på certifikatet konstant. För ett open end-certifikat sker det genom att man justerar hur många terminer som ingår i ett certifikat (deltagandegraden). För mini futures justerar man finansieringsnivån. Bland annat Royal bank of Scotland (RBS) samt Handelsbanken emitterar flertal produkter inom denna kategori.
Handel genom exchange traded funds (ETF).

Vid börshandlade fonder kan man enkelt ta en position i en underliggande råvara. Det finns dock ett stort antal produkter som handlas på världens börser, dock i mindre skala på den Svenska börsen. Det finns olika typer av ETF:er, och några parametrar som bör undersökas innan köp.

Fysisk allokering
En annan fråga som bör besvaras, är om det finns det fysiskt material i produkten. Exempelvis om ETF-produkten äger fysiskt guld.

Stängs produkten över natten?
Vissa produkter rör sig enbart med den dagliga kursrörelsen. Det betyder att eventuella ändringar i priset från stängning en dag till öppning dagen efter uteblir. Dessutom kan kursrörelserna påverka utvecklingen mycket ofördelaktigt för dessa produkter. Eftersom det är 100 procent av den dagliga rörelsen som utgör din avkastning är inte dessa produkter bra att sitta på långsiktigt  (under flera månader).  Ett exempel på hur en kort ETF med linjär utveckling kan påverkas av denna ETF modell illustreras nedan:

Dag 1: Underliggande råvaran har ett pris på 1000 USD och går under dagen ned till 500 USD.  Det motsvarar -50 procent  ändring i underliggande och + 50 procent i ETF utvecklingen.

Dag 2: Underliggande råvaran på 500 USD går upp till 750 USD. Den underliggande har således ökat +50 procent i underliggande, och ETF värde utvecklingen för dagen motsvarar –50 procent.

Problemet visar sig tydligt när vi summerar utvecklingen över det två dagarna. Priset för den underliggande råvaran har på två dagar gått ned 250 USD från 1000 USD till 750 USD, vilket motsvarar 25 procent.  Trots detta har ETF värdet har på samma tid gått ned 25 procent, trots att vi förväntade oss  att vår korta ETF produkt skulle stigit 25 procent eftersom råvaran faktiskt har gått ned.

Sammanfattning
Som visats genom denna skola innebär handel med råvaror stora möjligheter till din portfölj eftersom de kan komplettera aktieinnehav på ett föredömligt sett. Råvarumarknaden är också bred med många fundamentalt olika typer av råvaror. Detta gör att det nästan alltid finns något tillgångsslag där utbud och efterfrågebalansen är skev och priset rör sig kraftigt uppåt eller nedåt. Gör research på råvaran, följ de tekniska indikatorerna samt handla med en produkt som passar din riskprofil och dina mål.