Anders Nicander, Chief Sales Manager på Nordea Markets

Publicerad 28 sep 2012

Räntebevis – årets hetaste placering!


Turbulensen på aktiemarknaden har medfört att många investerare börjat se sig om efter andra placeringsalternativ. En marknad som vuxit kraftigt är den för företagsobligationer. Nu öppnas dörren till kreditmarknaden även för privatpersoner. Nordeas Räntebevis betraktas av många som årets hetaste placeringsnyhet.

De senaste åren har uppgivenheten  och osäkerheten kring aktiemarknaden varit stor. Detta märks bland annat genom det rekordhöga banksparandet och det ökade intresset för kreditmarknaden. Företagsobligationer är ett tillgångsslag som stigit kraftigt i popularitet. Institutioner har sedan länge  sparat i företagsobligationer, men marknaden har varit svårtillgänglig  för privatpersoner. Anledningen är att minsta investeringsbelopp ofta ligger kring 1 miljon kronor.

– Marknaden för företagsobligationer har vuxit kraftigt i Sverige. Tillgångslaget ger en högre ränta än bankkontot och anses samtidigt vara en trygg placering i jämförelse med aktier. Nackdelen är att marknaden är kapitalintensiv och otillgänglig med dålig insyn. Vi ville öka transparensen och göra marknaden tillgänglig även för mindre investerare. Därför lanserade Nordea, som första bank i världen, produkten Räntebevis, berättar Anders Nicander, Chief Sales Manager på Nordea Markets.

Årlig kupongränta på 4-9 procent

Räntebevis har många likheter med företagsobligationer men också några skillnader. En av dessa är att Räntebevisen är börsnoterade och går att handla i poster om 10 000 kronor. Räntebevisen betalar också ut en löpande kupongränta fyra gånger per år; i mars, juni, september och december.

Den årliga kupongräntan ligger mellan 4-9 procent och utgörs av två delar. Den ena delen består av STIBOR-räntan, bankernas rörliga referensränta, och den andra delen av ett fast räntetillägg.  Storleken på räntetillägget beror på risken för en kredithändelse i det företag som Räntebeviset är kopplat till. Exempel på kredithändelse är att företaget går i konkurs och inte kan fullgöra sina åtaganden. Ett bolag med hög kreditvärdighet ger lägre ränta och vice versa. En annan skillnad mellan Räntebevis och företagsobligationer är att även Nordea utgör en kreditrisk för köparen. Nordea har en mycket hög kreditvärdighet (AA- från Standard and Poor´s) men köparen får ändå betalt för den dubbla kreditrisken.

– Det faktum att Räntebevisen är börsnoterade innebär att de har en transparant prisutveckling som är enkel att följa. Räntebevisen går att lägga i en vanlig värdepappersdepå. Investerare kan också ha dem i en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto (ISK), vilket kan vara förmånligt i skattehänseende, konstaterar Anders Nicander.

Nordea har i dagsläget noterat elva Räntebevis på Stockholmsbörsen. Räntebevisen är kopplade till bolag som Volkswagen, Carlsberg och Volvo och har varierande ränta och kreditrisk. Bolagen är också fördelade inom olika branscher, sektorer och länder för att investeraren genom att köpa flera olika Räntebevis ska kunna skapa en så god riskspridning som möjligt. Under året planerar Nordea att ge ut fler Räntebevis.

Marknaden sätter priset
Räntebevis handlas i poster om 10 000 kronor, vilket är det nominella beloppet, men om marknadens bedömning av bolagets kreditrisk förändras under löptiden (från dagen då Räntebeviset börsnoteras) kan priset påverkas.

– Ett exempel är vårt Räntebevis Nokia. Bolagets finansiella ställning  försämrades efter att Räntebeviset noterades  i mars 2012. I dag begär investerare en högre ränta än STIBOR plus det fasta räntetillägget som är 3,35 procent. Räntebeviset går därför att handla till en underkurs. Det innebär att den årliga avkastningen nu är närmare 9 procent, betydligt högre än den ursprungliga räntan berättar Anders Nicander.

Risken investeraren tar vid köp av ett Räntebevis är att bolaget eller Nordea hamnar på obestånd.  En stor del av det investerade kapitalet riskerar då helt eller delvis att gå förlorat. En annan risk som investeraren bör vara medveten om är marknadsrisken, det vill säga att priset på Räntebeviset kan falla. Om inte företaget eller Nordea råkar ut för någon kredithändelse får du alltid tillbaka det nominella beloppet, 10 000 kronor per bevis på återbetalningsdagen.

Anders Nicander understryker också att risken i ett Räntebevis är lägre än risken i en aktie.

En attraktiv investering
Anders Nicander konstaterar avslutningsvis att Räntebevis definitivt är årets stora nyhet på placeringsmarknaden. Det har bara gått några månader och Nordea har redan noterat 20 000 genomförda affär och en handel på närmare 3 miljarder kronor i sina Räntebevis.

– Räntebevis lämpar sig väl för investerare som söker en trygg placering och samtidigt önskar bättre avkastning än banksparandet. Dessutom ger Räntebevis regelbundna kupongutbetalningar. Dessa kan investeraren konsumera eller återinvestera. På så vis kan investeraren rulla en växande snöboll framför sig, avslutar Anders Nicander.

  • Räntebevis (Alla uppgifter nedan per den 10 september 2012) 

  •     
  • Räntebevis går att handla via Nordea och alla andra banker och nätmäklare. Mer information om Nordeas Räntebevis hittar du här