Publicerad 27 mar 2020

R2K Ventures förmedlar lån till mindre bolag

Slår ett slag för småföretagare.
Coronakrisen drabbar allt fler småföretag. R2K Ventures, som arbetar med att föra samman investerare med bolag i såddfas, har breddat sin verksamhet och förmedlar nu även lån mellan långivare och bolag.

Debatten om hur företag ska få ta del av de 500 miljarder som satts av har minst sagt varit livlig. Men ännu har inte mycket hänt och läget för många företag blir allt mer ansträngt.

– Företag har helt enkelt inte tid att vänta på att myndigheterna ska kanalisera ut pengar. Och om vi kan hjälpa till så vill vi definitivt göra det, säger Mikael Roupé på R2K Ventures.

Arbetar med Pitch Bars

R2K Ventures affärsidé är att föra samman investerare med företag i tidig fas genom så kallade Pitch Bars. Bolagets kontakter med bolag som är i behov av pengar som en följd av Coronakrisen blev startskottet till att de nu breddat verksamheten till att förmedla lån. Det sker genom att föra samman långivare med företag.

– Vi är den förmedlande länken. Sedan är det upp till långivarna och låntagarna att komma överens om villkoren. Det är viktigt att poängtera att det handlar om lån för expansionskapital nu när många investerare drar sig ur sina tidigare åtaganden, berättar Mikael Roupé och poängterar att lånen inte går till att täcka likviditetsunderskott som följd av lägre försäljning.

Räntan förhandlas fram

Räntan förhandlas mellan parterna och maximalt lånebelopp är 7 miljoner kronor. Enligt Mikael Roupé ligger räntan mellan 0,35 och 1,65 procent. I några få fall har räntan landat på uppåt 5 procent, men då handlar det om korta lån på någon månad.

Enligt Mikael Roupé tjänar bolaget inte pengar på denna breddade tjänst.

– Nej, i dag gör vi inte det. Men det kan komma att ändras. Nu är drivkraften att vi vill bidra till att småföretagen fortsätter att utvecklas. En annan möjlig utveckling på sikt är att företag kan omvandla lånen till delägarskap, säger han.

Vill du komma i kontakt med R2K Ventures? 

[email protected] 

[email protected] 

[email protected]