prorector scandinavian house

Publicerad 13 januari 2021

Nästa generations internationella handelshus är på plats


Prorector representerar skandinaviska varumärken av unika produkter och har därutöver egna varumärken, där matchning av behov och produktutbud sker mellan den kinesiska och europeiska marknaden, baserat på kvalificerade marknadsundersökningar, trender och efterfrågan. Möjligheterna ligger i en bransch som är expansiv och under ständig förändring. Intresset för skandinaviska produkter är stort i Asien. I Kina är man mycket hälsomedvetna och kunniga samt har ett stort fokus på säkra produkter för både sig själva och sina barn.

Kina har också många sportutövare och idrottsintresserade som inspireras av sportutbyte. Kina har stora ambitioner att bli bland de främsta inom alla idrottsgrenar.

prorector scandinavian house

Expansiv Marknad

Prorectors målsättning är att uppnå en ledande statusposition i Kina inom efterfrågade produkter samt utveckla handelsförbindelser i båda riktningarna Asien – Europa och därmed fortsätta byggandet av ett handelshus, Scandinavian House, mellan länder och varaktiga kundgrupper med hälsa och välbefinnande i fokus.

“Kinas e-handel uppgick till 59 tusen miljarder SEK 2020”

Avtal med Amazon

Prorector Shanghai verkar även som ombud för Amazon Europa som ej tillåts bedriva verksamhet i Kina. Samarbetet, som utvecklas snabbt och lönsamt, kommer att omfatta ett flertal Europeiska länder.

Emission

Prorectors mål är att marknadsnotera bolaget efter emissionen. Kapitalet som tas in ska gå till att finansiera den redan påbörjade utvecklingen av e-handelshuset Scandinavian House samt stärka den kinesiska och svenska organisationen. 

– Vi har alla byggstenar på plats och nu ska vi expandera inom våra noggrant utvalda segment, berättar Tommy Sundqvist, vd.


Fakta: Affärsidé och erbjudandet i korthet

Prorector ska representera skandinaviska varumärken av unika produkter och därutöver skapa egna varumärken, där matchning av behov och produktutbud sker mellan den kinesiska och europeiska marknaden, baserat på kvalificerade marknadsundersökningar, trender och efterfrågan. 

-Emissionsbelopp vid full teckning: 20 MSEK
-Teckningskurs: 1,95 SEK per B-aktie
-Teckningstid: 7 december 2020 – 15 januari 2021
-Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission

Läs mer om emissionen här  Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.