Med IsoTimbers byggteknik skapas färdiga väggblock som snabbt och enkelt monteras till en färdigrest stomme ute på byggplatsen.

Publicerad 2 jul 2015

Private placement i Isotimber


Det svenska företaget IsoTimber erbjuder ett unikt och patenterat väggsystem som gör det möjligt att bygga bärande och isolerande väggar bestående av trä och luft. Det miljövänliga och klimatsmarta systemet gör att vi äntligen kan bygga väggar utan plastfolie och behov av extra isolering.

Med IsoTimbers system skapas färdiga väggblock som snabbt och enkelt monteras till en färdigrest stomme ute på byggplatsen.

Isotimber uppmärksammades nyligen i Martin Timells populära TV program Äntligen Hemma. I programmet visar Martin på fördelarna med att bygga med Isotimbers miljövänliga väggsystem.

Se programmet här:

Isotimber befinner sig för närvarande i en stark expansionsfas och ämnar ta in nytt kapital via ett private placement.

  • Private Placement
  • För dig som önskar mer information om Isotimber, vänligen läs mer på Isotimber. och maila vd [email protected] och be att få affärsplan samt investeringsvillkor.