“Vi är ingen ideell förening, men vi tycker ändå att vi vill ge något tillbaka”, säger Niklas Palmlöv, grundare av CBC Investment Group.

Publicerad 6 dec 2016

Private equity: Så kan du investera i nya tillväxtbolag

Digital investeringsplattform för placerare
– Vi både investerar och deltar i etableringen av nordiska tillväxtbolag. Efterhand som bolagen växer erbjuder vi privatpersoner och företag att saminvestera med oss. Så här långt har övervägande del av våra investeringar varit framgångsrika. Viktigt för oss är också att våra bolag kan göra skillnad i det större perspektivet.

Niklas Palmlöf, grundare av CBC Investment Group, tvekar inte när han ska beskriva syftet med det bolag som han startade för sju år sedan. Idén är att gå in med eget kapital i onoterade nordiska bolag som har en klar och färdig verksamhetsidé. Helst ska bolagen också ha en färdig produkt redo att lanseras på marknaden. Det läggs ned mycket tid och resurser på analys av investeringskandidater.   
– Vi går in i ett tidigt skede. Det ska vara bolag som befinner sig i en tillväxtfas och som är på väg att gå in i nästa fas, säger Palmlöf, som också vill betona att CBC inte bara bidrar med kapital.
– Vi sitter också med i styrelsen i de bolag som vi går in i, vilket innebär att både vi och våra saminvesterare får insyn i verksamheten samt kan vara med och påverka, säger han.
Bjuder in privata investerare
En mycket viktig del i CBC:s verksamhet är att en del av bolagsinnehaven alltid säljs vidare till privata investerare. Detta sker i allmänhet cirka ett år från första kontakt och 6-8 månader efter den initiala investeringen. De som investerar i CBC:s innehav ingår alla i det egna nätverket av intresserade investerare.
– Vi är troligen störst i Norden med vår digitala private equity-plattform. I dag har vi drygt 150 000 följare, både privatpersoner och företag, säger Palmlöf, som menar att detta är ett effektivt sätt att underlätta också för något mindre placerare att investera i nya tillväxtföretag. 
– Viktigt att poängtera är att även efter det att vi sålt en del av det egna innehavet står vi kvar i bolaget som majoritetsägare, säger Palmlöf, som menar att detta gäller fram tills det att det aktuella bolaget går in i nästa fas innebärande att bolaget blir uppköpt eller börsnoterat. 
Sedan starten år 2009 har CBC hittills varit övervägande framgångsrikt när det gäller att välja investeringar. Bland annat har ett av 12 bolag börsnoterats och ett annat är på väg mot notering på Nasdaq.
– Det var riktigt roligt när vi kunde presentera vår första börsnotering. Nu är även bolaget FX28 som utvecklat ett nytt digitalt ekosystem för underhållningsbranschen, på god väg att noteras på börsen i Toronto vilket även öppnat upp för notering på Nasdaq i New York, berättar Palmlöf.
Hur hittar CBC sina investeringsobjekt?
– Vi deltar mycket på seminarier och mässor runt om i Europa. I takt med att vi blivit mer kända så tar bolagen också kontakt med oss, berättar Palmlöf.  
Vill stödja samhällsnyttiga företag 
Även om det är en förutsättning för CBC:s fortsatta verksamhet att bolagen ökar i värde innan de säljs vidare är målsättningen med investeringarna inte bara att de ska generera pengar.
– Nej, vi investerar främst i bolag som också kan göra samhällsnytta och därmed kan vi på ett aktivt sätt vara med att bidra till att göra skillnad, berättar Palmlöf. 
Av det följer att CBC till stor del investerar i bolag inom sektorerna life science, här definierat som biomedicin, och i vissa typer av teknikbolag.
– Vi har till exempel investerat i Gradientech. Ett bolag som utvecklat en diagnosmaskin som kan få stor betydelse vid behandling av sjukdomar där antibiotikaresistens idag utgör ett livsavgörande stort problem. Vidare har vi investerat i Vivalect Software. De arbetar med egna tekniska och patenterade lösningar som motverkar att konton hackas och att lösenord stjäls, berättar Palmlöf. 
Just nu kapitaliserar CBC det mycket spännande svenska techbolaget Eliq AB. Med sin globala produkt för intellegent energimätning riktar sig bolaget till hela världsmarknaden. Eliq AB har utvecklat en egen sensorteknik för uppkopplingt mot IoT-lösningar för hemmet. Det innebär att bolaget kan erbjuda rådgivning, övervakning och automatisering av energiåtgången i våra hem. Allt i omedelbar realtid oavsett var man befinner sig. 
Mjuka värden är viktigt
CBC:s samhällsengagemang stannar inte bara vid val av investeringsobjekt. Bolaget är också med och sponsrar verksamheter som de anser viktiga att stödja. Likastark, en organisation som hjälper utsatta ungdomar, och GöteborgsOperan är några exempel på verksamheter som CBC stödjer finansiellt.  
– Vi är ingen ideell förening, men vi tycker ändå att vi vill ge något tillbaka. Vi vill förena finansbranschens ibland hårda värden med de mer mjuka, säger Palmlöf.  
Vill du veta mer om CBC Investment Group och hur det går till att ingå i bolagets nätverk? Fyll i nedanstående formulär så erhåller du mer information.