Prisbelöna förvaltaren Olga Karakozova tror på den ryska konsumtionen.

Publicerad 1 jul 2014

Prisbelönt Rysslandsförvaltare spår stark tillväxt för konsumtionsbolag


Danske Invests ansvariga Rysslandsförvaltare Olga Karakozova har slagit sina konkurrenter och blivit utnämnd till bästa aktieförvaltare av Citywire baserat på resultatet de fem senaste åren. Själv menar hon att framgången beror på teamets kompetens och investeringsprocess, och hon ser stora möjligheter för ryska aktier inom bland annat inhemsk konsumtion och IT.

– Rysslands växande medelklass och ett ökat användande av nätbaserade tjänster är två starka trender som kommer att fortsätta trots en nedsaktande tillväxt i den ryska ekonomin som fördjupats av utvecklingen i Ukraina. Dessutom visar de att möjligheterna i Ryssland är betydligt mer varierade än att bara bestå av energirelaterade bolag. 

Begränsad effekt av utvecklingen i Ukraina

Nyheterna
från Ryssland har de senaste månaderna präglats av oroligheterna i Ukraina och
efterföljande sanktioner mot enskilda individer. Men Olga Karakozova, som
nyligen utnämndes till bästa Rysslandsförvaltare av Citywire, menar att effekterna
ännu är relativt begränsade.

– Rysslands
agerande i Ukraina har inneburit högre ränta, utflöde av kapital och lägre
investeringar i landet. Det är givetvis negativt, men hittills är det framförallt
bank- och finanssektorn som har drabbats. Samtidigt har vi fått se en ordentlig
återhämtning på börsen sedan det blev tydligt att Ryssland inte tycks vilja gå
in med styrkor i östra Ukraina, och aktiekurserna har redan återhämtat sig till
nivån innan oroligheterna inleddes.

Viktigt att följa utvecklingen på
plats

Olga Karakozova tror
att en av anledningarna till hennes framgångar är att hon och hennes team
arbetar till stor del på plats i landet, och genomför omkring 350 företagsbesök
varje år. Det gör att teamet alltid har välunderbyggd kunskap om såväl
utvecklingen i landet som hur olika marknader och företag utvecklas.

– Vår
erfarenhet och kunskap gör att vi inte är rädda för att avvika från
jämförelseindex och istället fånga upp de viktigaste trenderna inom den ryska
ekonomin. Vi tittar mer på sammansättningen och utvecklingen för BNP än på hur
det ser i ut i olika jämförelseindex, och kombinerar det med vår kunskap om
utvecklingen och ledningen i enskilda bolag.

Attraktiv värdering och stabila
finanser

Om man tittar på
helhetsbilden i Ryssland menar Olga Karakozova att Ryssland fortfarande har
många intressanta kvalitéer jämfört med andra tillväxtmarknader.

– Ryssland
är idag den lägst värderade av de större aktiemarknaderna, och många attraktiva
bolag handlas med stora rabatter jämfört med sina konkurrenter trots en stark
resultatutveckling. Jämfört med exempelvis Indien har landet även en lägre
statsskuld och bättre bolagsstyrning. Även utdelningsnivån är relativt hög i
Ryssland och ligger på 4,6 procent jämfört med 2,7 i genomsnitt för
tillväxtmarknaderna.

Olga Karakozova
betonar även att den ryska staten är väl finansiellt rustad tack vare det höga
oljepriset. Om det skulle visa sig att resten av ekonomin inte stabiliseras de
kommande månaderna finns därmed utrymme för stimulansåtgärder.

Stora möjligheter inom konsumtion och
IT

Två av de sektorer
som Olga Karakozova och hennes team ser störst potential inom är
konsumtionsrelaterade bolag som kan dra nytta av Rysslands växande medelklass
samt nytänkande IT-bolag.

– Detaljhandeln
har växt kraftigt i Ryssland under de senaste 20 åren. Trots det står moderna
stormarknader endast för omkring 50 procent av den totala livsmedelsmarknaden, vilket
kan jämföras med 90 procent för grannlandet Finland.Ett annat område med
mycket låg utbredning är bostadslån som bara utgör 3 procent av landets BNP. Den
snabbväxande detaljhandelskedjan Magnit som fokuserar på just livsmedel är ett
bra exempel på ett bolag som lyckats dra nytta av den allt starkare köpkraften
hos de ryska konsumenterna.

Olga Karakozova
ser även stora tillväxtmöjligheter för IT-bolag som kan dra nytta av en
motsvarande stark utveckling inom sociala medier och e-handel. Hon anser att sökmotorn
Yandex och onlinetalningsföretaget Qiwi är två av de mest intressanta bolagen,
båda med en marknadsandel om cirka 60 procent i Ryssland inom sina respektive
segment.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.