“En av mina favoriter just nu är Saab”, säger Öyvind Fjell som förvaltar den prisbelönade fonden Delphi Nordic.

Publicerad 30 sep 2016

Prisbelönad Nordenfond plockar vinnarna

Hittar danska guldkorn
I fjol utsågs Delphi Nordic till årets bästa fond alla kategorier, och hittills i år har den nordiska aktiefonden fortsatt att överträffa index. När förvaltaren Öyvind Fjell berättar om de bolag som han tror mest på det kommande året är det säkert många som blir förvånade. Smycken och hälsovård tillhör hans favoriter.

– Det är främst två aktier jag vill föra fram, och bägge är danska, säger Öyvind Fjell som förvaltar fonden Delphi Nordic, en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på börserna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.     
– Det är en fördel att ha Norden som en marknad. Det finns fler attraktiva bolag att välja mellan, och de nordiska länderna kompletterar varandra väldigt bra, säger han.
Strategin att se Norden som en marknad har tillsammans med den så kallade Delphimetoden – en metod där aktier analyseras utifrån både fundamenta och kurstrender – visat sig vara framgångsrik. Hittills under 2016 har fonden överträffat sitt jämförelseindex (VINX Benchmark Cap Net Index) med drygt 5 procent. På tolvmånadersbasis ligger Delphi Nordic 15 procent över index, och de tre senaste åren har fonden i genomsnitt slagit index med samma siffra, 15 procent.  Det var siffror som dessa som gjorde att Fondmarknaden.se under förra året utsåg Delphi Nordic till ”Bästa fond alla kategorier”. 

Fokus på mindre och medelstora bolag
– En anledning till att vår fond gått väldigt bra det senaste året är att vi investerat mest i mindre och medelstora bolag. Dessa har ju många gånger utvecklats bättre än storbolagen, säger Fjell, som ofta för fram värdet av stock-picking, det vill säga att vara selektiv i valet av bolag att lägga sina placeringar i.  
Ett av de bolag som Fjell vill föra fram är danska Pandora. Det är ett bolag som tillverkar smycken, inte minst armband, i det något billigare segmentet.
– Det är ett bolag med mycket hög tillväxttakt. Det är ingen överdrift att tala om smyckemarknadens H&M, säger Fjell, som bland annat pekar på bolagets kraftiga försäljningsökning på den kinesiska marknaden.
Danskt bioteknikbolag på frammarsch i pressad hälsosektor
Det danska läkemedelsbolaget Genmab är en annan av Fjells favoritaktier. Genmab är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserad teknik för behandling av främst cancer och vissa infektionssjukdomar.
– Hälsosektorn har ju generellt gått något sämre till följd av en prispress i framförallt USA. Men Genmab är ett bolag med mycket stor potential, säger Fjell, som pekar på bolagets stora försäljningsökning på just den amerikanska marknaden.
Fjell tror att försäljningen kommer att fortsätta uppåt, och han poängterar också att Genmab också har stora royaltyintäkter som kommer från försäljningar av licenser till hälso- och läkemedelskoncernen Johnson & Johnson.
– De har också nya produkter på gång, poängterar Fjell, som säger sig vara försiktigt positivt inställd till aktiemarknaden generellt och då främst den nordiska marknaden. 
Ljusare konjunkturutsikter för nordiska bolag
– Visserligen är aktiemarknaden osäker och volatil just nu. Men när ränteplaceringar inte ger någon avkastning alls så är det ont om alternativ, säger Fjell, som för fram konjunkturen som en anledning till att vara försiktigt optimistisk.
För även om Kina och Asien naturligtvis har stor betydelse så vill Fjell betona att det trots allt är Europa som är de nordiska företagens viktigaste marknad. Allra viktigast är Tyskland.
– Och just i Tyskland är det ganska stabilt, säger Fjell, som menar de orosmoment som finns mest har att göra med politik.
– Vi har ju Brexit och hur det ska lösas. Vi ser också ökad politisk populism i många länder, vilket bland annat resulterar i protektionistiska tendenser. Det kan slå negativt mot tillväxten, säger Fjell som ändå tror och hoppas att också det politiska läget kommer att stabiliseras längre fram.
Delphi fonder ingår i Storebrandkoncernen.
Läs mer om Delphimetoden och förra årets utmärkelse här.
Läs mer om Delphi Nordic här.