Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyser och hållbarhet på Söderberg & Partners, anser att fondförsäkringsbolagen har stora möjligheter att påverka samhället i mer hållbar riktning.

Publicerad 1 jul 2016

Pressar fondförsäkringsbolagen att bli mer hållbara

Hållbart pensionssparande?
Allt fler vill spara hållbart till sin pension. Men endast fem av fjorton fondförsäkringsbolag får grönt betyg för sitt hållbarhetsarbete. Det visar rådgivningsföretaget Söderberg & Partners kartläggning.

Fondförsäkringsbolag hanterar den del av tjänstepensionen där spararna själva väljer fonder för sitt tjänstepensionssparande. Sammanlagt handlar det om drygt 900 miljarder kronor och kapitalet växer snabbt. 
– I kraft av sin storlek har fondförsäkringsbolagen mycket stora möjligheter att påverka samhället så att det utvecklas i mer hållbar riktning. Den möjligheten tycker jag definitivt att de ska ta tillvara på, säger Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyser och hållbarhet på Söderberg & Partners. 
För andra året i rad har Kajsa Brundin och hennes kollegor analyserat fondförsäkringsbolagen i rapporten ”Hållbara Fondförsäkringar”. Ett viktigt mål med rapporten är att hjälpa pensionssparare att välja hållbara fonder. Ett annat mål är att genom betyg sätta press på bolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. 
Grönt ljus till …
Länsförsäkringar, Nordea Liv, SEB Pension & Försäkring, Skandia och SPP Pension & Försäkring är de bolag som får grönt ljus, det vill säga högsta möjliga betyg. När Kajsa Brundin blickar bakåt ser hon en positiv trend. 
– Det har hänt mycket bra sedan vi började analysera bolagen. Vi ser att de kommer med nya idéer och lanserar nya initiativ. 
Nordnet är ett bolag som planerar att göra förbättringar, enligt Kajsa Brundin. Precis som Avanza har Nordnet en fondplattform och erbjuder spararna många fonder. Men till skillnad mot Avanza har bolaget dragit upp riktlinjer för hur man ska kontrollera och bevaka fondernas hållbarhetsarbete. 
Ett annat exempel är Länsförsäkringar som har gått längre än många andra bolag. Länsförsäkringar erbjuder fonder från externa förvaltare. Om en sådan fond äger aktier i ett bolag som inte lever upp till Länsförsäkringar kriterier, kontaktar Länsförsäkringar det bolaget direkt, utan att gå via fondbolaget. 
…och rött ljus får
Rött ljus får Avanza Pension, Brummer Life. Handelsbanken Liv och Nordnet Pension. Enligt Kajsa Brundin är det intressant att bevaka Nordnets utveckling, om deras arbete med hållbarhet får genomslag. Betygsystemet är relativt och Handelsbanken Liv har inte förbättrat sitt arbete i samma takt som de andra bolagen och får därför sänkt betyg till rött. 
AMF, Folksam, Swedbank och Danica hade alla gult betyg även i förra årets rapport, medan Movestic förbättrat sitt hållbarhetsarbete avsevärt och höjts till ett gult betyg från tidigare rött.

Fyra kriterier avgör
Söderberg & Partners har analyserat fondförsäkringsbolagen utifrån fyra parametrar: hur de väljer ut fonder till sitt utbud, hållbarhetsnivån i fondutbudet, påverkansarbete och kommunikation och transparens. Betygen från varje parameter vägs samman till ett slutbetyg.