Publicerad 28 feb 2019

Positiva signaler från Redsense Medical

Omsättningen steg med 300 procent
Under fjolåret uppvisade medicinteknikbolaget Redsense Medical en oerhört snabb tillväxttakt då försäljningen i framförallt USA ökade rejält. Nya framgångsrika studieresultat samt positiva utsikter för bolagets nya affärsområde gör att Redsense tror på en fortsatt förstärkning det kommande året.

Redsense Medical utvecklar och säljer ett alarmsystem för blodläckage som i första hand används vid dialysbehandlingar. Under förra fick bolaget något av sitt kommersiella genombrott, och siffrorna för helåret 2018 visar att den totala försäljningen ökade med 300 procent, jämfört med 2017.

– Visst, uppgången har kommit från en låg nivå, men den stadiga försäljningstillväxten är ändå en tydlig indikation på att acceptansen för vårt system ökar kontinuerligt, säger Redsenses vd Patrik Byhmer, som framförallt vill peka på bolagets framgångar på den amerikanska marknaden.

Kan bli standard i USA

I dag har två av de största dialyskedjorna i USA köpt in Redsenses blodläckagesystem, och enligt Byhmer fortsätter efterfrågan att öka på den amerikanska marknaden.

– När allt fler amerikanska kliniker och sjukhus använder vårt system så blir det av naturliga skäl också lättare att sälja in systemet till de sjukhus som ännu inte har köpt in det, säger han.

Något som kan få efterfrågan i USA att öka än mer är den pilotstudie vars resultat redovisades i början av det nya året. Studien genomfördes på 26 medicinska centra i USA och visade att Redsenses produkt hade 100 procents funktionalitet. Systemet larmade således vid samtliga uppkomna blodläckage.

– Det här kan bidra till att vårt system blir standard vid hemdialysbehandlingar i USA, säger Byhmer, som också vill föra fram tilläggsprodukten Redsense Clamp.

Den gör det möjligt att automatiskt stänga av blodflödet vid utlöst alarm, och genomförda studier i Toronto har visat positiva resultat.

Växande intresse i Europa

Något som Redsense noterat det senaste året är att efterfrågan också ökar i Europa. Bolaget vann en stor upphandling i Italien, vars första beställning kom i slutet av 2018. Och till följd av ett kontrakt med en av de större europeiska distributörerna har försäljningen också tagit fart i Belgien och Nederländerna. I Europa säljs bolagets alarmsystem ofta tillsammans med dialysmaskiner som då kan kopplas direkt till systemet.

– Det ger ett attraktivt kunderbjudande, och försäljningsstrategin har visat sig framgångsrik, säger Byhmer.

Lovande start för det nya intäktsområdet

Även om det alltså är mycket som tyder på en fortsatt uppgång för bolagets kärnverksamhet, så finns det också stora förväntningar på bolagets nya intäktsområde. Under 2018 presenterade Redsense en ny teknologi inom sårvård. Det handlar om så kallade smarta plåster, och innebär att en optisk sensor placeras i ett plåster. Sensorn kan via blod och andra sårvätsko
r mäta en rad olika fysiska parametrar hos patienten. Det kan var parametrar som temperatur och tryck.

– Vi kommer att fortsätta med våra diskussioner med potentiella samarbetspartners inom det här området, säger Byhmer, som alltså menar att ett partnerskap med en större aktör är bästa vägen framåt när det gäller den här nya teknologin.

– De signaler vi fått hittills är också positiva, poängterar han, och förklarar det stora intresset från större globala aktörer med den stora, och inte minst växande, marknaden för sårvårdsprodukter.

En ny analys från Erik Penser Bank ser också potential för det nya marknadsområdet inom sårvård, samtidigt som ett fortsatt positivt nyhetsflöde för blodläckagealarmsystemet förväntas. Analysen landar i slutsatsen att Redsense kommer att nå break-even under 2020.

Redsense aktie, som handlas på Nasdaq First North, har det senaste halvåret haft en mycket positiv utveckling, med en kursuppgång på omkring 40 procent sedan i somras.

“När allt fler amerikanska kliniker och sjukhus använder vårt system så blir det av naturliga skäl också lättare att sälja in systemet till de sjukhus som ännu inte har köpt in det”, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

Redsense Medical – fakta

Redsense Medical har utvecklat ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Blödningar vid dialysbehandlingar kan uppkomma i de fall vennålen lossnar och kan i värsta fall vara livshotande. Redsenses system består av ett sensorplåster som fästs över vennålens instickshål. Ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense har ett uppbyggt samarbete med dialysmaskintillverkaren Nikkiso.

Redsense Medical är noterat på Nasdaq First North.

Bolagets hemsida.