Publicerad 11 apr 2019

Positiva nyheter för Oncology

Positiva signaler från kliniska projekt
Bolaget Oncology Venture har utvecklad en effektiv metod som ökar träffsäkerheten vid cancerbehandlingar. Till följd av nyligen publicerade positiva nyheter om bolagets utvecklingsprojekt så har bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden för den pågående nyemissionen.

               

Det är för att öka hastigheten i utvecklingen och för att göra det möjligt med nya samarbeten som First North-noterade Oncology Venture nu tar in nytt kapital i en nyemission.
 

– Med hjälp av våra metoder kan vi göra de kliniska studierna mer effektiva, vilket sparar både tid och pengar när det gäller utvecklandet av nya preparat, säger Peter Buhl Jensen, vd för Oncology Venture.

Anmäl dig till Oncology Ventures investerarträffar i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Unik position på marknaden
Oncology Venture har skaffat sig en viktig, och samtidigt unik, position på läkemedelsmarknaden. Det handlar om precisionsmedicin, vilket innebär att göra redan utvecklade läkemedelspreparat, i det här fallet cancerpreparat, mer träffsäkra. Det finns mer än 200 olika sorters cancer som alla kräver olika typer av behandling, och, i de fall det handlar om icke-kirurgisk behandling, olika typer av medicinska preparat. Dessutom är alla patienter unika, och även om två patienter lider av samma typ av cancer är det inte säkert att de påverkas lika av samma mediciner. Vid utveckling av nya cancerpreparat så leder detta i de flesta fall till mycket långa och omfattande, och därmed också mycket kostsamma, studier.  

“Det finns i dag omkring 1 000 cancerläkemedel som befinner sig i klinisk forskning”, så det finns mycket jobb för oss, säger Peter Buhl Jensen, vd fär Oncology Venture.

Oncology Venture, som startade 2004 av professor Steen Knudsen från Danmarks Tekniske Universitet, har utvecklat den så kallade DRP-metoden (Drug Response Predictor), där bolaget använder såväl Big Data som Artificiell Intelligens (AI) för att matcha cancerpatienter med rätt läkemedel.

Läs mer om DPR-metoden här

– Det finns i dag omkring 1 000 cancerläkemedel som befinner sig i klinisk forskning, så det finns mycket jobb för oss, säger Peter Buhl Jensen, som samtidigt berättar att bolaget har tolv godkända patent* och att fler ansökningar just nu behandlas.

Tar över kandidater i sen klinisk fas
En viktig del i Oncology Ventures verksamhet handlar nämligen om att ta över läkemedelskandidater som andra bolag har investerat tungt i och tagit till sen klinisk fas, men där medlets träffsäkerhet behöver uppgraderas. Oncology Venture tar då över licensen, som efter studier enligt DRP-metoden säljs tillbaka till läkemedelsbranschen. Det handlar om läkemedelskandidater som i kliniska tester har en effektiv verkan på en förhållandevis låg andel av de patienter som ingår i testet,  omkring 10 procent.

– Men kan vi med vår metod identifiera dessa tio procent, vad som särskiljer dem, så ökar medlets träffsäkerhet betydligt. Då vet vi när det ska användas, säger Peter Buhl Jensen, som berättar att bolaget i dag har licenserna till sju läkemedel, varav två är redo för försäljning till partners.  

Stora möjligheterna till snabb tillväxt
Det kapital som Oncology Venture tar in i en nyemission ska användas till att utveckla produktportföljen ytterligare. Det innebär bland annat att bolagets mest utvecklade produkter, med sina respektive DRP, ska komma närmare kommersialisering. 

Förlängd teckningsperiod

Till följd av nyligen publicerade positiva nyheter om Oncology Ventures utvecklingsprojekt så har bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden till den 10 maj.  Läs mer här.

* Då DRP omfattar flera olika preparat så är ett antal patent knutna till metoden.

ONCOLOGY VENTURE FAKTA

Oncology Venture som investering

* Oncology Venture ligger i den absoluta framkanten inom det snabbt växande området precisionsmedicin 
* Portfölj bestående av en s.k. ”proprietary drug response predictor” och sju läkemedelskandidater i klinisk fas
* IP, Immamateriella tillgångar och immateriella rättigheter på plats (IP Intellectual property)
* DRP-konceptet fungerar, vilket stöds av starka resultat och data
* En skalbar affärsmodell

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 17 april – 10 maj 2019 
Emissionsvolym: 100,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av vidhängande warrants uppgår den maximala emissionsvolymen till 188,7 MSEK.
Teckningskurs: 4 SEK per unit. En unit består av en (1) ny aktie samt en (1) warrant.
Innehavaren av en warrant ges rätten att teckna en (1) ny aktie till priser 7,50 SEK per aktie (teckningsperioden maj 2020). 

Emissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser. 

Oncology Venture är noterat på Nasdaq First North.  

Läs prospekt 

Klicka här för att komma till anmälningssedel.

Välkommen till investerarträffar med Oncology Venture och bolagets vd Peter Buhl Jensen. Mer information och anmälan här.

Se Oncology Ventures vd Peter Buhl Jensen beskriva bolaget och dess affärsidé