“Det brittiska valet kommer sannolikt inte leda till något annat än en starkare konservativ regering. Även det tyska valet måste ses som ett lågriskval”, säger Azad Zangana, Senior European Economist & Strategist på Schroders.

Publicerad 1 jun 2017

Politiken får allt större genomslag på börsen

Uppgången fortsätter trots politisk påverkan
Världspolitiken har i viss mån påverkat aktiemarknaden det senaste året. Brexit, Trump och europeiska val har visserligen skapat oro på marknaden, men har inte lett till mer än ett hack i kurvan. Världens börser har oförtrutet klättrat vidare.

Investerare runt om i världen var oroliga för att Donald
Trump skulle bli USA:s president. Många strateger varnade också för att det
skulle kunna skapa kaos på världens börser. Tongångarna var de samma inför
Storbritanniens EU-omröstning. Även inför det franska valet fanns en stor oro.

Utfallet av det brittiska EU-omröstningen för snart ett år
sedan var kanske det mest oväntade och aktiemarknaderna världen över föll. Men
aktiebörserna vände snabbt upp igen och har stigit med cirka 20 procent sedan
bottennoteringen efter omröstningen. Anledningen är den rekordlåga räntan och investerarnas
jakt på avkastning.

Kan chocka
marknaderna

I rapporten ”A political checklist for stockmarket investors”
går kapitalförvaltaren Schroders igenom hur så många kunde ha fel och listar
samtidigt vilka viktiga politiska händelser som kommer det närmaste. Schroders redogör även för vilka av dess som kan leda till nya oroligheter.

En slutsats är att det fortfarande finns val som har
potential att chocka aktiemarknaden.

Land

Event
risk

Datum

Sannolikhet

Marknadspåverkan

Ungern

Nej till flyktingkvoter

okt 2016

Hög

Låg

Österrike

Omröstning, FPÖ vinner

dec 2016

Medel

Låg

Italien

Omröstning Renzi avskedas

dec 2016

Medel

Medel

Holland

Val, Frihetspartiet vinner

mar 2017

Hög

Låg

Storbritannien

Genomförande av artikel 50

mar 2017

Hög

Låg

Frankrike

Val som vins av Nationella fronten

maj 2017

Låg

Extrem

Storbritannien

Val där konservativa förlorar

juni 2017

Låg

Medel

Tyskland

Val som vinns av AfD

Sep 2017

Väldigt låg

Extremt

Italien

Val som vinns av 5 Star Movment

maj 2018

Medel

Stor

Österrike

Val FPÖ vinner

 2018

Hög

Låg

Den 8 juni hålls parlamentsval i Storbritannien. Det följs av val i Tyskland den 29 september. Schroders gör bedömningen att ingen av dessa medför några större risker.
– Det brittiska valet kommer sannolikt inte leda till något annat än en starkare konservativ regering. Även det tyska valet måste ses som ett lågriskval. Angela Merkel kanske förlorar, men det blir i så fall till hennes för närvarande mindre koalitionspartner, säger Azad Zangana, Senior European Economist & Strategist på Schroders.
Italienskt val kan skapa oro
Däremot anser Schroders att osäkerheten kring det italienska valet i maj 2018 kan skapa oro på aktiemarknaderna. I opinionsundersökningar leder för närvarande det EU-kritiska partiet Five Star Movement och Schroders håller det inte för omöjligt att det står som slutsegrare. Samtidigt gör Schroders bedömningen att ett sådant utfall skulle leda till en svagare Euro och fallande aktiekurser.
– Det är en låg visibilitet kring Five Star Movements politik och det skulle bli en destabiliserande faktor för Europa och finansmarknaderna fortsätter Azad Zangana.
Den långsiktiga bedömningen från Schroders är ändå att investerarna kommer att fortsätta fokusera på avkastning, snarare än att reagera på politiska händelser.