Cyberbrott omsätter snart mer pengar än den illegala droghandeln

Under 2022 spenderade amerikanska federala myndigheter tillsammans 15 miljarder USD på att skydda sig mot cyberbrott. Om den globala cyberbrottsligheten skulle mätas som ett land skulle värdet motsvara världens tredje största ekonomi, efter USA och Kina. Det finns i dag inga tecken på att cyberbrottsligheten planar ut.  Under 2021 var de anmälda dataintrången i Nordamerika fler till antalet än vad som sammanlagt rapporterats mellan 2000 och 2020. I vissa sektorer har antalet intrångsförsök ökat med 75% – i veckan! För 2025 beräknas värdet av alla cyberbrott vida överträffar värdet för den globala handeln med alla större illegala droger.

Vad är en cyberattack

En cyberattack är någon form av attack mot ett nätverk, en dator eller system, antingen riktad mot en organisation eller en person. Målsättningen har i huvudsak varit att lura till sig data eller pengar från en kontohavare.  Hotbilden har över tid utvecklats och utgörs numera även av betydligt mer sofistikerade tekniska attacker som utnyttjar en programvarurisk på en server eller dator. Beroende på syftet med attacken kan tillvägagångssätt se väldigt annorlunda ut. Vissa attacker syftar till att störa tjänster eller förstöra information, medan andra har som mål att kontrollera ett system eller samla in känslig information.

Plurilock tacklar cyberhotet med en ny unik teknik

Grundat 2016 och börsnoterat i Kanada och USA sedan september 2020, kan Plurilocks lösningar enkelt, friktionsfritt och kontinuerligt bekräfta identiteten av användaren. Genom att tillämpa ny och patenterad beteendebiometrisk vetenskap på rörelserna involverade i mus- och tangentbordsaktivitet erbjuds en lösning som – i jämförelse med att ständigt förändra det traditionella lösenordet – ger användaren och företaget distinkta och radikala fördelar.

-om den traditionella lösningen med förnyade lösenord och ständiga programvaruuppdateringar kan jämföras med en nyckel, ett lås och larmet i dörren till ett hus skulle Plurilocks lösning vara en avancerad rörelsedetektor på tomten, i låset, i nyckeln och i husets alla rum. En detektor som avgör exakt vem det är som rör sig inom fastigheten och om det skulle vara fel person, automatiskt larmar berörda parter och stänger ned verksamheten, säger Ian Paterson vd för Plurilock

Plurilock växer så det knakar

Genom förvärvet av amerikanska Aurora (1 kvartalet 2021), kanadensiska Integra (1 kvartalet 2022), det i New Jersey baserade Atrion (3:e kvartalet 2022) i kombination med egen marknadsföring har Plurilock markant ökat sin försäljning och kundlista. 2020 redovisade bolaget en försäljning på strax under 500 000 CAD, 2021 redovisade bolaget en försäljning på hela 36,6 miljoner CAD (28 miljoner USD) för att nyligen nästa lyckats dubbla försäljningen till 64.6 miljoner CAD för 2022. Plurilock kunde också under perioden addera nya och stora kundkonton och har nu 600 olika kunder. I kundlistan hittas bland annat US Navy, US Army, US Air force, NSA, FBI, en rad amerikanska federala myndigheter, olika myndigheter i Kalifornien, Adobe, Apple, Dell, Microsoft Surface och Samsung.

Stark ledning och en styrelse med djup branschkunskap

Plurilocks ledning med Ian Paterson i spetsen har gedigna kunskaper av att skapa, utveckla och sälja data samt tech-bolag. Trots kvaliteten på ledningsgruppen är VD Ian Paterson angelägen om att lyfta fram styrelsens kvalitet och unika kontaktnät.

-Vi har en mycket kompentent styrelse som inte bara besitter sak- och spetskunskap utan i många fall även kommer från Plurilocks existerande och potentiella kunder. Jag vill här speciellt lyfta fram Jeniffer Swindel (Booz Allen Hamiliton och US Navy Special operations) samt vice amiral Mike McConel (NSA och National Intelligence.

Fokus på lönsamhet under 2023

Den långsiktiga planen är att integrera Plurilocks unika skyddslösning i Plurilocks Technologi Divsion med de nyligen förvärvade bolagen i Pluriloks Solutions Division. I år är målsättningen att höja lönsamheten genom ökad integration av förvärven och kunderbjudandet – vilket kommer leda till en marginalexpansion. 

Kundstocken och de nyligen förvärvade bolagen ger Plurilock stora möjligheter till synergier, försäljningsökning och en marginalexpansion.  Ian Paterson vd och grundare av Plurilock tar förvärvet av Aurora som ett exempel.

– Hårdvarubolaget Aurora – med 140 olika kunder och ingångar på många amerikanska myndigheter – har en marginal på 8%. Kan vi fördjupa samarbetet genom att erbjuda Plurilocks övriga tjänster och serviceavtal borde vi kunna dubbla marginalerna på dessa kunder.

Med en asymmetrisk hotbild vars aktörer och teknik ständigt utvecklas är marknaden – som i dag är värd strax under 2000 miljarder USD – oerhört fragmenterad.  I dagsläget är det inte ovanligt för ett Fortune 500-bolag att ha upp till 200 olika cybersäkerhetsprodukter vilka tillhandahålles av 100 olika leverantörer. Genom att erbjuda ett one-stop-shop-koncept skulle Plurilock inte bara avlasta CSO (Säkerhetsansvarig inom koncernen) utan också minska risken och eventuella friktioner som alltid finns med ett stort antal underleverantörer.

Ian Paterson är övertygad om att Plurilock – genom att erbjuda cybersäkerhet med ett helhetskoncept – kan bjuda på stora kontrakt vika kommer att ha en lång livslängd, och på så vis öka försäljningen samtidigt som marginalerna höjs.

Läs mer om Plurilock på bolagets hemsida : https://plurilock.com/