Attraktiva värderingar inom Europa gör regionen intressant enligt Söderberg & Partners.

Publicerad 1 okt 2013

Placeringsrådgivaren tror på Europa


När Söderberg & Partners presenterar sin strategirapport inför hösten är Europa en region som ser intressant ut.

– En gryende optimism i Europa, i kombination med en attraktiv värdering gör regionen intressant. Vi lyfter därför marknaden i vår indikator över intressanta regioner att exponera sig mot under hösten, säger Matthias Gietzelt makroanalytiker på Söderberg & Partners.

I strategirapporten presenterar placeringsrådgivaren sin strategi och marknadssyn inför hösten. Söderberg & Partners analytiker konstaterade att den globala återhämtningen väntas fortsätta om än i en måttlig takt. 
– Vi ser ett fortsatt positivt flöde till aktiemarknaden och en stärkt  optimismen i börsbolagen. I en portfölj som i dagsläget har en jämn allokering mellan aktier och räntor rekommenderar vi en något högre aktieandel, cirka 60 procent av den totala portföljen, säger makroanalytikern Matthias Gietzelt.  

Rekommendationen kring den något högre aktieandelen hänger ihop med att finansrådgivaren ser ökade risker inom ränteplaceringar. En mer optimistisk börssyn och osäkerhet kring minskade lättnader från amerikanska centralbanken, gör att Söderberg & Partners förordar viss försiktighet. 

– Det finns potential inom korta företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer, men investerare bör generellt vara selektiva kring sina ränteinvesteringar, säger Gietzelt.
Han tillägger att det trots en förbättrad statistik sedan sommaren kvarstår många frågetecken kring tillväxtmarknader. Utsikterna för  tillväxtländer är inte enbart positiva, tvärtom har många länder stora obalanser att hantera. Den väntade nedtrappningen av ekonomiska stimulanser inom USA har dessutom orsakat stora värdefall i bland annat Indien och Brasilien. 
Det ökar oron kring den kortsiktiga utvecklingen.
Stor risk för bakslag inom Japan
De mogna marknaderna visar enligt Söderberg & Partners en mer stabil trend. USA leder fortsatt konjunkturen och tillväxten närmar sig nu en långsiktiga trendlinje.
Inom Sverige är situationen liknande den inom USA och det finns förhoppningar om att landet får stöd av en starkare konjunktur liksom av återhämtningen inom Europa. Vad gäller placeringar i Östeuropa förespråkar investeringsrådgivaren i första hand länder med en stark koppling till Västeuropa framför Ryssland.
– Den amerikanska aktiemarknaden är relativt högt värderad, men vi höjer trots det regionen ett steg i indikatorn, framförallt på grund av osäkrare utsikter inom andra regioner. I Japan noterar vi vissa tecken på en förbättrad ekonomi, men vi behåller neutrala utsikter kring marknaden på grund av den uppenbara risken för bakslag, konstaterar Söderberg & Partners makroanalytiker.
Mer information om Söderberg & Partners analyser hittar du på soderbergpartners.se