Allianz Europe Equity Growth team består av: Thorsten Winkelmann, Andreas Hildebrand, Matthias Born, Marcus Morris-Eyton, Martin Hermann och Robert Hofmann.

Publicerad 2 mar 2016

Placeringar bortom konjunkturcykler framgångsrik strategi för Europafond

Slår index med det dubbla
Starka icke-cykliska bolag med en unik marknadsposition och konkurrenskraft som kan uppvisa en hög och stabil avkastning oavsett konjunkturen. Det är vad Allianz Europe Equity Growth letar efter när de gör sina placeringar. Med tanke på att fondens avkastning överstigit sitt jämförelseindex med mer än sju procent per år de senaste fem åren så framstår strategin som framgångsrik.

– Vi investerar inte i konjunkturer eller i branscher. Vi investerar i bolag som har förutsättningar att visa hög avkastning oavsett konjunkturen eller de makroekonomiska förutsättningarna. 
Det säger Marcus Morris-Eyton, en av portföljförvaltarna i ett team på sex personer som förvaltar fonden Europe Equity Growth. Målet att uppvisa en stabil överavkastning, det vill säga en avkastning högre än jämförelseindex, oavsett såväl branschspecifika som makroekonomiska cykler. 
– Vi identifierar bolag med strukturella styrkor och fördelar, vilket gör att de kan växa och uppvisa kontinuerlig hög intjäning, säger Morris-Eyton, som berättar att de gör otaliga företagsbesök runt om i Europa.
– Vi träffar inte bara den högsta ledningen, utan går också ned på avdelningsnivå och träffar produktionschefer och försäljningschefer. Vi träffar ibland även klienter och via våra egna marknadsstudier kan vi också få uppfattningar om hur kunderna ser på vissa produkter, berättar han vidare.
Strategin har visat sig lyckosam då Europe Equity Growth haft en avkastning på i genomsnitt 14 procent per år från 2003 till och med januari 2016, vilket är det dubbla mot jämförelseindex MSCI Europa. De senaste fem år är den genomsnittliga avkastningen också den dubbla jämfört med index. 
Trots att analysen fokuserar på bolagsnivå så är inte Morris-Eyton sen att tala om den europeiska ekonomiska utvecklingen i mer generella termer. 
– Både när det gäller aktuella värderingar och utsikter för de kommande tre åren är Europa klart mer attraktivt än USA, säger Morris-Eyton, som menar att Europa ligger efter USA konjunkturmässigt.
– En uppgång är på gång i Europa, medan toppen redan passerats i USA, menar han.
Den låga inflationen i Europa skulle kunna vara negativ för många bolag då detta kan verka prispressande.
– Men vi prioriterar bolag som inte i första hand konkurrerar med låga priser. Istället letar vi efter företag som är så pass ledande att de kan ligga högt också prismässigt, poängterar Morris-Eyton, som också för fram den svaga euron, relativt dollarn, som en konkurrensmässig fördel för europeiska bolag.
Låga värderingar i Europa
Den främsta anledningen till att Morris-Eyton tror på Europa är att många av regionens bolag är världsledande inom sina respektive sektorer. Dessutom är många av bolagen lågt värderade. 
– Faktum är att den europeiska marknaden lämpar sig mycket bra för stock-picking, fortsätter han.
Det faktum att Marcus Morris Eyron och hans kolleger studerar bolag istället för länder och sektorer gör att de under perioder kan ligga klart under- eller överviktade i vissa branscher och/eller geografiska regioner. I dagsläget är de till exempel klart överviktade i både Sverige och Danmark.  
– Men det beror på att det i dessa länder finns starka icke-cykliska bolag, säger Morris-Eyron, som nämner det svenska lås- och säkerhetsbolaget Assa Abloy och det danska sjukvårdsproduktbolaget Coloplast som bolag de ser som mycket konkurrenskraftiga och därför intressanta.
På samma sätt kan fonden ligga under- eller överviktad i sektorer och branscher.
– Vi har inga placeringar i energibolag. De har ju dels begränsade möjligheter att vara strukturellt starka relativt konkurrenterna, och dels är de väldigt cykliska.
– Däremot tror vi på industrisektorn. Där ser vi många bolag som är lågt värderade, förklarar Morris-Eyton det faktum att fonden är överviktad när det gäller industri.