“Sannolikt höjer Fed räntan i december, men det har redan prisats in av marknaden”, säger Matthias Gietzelt.

Publicerad 1 dec 2016

Placeringar: Aktierna som vinner på Trumps seger

Chefsanalytikern tar tempen på aktiemarknaden
Donald Trumps hårda retorik och oväntade seger till trots har aktiemarknaden utvecklats bra. Inte minst har bolag med exponering mot amerikansk infrastruktur och råvaror påverkats positivt.

– I grund och botten är Trump tillväxtorienterad och det tilltalar börsen, säger Matthias Gietzelt, chefsekonom på rådgivningsföretaget Söderberg & Partners. 
Förutom att USA kommer att få en republikansk president har republikanerna majoritet i kongressens båda kamrar. Historiskt har en enad kongress varit bättre för börsen eftersom det kan bli lättare att få igenom beslut, berättar Gietzelt. 
Ökad inflation och högre räntor
I USA har presidenten stort inflytande inom vissa områden, men måste ha kongressens stöd inom andra. Immigrationsfrågor och handelsrestriktioner är två områden där presidenten har mycket att säga till om och där Trump har varit tydligt med vad han vill. 
– Om illegala immigranter skickas ut och strafftullar införs mot Kina och Mexiko så är det inflationsdrivande, säger Gietzelt, 
Det beror på att lönerna kommer att höjas inom framför allt låglönearbeten samt att priserna på importerade varor från till exempel Kina och Mexiko stiger. Och högre förväntad inflationstakt banar väg för högre räntor. 
– Sannolikt höjer Fed räntan i december, men det har redan prisats in av marknaden och väntas därför inte påverka börsen negativt. 
Aggressiva skattesänkningar
Trump har även utlovat kraftiga skattesänkningar, till exempel föreslås att bolagsskatten sänks till 15 procent. Men inom skattefrågor måste presidenten få stöd av kongressen. Gietzelt håller för sannolikt att det landar i en kompromiss med en viss sänkning av bolagsskatten. 
– Långt ifrån alla republikaner vill ha så omfattande skattesänkningar eftersom det bidrar till ökat budgetunderskott, säger han. 
För höga råvarupriser?
Som en följd av att Trump utlovat stora investeringar i infrastruktur har världsmarknadspriserna på råvaror stigit. Koppar och Zink är exempel på råvaror där priserna rakat i höjden rejält. 
– Att priset på koppar stigit så kraftigt på kort sikt är inte rimligt. Det troliga är att det handlar om främst spekulation, säger Gietzelt. 
Han berättar att efterfrågan på koppar är sju till åtta gånger högre i Kina än i USA, och att den kraftiga prisuppgången på råvaran därmed inte enbart kan motiveras av att USA ökar sina investeringar i infrastruktur. 
Men Gietzelt tror ändå att det finns potential för råvaror. Bakgrunden är att Kina befinner sig i en stimulanscykel och om USA genomför sina investeringar ökar efterfrågan på råvaror. 
– Följden blir att världens två största ekonomier gasar samtidigt. Troligen kommer det att resultera i högre priser på vissa basmetaller, berättar Gietzelt. 
Svenska aktier med potential 
I en tidigare intervju med Investerarbrevet inför presidentvalet tipsade Gietzelt om att svenska och amerikanska bolag med direkt eller indirekt exponering mot amerikansk infrastruktur och råvaror skulle gå bra. Så har också skett. 
– Skanska och Volvo har en stor del av sin verksamhet i USA. Även SSAB, Sandvik och Atlas Copco är vinnare på Trumps väntade politik för infrastrukturinvesteringar, säger Gietzelt. 
Även den amerikanska hälsovårdssektorn spås en ljusare framtid med Trump vid rorkulten, vilket visat sig genom högre kurser. Innan valet pressades i synnerhet aktiekurserna läkemedelsbolagen ned eftersom Clinton lovat att skärpa reglerna kring prissättningen av läkemedel. 
Stigande långräntor
Även långräntorna har fått en rejäl skjuts upp efter Trumps seger, vilket påverkat obligationsfonder negativt. Den amerikanska 10-årsräntan steg från 1,8 procent före valet till 2,3 procent i skrivande stund. Även den svenska långräntan har stigit men med måttliga 0,2 procentenheter. Söderberg & Partners ger tillgångsklassen räntor rött betyg. 
– Korta räntefonder ger i princip ingen avkastning och långa räntefonder kommer att ha det tufft om räntorna fortsätter att stiga, avslutar Gietzelt.