Publicerad 9 juli 2021

Phoenix BioPower fortsätter sin gröna satsning – startar samarbete med världens största biokraftbolag


Under våren tog Phoenix BioPower in drygt 22,5 miljoner kronor i en emission som blev kraftigt övertecknad. Med sin effektiva och innovativa teknik för att skapa förnybar energi har bolaget också blivit beviljade sitt andra projekt med stöd från EU inomHorizon 2020 programmet. Phoenix BioPower kommer nu att inleda ett samarbete med världens största producent av biokraft och förbereder sin första pilotanläggning.


Phoenix BioPower har ett stort förtroende från marknaden för sin kunskap att skapa grön energi med biomassa. Genom åren har bolaget lyckats attrahera över 150 miljoner kronor i investeringskapital från både privata investerare och genom offentliga bidrag till utvecklingen av tekniken. 

– Som onoterat bolag som lägger all vår tid åt att försöka lösa energibristen och förbättra klimatet så är det fantastiskt att känna det här förtroendet. Vi tar steg för steg för att få ut vår teknik som ska hjälpa till att stärka det framtida energisystemet, säger Henrik Båge, vd på Phoenix BioPower.

Världens största biokraftproducent

I mitten av juni offentliggjorde Phoenix BioPower ett samarbete med det brittiska företaget DRAX Group, världens största biokraftproducent. DRAX Group driver idag fyra anläggningar i Storbritannien som förser landet med förnybar energi. Sju procent av Storbritanniens energiförsörjning kommer från DRAX Group, vilket innebär att deras anläggningar producerar en stor mängd energi. 

– DRAX Group har fyra pelletskonverterande kolpannor på sin anläggning i Leeds, där varje panna har en effekt på 650 megawatt. För att sätta det i kontext hade Barsebäck två reaktorer som vardera producerade 600 megawatt. Deras biokraftanläggning är med andra ord mer än dubbelt så stor som Barsebäck var, berättar Båge. 

Viktigt samarbete och negativa CO2-utsläpp

Samarbetet med DRAX Group innebär att Phoenix BioPowers energieffektiva BTC-teknik, där förgasning av biomassa kombineras med förbränning i gasturbin, ska testas tillsammans med ett antal globala leverantörer av teknik för koldioxidinfångning för att tillämpas på framtida DRAX-anläggningar. Den kombinerade biokrafttekniken har som målsättning att vara energieffektiv och koldioxidnegativ genom att den fångar in koldioxid från avgaserna. Samarbetet kommer initialt att pågå fram till årsskiftet och är en del i DRAX Groups målsättning att vara klimatpostiva till 2030. 

– Fram till jul kommer vi att utvärdera hur BTC-tekniken integreras med CCS-teknik och dra lärdomar från detta. Förhoppningsvis kommer vi att ha minst en lösning och därefter skissa på en anläggning som vi på Phoenix BioPower kan erbjuda, säger Båge och fortsätter: 

– Negativ biokraft med koldioxidinfångning är något som kommer att få mer utrymme och betyda mycket för framtidens klimat. 

Full fart framåt 

Phoenix BioPower har mycket framför sig. Utöver samarbetet med DRAX Group kommer bolaget de närmaste tre åren att planera för och inleda uppförandet av sin första pilotanläggning. Dessutom ska bolaget fördjupa samarbetet med en leverantör för att utveckla sin gasturbin. Kapitaliseringen i närtid kommer dock inte vara ett problem då bolaget tidigare i vår lyckades attrahera sitt andra EU-projekt med stöd från Horizon 2020, denna gång på fyra miljoner euro i direkt och indirekt stöd.

– Projektet inom Horizon 2020 är vårt andra Horizon 2020 projekt och vårt tredje med stöd från EU. Detta är öronmärkt att gå till vår utveckling av grön energi, och kommer tillsammans med kapitalet från vår lyckade emission att kunna ta oss flera steg närmare kommersialisering, avslutar Båge. Fakta: Så fungerar Phoenix BioPowers Biomass Fired Top Cycle-teknik

BTC-tekniken grundas sig i förgasning av biomassa kombinerat med förbränning i gasturbin. I korthet innebär det att biomassan förgasas under högt tryck. Den produktgas som erhålls används i en gasturbin som driver en generator, och värmen efter gasturbinen återvinns. Effektiviteten i elproduktionen maximeras jämfört med traditionell biokraft, samtidigt som både elkraft och värme till fjärrvärme utvinns.