Pepins nye corpchef: ”Glödhet marknad för kapitalanskaffningar”

Pepins och FundedByMe – som nyligen gått samman – har lagt ribban högt. Vd Anders Danielsson är i full färd med att bygga en koncern som ska bli ledande inom kapitalanskaffningar för såväl mindre som större onoterade bolag. Ett steg mot det målet är rekryteringen av Martin N Larsson som chef för corporate finance.

– Samgåendet innebär att vi kan erbjuda tjänster till företag under hela deras tillväxtresa, från start-up till notering och därefter, berättar Martin N Larsson, chef för corporate finance på Pepins.

Martin N Larsson har en bakgrund på Mangold Fondkommission där han under 9 år byggde upp deras värdepappershandel. Därefter har han i en rådgivande roll med fokus på strategiarbete och kapitalanskaffningar arbetat med entreprenörsledda bolag i tidiga faser. Inte sällan bolag som står inför att resa kapital om mellan 5 – 25 mkr.

Både Pepins och FundedByMe hjälper företag med just kapitalanskaffningar genom bland annat sina stora nätverk. Pepins har haft tyngdpunkt mot större kapitalanskaffningar, FundedByMe mot lite mindre.

I och med samgåendet får nu ”nya” Pepins Sveriges största investerarnätverk inom sin nisch. Totalt kommer investerarnätverket att bestå av mer än 150 000 potentiella investerare.

– Vid kapitalanskaffningar är det viktigt att ha placing power och det har vi med vårt nätverk. Ju fler du når, desto större är sannolikheten för att du lyckas, säger Martin N Larsson.

Pepins verktygslåda: från start-up till notering

För att kunna hjälpa företag från start-up och vidare hela vägen till notering och därefter behövs mer än bara ett nätverk. I Pepins verktygslåda finns därför ett brett spektrum av tjänster och produkter.

Pepins har en egenutvecklad plattform som administrerar transaktioner och fungerar som ett nav vid alla kapitalanskaffningar. Företagen kan via plattformen kommunicera direkt med aktieägarna och allt kan göras digitalt.

– Det innebär att vi når ut mycket bredare och snabbare till skillnad mot traditionella aktörer som arbetar mer analogt vid motsvarande kapitalanskaffningar, säger Martin N Larsson.

Pepins har även skickat in ansökan till Finansinspektionen (FI) om tillstånd för handel för egen räkning. Vid ett godkännande kommer Pepins att kunna erbjuda handel i onoterade aktier på plattformen inom en relativt snar framtid.

Het marknad för att ta in riskvilligt kapital

Att marknaden för bolag som behöver riskkapital är god råder det ingen tvekan om, enligt Martin N Larsson:

– Riskviljan bland investerare och tillgången till kapital är fortsatt god och min bedömning är att rådande investeringsklimat alltjämt håller i sig. Sedan ska man alltid ha med sig att vi har en lång period med god riskvilja bakom oss och att det finns både en geopolitisk oro och tendenser till högre räntor som kan störa bilden.

Vill du veta mer om kapitalanskaffning?

Säkerställ ägarspridning effektivt

För bolag som ska notera sig är ägarspridning en viktig fråga. Hur många olika ägare som ett bolag ska ha vid notering varierar mellan olika marknadsplatser, men runt 300 kan vara en tumregel.

– Börja tidigt med ägarspridningen, minst ett år innan notering. Arbeta för att få in rätt sorts ägare vilket ofta innebär att de är långsiktiga, säger Martin N Larsson och fortsätter:

– Med vår plattform kan man försäkra sig om att man i god tid får den ägarspridning som krävs för att notera sig.

Under åren har Pepins hjälpt ett stort antal företag med finansiering, till exempel Planacy, Sharespine och Dala Energi. SaaS-bolaget Planacy reste 12,5 miljoner och hittade 116 nya investerare. Sharespine tog in 12 miljoner och fick 454 nya investerare och Dala Energi fick in 10 miljoner och 1111 nya delägare.

Fakta: Söker du kapital – tänk på detta!

Trots att det finns gott om riskvilligt kapital är det långt ifrån alla entreprenörer som lyckas. Martin N Larsson – som har lotsat en rad bolag genom finansieringsprocessen – ger fem tips:

  • Upprätta en tydlig affärsplan, affärsmodell och pitch – man måste vara tydlig gentemot den som skall investera
  • Säkerställ grundarteamet och deras ägande – det är viktigt att grundarna och de personer som skall driva bolaget framåt har ett betydande ägande och incitament att utveckla bolaget.
  • Bestäm vilken typ av kapital som ska tas in och hur kapitalet ska användas – en tumregel på kapitalets storlek kan vara att kapitalet bör räcka 12-18 månader
  • Sök kapital hos rätt typ av investerare för just din sektor och ditt företags fas – bland erfarna investerare så har man oftast en idé om vilken fas man vill investera i, vilken typ av affärsmodell man är intresserad av och vilken geografi man gillar.
  • Värdera ditt företag rätt – rätt för befintliga ägare och rätt för nya ägare