Publicerad 13 jun 2019

Paradigmskifte inom cancervården

Spotlight-bolaget tar in nytt kapital.
I Sverige dör 64 människor av cancer – varje dag. Och en hög andel av dessa avlider eftersom de blivit resistenta mot cellgiftsbehandlingar. Scandion Oncology har kommit långt i utvecklingen av läkemedel som motverkar cellgiftsresistens och bolaget gör nu en emission för att ta läkemedlet ytterligare ett steg närmare marknaden.

– När vårt läkemedel kommer ut på marknaden blir det början på ett stort paradigmskifte inom cancervården, säger Nils Brünner, som är vd och en av grundarna av läkemedelsbolaget Scandion Oncology.

En stor anledning till att så pass många människor inte överlever cancer är nämligen att många cancerpatienter – närmare hälften av de som får cellgiftsbehandlingar – utvecklar en resistens mot behandlingen (i realiteten är det cancercellerna som utvecklar en resistens mot cellgifter).

Nils Brünner, själv med gedigen forskarbakgrund inom klinisk onkologi, pekar på det faktum att det i dag saknas läkemedel mot cellgiftsresistens, och att det läkemedel som Scandion Oncology nu tagit till klinisk fas-II därmed möter ett enormt behov.

– Vi tar nu projektet ytterligare ett steg mot marknaden, säger han och fortsätter:

– Beräkningar från det oberoende danska konsultbolaget Cortris visar att de läkemedel vi nu har kommit längst med när det gäller bröstcancer och kolorektal cancer har en möjlig högsta försäljning på 3,6 miljarder euro per år.

Påbörjar två fas II-studier

Det var när de inledande pre-kliniska studierna, samt kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaten SCO-101, visade sig så pass lovande resultat[NB1] på friska patienter som det danska läkemedelsverket gav Scandion tillåtelse att gå vidare med förberedelserna för en klinisk fas II-studie.

Den nyemission som Scandion nu påbörjar syftar till att finansiera dels slutförandet av en första klinisk fas II-studie som påbörjas i slutet av 2019. Den studien ska inkludera patienter med metastatisk kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer[NB2] ), som utvecklat resistens mot cellgifter. Kapitaltillskottet till följd av emissionen ska även finansiera en andra klinisk fas II-studie med bröstcancerpatienter som har utvecklat cellgiftsresistens. Den studien ska påbörjas under nästa år.

Resultatet från den första kliniska fas II-studien, som påbörjas i år, beräknas vara klart i slutet av nästa år. Den andra studien, som startar 2020, beräknas vara klar under 2021.

Danskt bolag – noterat i Sverige

Scandion Oncology, som är sprunget ur Köpenhamns universitet och läkemedelsbolaget Saniona, bildades 2017. Forskningen går dock längre tillbaka i tiden, och vilar på en stabil grund. De första testerna av bolagets utvecklade medel mot cellgiftsresistens, SCO-101, genomfördes 2015. I dag har bolaget totalt tre läkemedelskandidater, som alla syftar till att motverka resistens mot cellgiftsbehandlingar.

“Vi tar nu projektet ytterligare ett steg mot marknaden, säger Nils Brünner, vd på Scandion Oncology.

Nils Brünner poängterar att bolagets forskning även inkluderat resistens mot antibiotika, och att det läkemedel de utvecklat mot cellgiftsresistens även visat sig ha verkan mot antibiotikaresistens.

Bolaget har alltid haft en stark koppling till Sverige. Nils Brünner, som är född i Sverige, har varit involverad i svensk biotech sedan 2010 och har i sin forskning samarbetat med flera svenska universitet. Därför var det naturligt att notera Scandion på svenska Spotlight Stock Market, vilket skedde i november 2018.

– Vi ser det svenska investeringsklimatet som positivt, och den svenska läkemedelssektorn är expansiv och ligger långt framme inom många områden, säger Brünner, som också pekar på bolagets samarbete med den svenska läkemedelstillverkaren Cambrex.

Se filmen om cellgiftsresistens och hur Scandion Oncologys utvecklar läkemedlet SCO-101

Samarbete med större aktör

Innan en marknadslansering av SCO-101 är aktuell förväntar sig Brünner att Scandion Oncology inlett ett samarbete med en annan större aktör på marknaden, förmodligen i form av en licensaffär.

– Vi är fokuserade på forskning, och den fortsatta kommersiella utvecklingen av läkemedlet ska därför helst ske i samarbete med en större partner, säger Brünner, som är optimist när det gäller möjligheterna att attrahera ”big pharma”.

– Scandion ligger långt fram med tre läkemedelskandidater som alla har enorm potential när det handlar om cellgiftsresistens. Vi genomför nu två kliniska fas II-studier, som utan tvekan kommer att öka intresset för Scandion bland potentiella partners. Det läkemedel vi utvecklar har stor potential också när det gäller antibiotikaresistens, vilket ökar bolagets värde ytterligare, poängterar han.

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: 20 juni – 9 juli 2019

Emissionsvolym: 29,3 MSEK (plus 12,4 MSEK 2020 vid fullt utnyttjade av optionen TO1)

Teckningskurs: 12,30 SEK per unit (En unit består av fyra aktier plus teckningsoptionerna som erhålls vederlagsfritt. Det ger en teckningskurs på 4,10 SEK per aktie)

Befintliga aktieägare har företrädesrätt.

Emissionen är garanterad till 26,1 MSEK (89 procent) via garantier och teckningsåtaganden.

Se memorandum för mer information.

Se Nils Brünner presentera Scandion Oncology på eventet Småbolagsjakten Live , maj 2019.