Morten Lund Ligaard förvaltar Danske Invest Eastern Europe Convergence.

Publicerad 2 jun 2015

Östeuropeiska börsbolag expanderar både hemma och i Västeuropa


Östeuropeiska börsbolag drar stor nytta av återhämtningen i Europa, och regionens konkurrenskraft gör att det finns god potential för kursuppgångar även under de kommande åren. Det anser Danske Invests förvaltare Morten Lund Ligaard vars fond Eastern Europe Convergence har fått fyra stjärnor i betyg hos Morningstar och levererat 15% i avkastning hittills i år.

Under finanskrisen klarade sig östeuropeiska länder som Polen relativt väl tack vare en stigande inhemsk efterfrågan samtidigt som de kunde de dra nytta av en starkare koppling till Västeuropa via sina EU-medlemskap. Och enligt Morten Lund Ligaard, som förvaltar Danske Invests fond Eastern Europe Convergence, har ländernas ekonomi och inte minst de noterade bolagen fortsatt att stärka sina positioner under de senaste åren.

– Det finns mycket som talar för östeuropeiska bolag i dagsläget då de har en god konkurrenskraft samtidigt som de kan dra nytt av både en stark inhemsk ekonomisk utveckling och återhämtningen i väst. Om man exempelvis tittar på Polens andel av den tyska importen så har den ökat kraftigt från omkring 2,5% år 2006 till cirka 4,5% år 2014, och trenden är alltjämt stigande, säger Morten Lund Ligaard.

Regionens starka utbildningsnivå är en viktig parameter då den ger tillgång till kompetent personal som underlättar företagens expansion.  I PISA-mätningen för 2012 låg Polen på sjätte plats i matematik och på tredje plats i läsning och naturvetenskap i Europa, vilket kan jämföras med Sverige som hamnade på plats 26 i samtliga kategorier. Dessutom är den genomsnittliga polska timlönen mindre än en tredjedel av vad den är i exempelvis Tyskland. 

Konsumtions- och tillverkningsbolag med hög potential

Som exempel på framgångsrika östeuropeiska bolag som tagit steget utanför sina hemmamarknader nämner Morten Lund Ligaard skoföretaget CCC och bolaget Grupa Kety som tillverkar aluminiumprodukter och flexibla förpackningar åt matindustrin. 

– Skoföretaget CCC växer på hemmamarknaden i takt med att befolkningen får råd att köpa fler par skor per person, och under finanskrisen kunde de expandera i Östeuropa genom att teckna fördelaktiga hyreskontrakt i gallerior när andra bolag kämpade med lönsamheten. Grupa Kety har flera gånger utnämnts till den bästa leverantören av flexibla förpackningar till Nestlé, ett av världens största livsmedelsbolag, vilket är ett konkret bevis på företagets höga produktkvalitet, berättar Morten Lund Ligaard.

Samtidigt som Västeuropa har blivit en allt viktigare exportmarknad för östeuropeiska länder poängterar Morten Lund Ligaard att exporten till Ryssland från länder som Polen, Tjeckien, Ungern och Rumänien utgör mindre än 5 procentenheter av deras respektive BNP.

Stabila regelverk och hög utdelning

Att flertalet länder i Östeuropa har blivit medlemmar i EU har inte bara inneburit ökade möjligheter för östeuropeiska bolag att nå hela den europeiska marknaden. EU har dessutom bidragit med stöd till länderna via så kallade strukturfonder, och anpassningen till gemensamma regelverk har skapat en större stabilitet för såväl inhemska som utländska investerare.

– Om man jämför med andra tillväxtregioner som Asien så präglas Östeuropa idag av en mycket god bolagsstyrning och låg politisk risk. Även om ett nytt parti tar makten i något av dessa länder så ligger det grundläggande ramverket inom viktiga områden fast, vilket är attraktivt när det gäller att locka till sig utländskt kapital, säger Morten Lund Ligaard.

En annan faktor som uppskattas av många investerare är att östeuropeiska bolag tenderar att ha riktigt höga utdelningar. Enligt Morten Lund Ligaard ligger utdelningsnivån på 4% i Polen medan motsvarande siffra för Rumänien och Tjeckien är 5% respektive 5,5%.

Viktigt att träffa bolagen på plats

Att det finns mycket som talar för östeuropeiska börsbolag är tydligt, men för att kunna identifiera de mest attraktiva bolagen vid rätt tidpunkt krävs det mer än att bara följa den makroekonomiska utvecklingen. Morten Lund Ligaard ser flera skäl till att hans fond Eastern Europe Convergence har lyckats med bedriften att slå sitt jämförelseindex varje år sedan 2010 och erhålla 4 stjärnor i betyg av Morningstar. Hittills i år (per den 30 april) är fondens avkastning 15%.

– Vi arbetar mycket nedifrån-upp-fokuserat och lägger stor vikt vid att träffa bolagen och se deras produktionsanläggningar med egna ögon. Det gör att vi får en god förståelse för bolagens utveckling och hur ledningsgrupperna tänker. En annan viktig parameter är att fonden har förvaltats av i princip samma människor sedan starten 2002. Idag arbetar 9 personer på Danske Capital med fokus på östeuropeiska aktier och samtliga har minst 10 års erfarenhet, så vi har samlat på oss en gedigen kunskap om denna marknad som jag hoppas att vi kommer att kunna utnyttja till goda resultat även i framtiden, avslutar Morten Lund Ligaard.