optifreeze hållbarhet genombrott rosor

Publicerad 3 december 2020

OptiFreeze genombrott står för dörren i mångmiljardmarknad


OptiFreeze är nu redo att skörda frukten av ett gediget arbete med utveckling och marknadsbearbetning. Med sin unika metod för att förlänga hållbarheten på växter och livsmedel, tillsammans med en omfattande patentportfölj, står man nu inför en mångmiljardmarknad. OptiFreeze har redan flera viktiga avtal och internationella samarbetspartners, vilket gör dem rustade att revolutionera en hel bransch. 


Bolaget har en världsledande behandlingsteknik för att förlänga livslängden på både livsmedel och växter, en nisch där bolaget saknar konkurrens. Nu rullar man ut tekniken på en marknad som väntas inbringa stora intäkter i närtid. En marknad som Ulf Hagman, vd på OptiFreeze, är fullt inställd på att ta över så snabbt som möjligt.

– Vi fokuserar nu på den väg som är kortast till marknaden, vilket är snittblommor. För rosor har vi redan en maskin ute på marknaden, OptiBoost, och vi gör oss nu redo för att börja serietillverka maskinen. Intresset är mycket stort och marknaden är enorm, berättar Hagman.

Teknik för en enorm marknad

Sedan OptiFreeze började forska på att förlänga hållbarheten för växter och livsmedel har man hunnit långt. Det finns en rad olika användningsområden för metoden, som går ut på att öka livslängden på produkter, samtidigt som man minskar svinnet. För tillfället är man i startgroparna för en kommersialisering av sin teknik som berör både sticklingar för krukväxter och snittblommor, där rosor är först ut. 

– Både sticklingar och rosor odlas och skördas i Afrika och fraktas sedan via flyg till Europa. De båda har ett förhållandevis kort liv, där exempelvis rosor enbart håller i 15 dagar från det att de skördas till dess att de vissnar, förklarar Hagman och fortsätter:

– Med vår metod kan vi öka livslängden på rosor med hela 50-150 procent. 

Världsmarknaden i antal sålda sticklingar och rosor uppgår till 2,5 miljarder, respektive 40-60 miljarder årligen. Detta innebär potentiella intäkter om över 20 miljarder kronor om året för en hundraprocentig andel av marknaden av enbart sticklingar och rosor.   

– För sticklingar hoppas vi vara på marknaden i slutet av 2021, men för rosor är vi redan på marknaden med vår första maskin. Vår målsättning här är att ha 30 maskiner på marknaden 2021-2022, där varje maskin ger oss en intäktspotential på 10 miljoner kronor per år, berättar Hagman.

Värdefulla samarbeten ger ljus framtid

OptiFreeze har sedan tidigare ett viktigt och nära samarbete med Syngenta. Syngenta är ett av världens största jordbruksbolag inom bioteknik. 

– Samarbetet med Syngenta går ut på att använda vår metod för att förlänga hållbarheten på sticklingar och snittblommor. Här finns en enorm potential då förhoppningen är att metoden ska bli marknadsstandard, förklarar Hagman och fortsätter: 

– Ett annat spännande avtal vi har är med MM Flowers, som är en av Storbritanniens största blomleverantörer och som även har Tesco som kund. Här ser vi en årlig intäktspotential om över 100 miljoner kronor. Vi hoppas kunna börja leverera maskiner till deras blommor under andra halvan av 2021.

Utöver nämnda samarbeten har OptiFreeze nyligen skrivit ett samarbetsavtal med ArcAroma, som har ett fokus på livsmedel. ArcAroma har en utvecklad säljrepresentation  i Asien och förväntas därmed kunna bidra med utökade försäljningsmöjligheter. 

– ArcAroma är ett spännande bolag och vi ser att både våra tekniker och organisationer passar väldigt bra ihop. Redan nu har vi intresse från en stor aktör i Asien, vilket är en produkt av det här samarbetet. Vi tror att det här kan leda till att ett plus ett är mer än två, avslutar Hagman. 


OptiFreeze är sedan maj 2020 noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om bolaget här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.