“Vad vi gör nu är kan liknas vid ett test. De investerare som tecknar aktier i det här initiala skedet gör det till förmånliga villkor”, säger Ralph Dahlin, vd på D&Company Nordic.

Publicerad 1 jun 2017

Onoterat: Han ritar om optikerbranschen

Nyemission inför listning
”Optikerbranschen förändras snabbt och vi ska vara en del i den förändringen. I en första nyemission till allmänheten bjuder vi nu in investerare att köpa in sig i företaget till förmånliga villkor”.

Det säger Ralph Dahlin, som är vd för bolaget D&Company Nordic. Han är övertygad om att det bolag han leder har ett koncept som är i det närmaste perfekt anpassat för den marknaden de verkar på – optikerbranschen.
– Vi kan teknik och IT och – framförallt – vi kan glasögon. Den kombinationen är vår styrka, säger Ralph Dahlin, som menar att bolagets affärsmodell egentligen är ganska enkel.
Marknaden växer snabbt samtidigt som optikerna har förlorat stort mot e-handelsföretagen. 
– Med hjälp av vår digitala plattform kan optikerna öka e-handeln, förbättra sin service och ta tillbaka de kunder de tidigare förlorat. 
Genomför en första nyemission
I veckan inledde D&Company, som startade verksamheten 2015, en nyemission riktad till allmänheten om totalt 9 miljoner kronor. Bolaget är i dag onoterat, men bolaget har för avsikt att i höst ansöka om listning på Nasdaq First North. Då kommer också en större nyemission om cirka 20 miljoner kronor. 
– Vad vi gör nu är kan liknas vid ett test. De investerare som tecknar aktier i det här initiala skedet gör det till förmånliga villkor. Det mesta talar för att dagens teckningskurs innebär att aktierna säljs med rabatt, påpekar Dahlin. 
Står på två ben
D&Companys verksamhet kan sägas stå på två ben. Det första utgörs av glasögonförsäljningen. Bolaget marknadsför det egna märket Norr, men har även licenstillverkning och försäljning av märken som Tiger of Sweden, Efva Attling och Blåkläder. Därtill har de distributionsavtal med ytterligare ett par märken.  
– Det är en stor fördel att vi så här tidigt i verksamheten har det kassaflöde som glasögonförsäljningen genererar, poängterar Dahlin.
Plattformen som digitaliserar optikerbranschen  
Det andra benet – som i framtiden ska bli det största – utgörs av den digitala plattformen. Plattformen, som har produktnamnet Idun, gör det möjligt för fysiska optikerbutiker att – åtminstone delvis – digitalisera verksamheten. Med hjälp av plattformen kan en optiker erbjuda sina kunder e-handel av glasögon och kontaktlinser. Idun ska också användas vid kommunikation med kunderna, till exempel vid aktuella specialerbjudanden. Genom att optikerns journalsystem och leverantörernas beställningssystem kan kopplas samman i Idun kan plattformen bli fullt integrerad i optikerns verksamhet. 
– Vi parar ihop kunder som är vana vid e-handel med optiker som i dag inte erbjuder den tjänsten. Samtidigt underlättas administrationen, inte minst kontakterna med leverantörerna, säger Dahlin.
De optiker som installerar Idun betalar en fast månadsavgift till D&Company. 
– Vi kommer att marknadsföra Idun direkt till optiker. Beställningar av nya glasögonmodeller görs alltid i samband med personliga möten mellan optiker och säljare. När våra glasögonförsäljare träffar optiker kommer de samtidigt sälja in Idun, säger Dahlin, som berättar att de hittills sålt 30 digitala plattformar. 
– I dag har vi inte kapacitet att marknadsföra och leverera Idun i större skala. Det är därför vi nu tar in nytt kapital, fortsätter han.

Stor och växande marknad under förändring
Optikerbranschen i Norden plus Baltikum omsätter per år omkring 20 miljarder kronor. Det finns cirka 3 500 optikerbutiker. En åldrande befolkning, ett ökat modemedvetande och användning av optikerprodukter tidigare i livet gör att glasögonbranschen ökar med 5 procent per år.
– Att optikerbutiker blir mer av modebutiker ställer nya krav på försäljningen och marknadsföringen, säger Dahlin. 
Har fyrdubblat försäljningen
D&Companys målsättning är att tio procent av samtliga optiker i Norden ska använda Idun i sin verksamhet inom fyra år. Bolaget räknar med ett positivt kassaflöde 2018 och att bolaget ska gå med vinst 2019. Den positiva prognosen grundar sig på det faktum att bolagets försäljning bara den senaste halvårsperioden (oktober 2016-mars 2017) var den dubbla jämfört med helårsperioden 2015/2016. Prognosen för innevarande år är en fyrdubbling av omsättningen mot föregående år, från 11 till 46 miljoner kronor.
Idun ska de första åren marknadsföras i de nordiska länderna, men på sikt utgör övriga Europa en potentiell marknad.
– Vi ska marknadsföra den digitala plattformen både gentemot enskilda optiker, köpgrupperingar samt kedjorna, poängterar Dahlin, som påpekar att de större köpgrupperingarna och optikerkedjorna på just det här området inte är så resursstarka som man skulle frestas att tro.
– Flera av de som D&Company är i diskussion med ser ingen anledning att utveckla och driva egna plattformar där man får bära hela kostnaden själv. Att utveckla egna nya digitala system ingår sällan i deras koncept, vilket skapar ett utrymme för oss, säger Dahlin.   
  • Emissionsvillkor – D&Company Nordic AB   
  • Teckningstid: t.o.m. den 12 juni 2017.
  • Total emissionsvolym: 9 miljoner kronor.
  • Teckningskurs: 180 kronor/aktie.
  • Värdering: (pre-money): 90 miljoner kronor.
  • För mer information om emissionen och för att ladda ner anmälningssedel klicka här.
  • Läs mer om D&Company Nordic här.