Publicerad 21 okt 2019

Oncology Venture lyfter med spjutspetsprodukter och vass ledning

Dags för nästa kapitel för Oncology Venture.
Med en ny ledning på plats påbörjar nu läkemedels- och teknikbolaget Oncology Venture ett nytt kapitel i sin historia. Den nya ledningens uppdrag är glasklart: Att ta bolagets precisionsläkemedel mot cancer till marknaden och synliggöra värdena i sin tekniska plattform. Oncology Venture genomför därför en fullt ut garanterad nyemission om 100 miljoner kronor.

Träffa Oncology Venture i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Köpenhamn. Läs mer här!

Oncology Ventures bildades 2004 med målet att förbättra de terapeutiska fördelarna hos cancerläkemedel för noga utvalda patientgrupper. Vägen dit går via att använda sin egen världsledande plattform för biomarkörer, Drug Response Prediction (DRP). Sedan dess har bolaget byggt en pipeline bestående av sju långt framskridna läkemedelskandidater (se tabell) och utvecklat en teknik som är världsledande.

Ny affärsinriktad ledning på plats

I början av september tillsattes en ny ledning med ett tydligt uppdrag, att kommersialisera bolagets pipeline och dess tekniska plattform. Ny vd är Steve Carchedi, som har mer än 30 års erfarenhet från biofarmaindustrin. Han har tidigare bland annat haft ansvaret för Johnson & Johnsons globala lansering

av Velcade, ett onkologiskt läkemedel som nådde en försäljning på över 500 miljoner USD. Vidare har Carchedi varit ansvarig för den kommersiella organisationen i Mallinckrodt Pharmaceuticals, ett bolag som idag har ett börsvärde på 7,2 miljarder USD. Närmast kommer han från posten som vd för amerikanska Apexian Pharmaceuticals.

– Steve Carchedi har solida meriter när det gäller att bygga värde för patienter och aktieägare, vilket bådar gott för framtiden. Vi är övertygande om att han är rätt person för att ta Oncology Venture till nästa nivå, säger bolagets styrelseordförande Duncan More.

Lyssna på när Feminvest intervjuar Steve Carchedi.

Enorm potential

Steve Carchedi ser en enorm potential i verksamheten, inte
minst i den tekniska plattformen som har legat till grund för bolagets portfölj
av läkemedelskandidater. Hans primära uppdrag är att kommersialisera
portföljen.

– Med AI, Machine Learning och algoritmer har Oncology
Venture kraftigt förbättrat förutsättningarna inom precisionsmedicin mot
cancer. Vår tekniska plattform ligger i absolut internationell framkant och är
anledningen till att Oncology Venture de senaste åren gjort stora framsteg inom
produktutveckling och cancerbehandling, säger Steve Carchedi.

Han tillägger att det är tack vare plattformen DRP® som
Oncology Venture nu på allvar kan ta upp kampen mot cancer.

– Plattformen är central, men i slutänden handlar det om att
få fram anticancerläkemedel som fungerar. Oncology Venture har lyckats med
detta och att bolaget nu har några tydliga läkemedelskandidater som ska till
marknaden, säger han.

Marknaden för så kallad precisionsmedicin, där Oncology
Venture verkar, utvecklas i en allt snabbare takt. Allt fler läkemedel inom
området blir godkända med så kallad diagnostiska test och AI, där Oncology
Venture med sin teknik är ledande. Detta gäller speciellt i USA där
läkemedelsmyndigheten, FDA, uppmuntrar sådana strategier och ofta belönar dem
med en snabbare väg till marknaden.

– Vi befinner oss i en mycket intressant nisch av marknaden
och nu ökar vi tempot och säkerställer att våra produkter kommer ut på
marknaden. Det ska framför allt ske genom partnerskap med stora
läkemedelsbolag, säger Carchedi.

Oncology Ventues har nu prioriterat sin pipline efter
effektivitet, ”time to market”, potential och tillgång till distribution från
läkemedelsproducenten. Utifrån dessa kriterier har Oncology Venture beslutat
att intensifiera ansträngningarna för att kommersialisera Dovitinib, 2X-121, LiPlaCis och Ixempra.

Stora värden i
tekniken

Även om Steve Carchedis huvudfokus i dagsläget är
kommersialisera bolagets pipeline anser han att det finns stora andra stor
värden i bolaget. De tekniska plattformarna DRP och PRP, som bolaget själva har
utvecklat, anser han vara ”state of the art”.

Teknikerna ligger till grund för att ta fram nya
precisionsläkemedel mot cancer (DRP) samt att generera individanpassade behandlingar
som gör det möjligt att assistera patienter och läkare i besluten om vilken
behandling/läkemedel som passar i varje enskilt fall (PRP).

– Intresset för våra tekniska plattformar är mycket stort
från så väl cancerpatienter som forskningen, vården och läkemedelsindustrin.
Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att säga att bolagets
plattform kommer att vara en väsentlig del i skapandet av framtidens
precisionsläkemedel, säger Carchedi och tillägger.

– Det handlar om att på ett så effektivt sätt som möjligt få
fram rätt läkemedel till rätt patient till rätt kostnad. Min uppfattning är att
Oncology Ventures tekniska plattform kommer att vara nyckeln till detta.

Oncology Venture har därför beslutat att på sikt undersöka
möjligheterna att kommersialisera plattformen. När i tiden detta kommer att ske
vill Steve Carchedi ännu inte uttala sig.

– Jag ser stora dolda värden i plattformen, men just nu
ligger allt fokus på att kommersialisera våra produkter, avslutar han.

Oncology Venture genomför i slutet av oktober och början av november en Roadshow i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Anmäl dig till något av eventen här!

Läs även: Analytiker ser uppsida i Oncology Venture.

För ytterligare information och anmälan till emission klicka här!