Publicerad 1 jul 2019

Oljebolaget som letar nya fyndigheter

Siktar på fortsatt hög tillväxt.
Strategin är klar och framgångsrik. Maha Energy köper underpresterande oljefält, men med hög framtida potential. Resultatet? På kort tid har bolaget nått hög produktion och god lönsamhet. Maha Energy letar nu intensivt efter nya fält att förvärva.

– Ska vi kunna fortsätta med den här tillväxttakten så är det förvärv som gäller, säger Maha Energys vd Jonas Lindvall i en intervju med Investerarbrevet.  

– Vi prioriterar förvärv framför utdelningar till ägarna, fortsätter han.
Men uteblivna utdelningar är nog inget som bolagets aktieägare har någon anledning att grymta över. Mahas starka utveckling sedan noteringen på Nasdaq First North för snart tre år sedan har nämligen resulterat i en rejäl värdeökning i bolaget. 

Och då de förvärv som gjorts hittills – efter det senaste köpet i Brasilien 2017 har bolaget tre fält i produktion – kan beskrivas som klara lyckoträffar så förefaller den fastlagda strategin som väl vald.
Men det är knappast tur som gjort att bolagets förvärv slagit så pass väl ut. Det handlar istället om väl avvägda beslut baserade på detaljerade analyser.

Vilka typer av fyndigheter är det som ni letar efter, och vad gör en tillgång intressant för bolaget? 

– Vi letar primärt efter befintliga fält där vi med ny modern teknik kan öka produktionen. För den olja som utvinns från en oljekälla med traditionella metoder motsvarar ofta inte mer än en knapp tredjedel av den olja som finns i källan. Vi siktar då på de resterande två tredjedelarna. 

– Det innebär att vi ska kunna se en klar potential att öka produktionen för att oljefält ska vara intressant för oss. Att det bara finns olja är alltså inte tillräckligt      

– Den som vill veta vilken typ av tillgångar vi letar efter kan titta på de två oljefält vi köpt i Brasilien, det vill säga Tartaruga och Tie. De är just sådana fält vi letar efter – bevisade oljereserver med hittills otappad potential.

Är det någon specifik geografisk region ni är mer intresserad av, och omvänt, finns det någon region ni helst inte vill verka i? 

– Vi har sagt att det är två regioner som vi inte kommer vara verksamma i. Det är Ryssland och Västafrika. Alla andra länder och regioner ser vi som möjliga. 
Vi är ett värdefokuserande bolag, och det som avgör var vi gör nästa eventuella förvärv är värdet av tillgången i sig, inte var den är. 

Finns det stora synergier att köpa tillgångar i ett land/region där ni redan finns? 

– Ja, det tror jag. Vi har nu två oljefält i Brasilien, och det finns synergier vad gäller främst administrationen. När vi köpte vårt andra brasilianska fält så var det potentialen i fältet som var avgörande. Men att vi redan hade ett fält i samma land bara trettio mil därifrån låg definitivt i vågskålen.

– Därmed inte sagt att vi bara är intresserade av att
köpa tillgångar i Brasilien och USA. Vi kan mycket väl hitta mycket intressanta
objekt också i andra länder. Vi är, som sagt, ett värdefokuserande bolag.

Jonas Lindvall, vd för Maha Energy.

Oljepriset har stigit kontinuerligt under 2019. Det är positivt för oljebolagen, men kan ett högre oljepris vara negativt för ett bolag som letar nya fält att förvärva? Är det lättare att göra riktiga ”fynd” när priserna är lägre? 

– Till viss del är det så. Vi gjorde våra allra första förvärv när oljepriset var lågt, vilket säkerligen också påverkade priset vi då betalade. Men med ett högre oljepris ökar våra intäkter och en investering blir lättare att räkna hem. 

– Så prisutvecklingen är viktigt för oss, men den är inte avgörande. 

Vid eventuella förvärv, vill ni primärt köpa oljefält eller bolag? Är det i realiteten någon skillnad? 

– Nej, det är egentligen ingen skillnad. Det är värdet som är avgörande. Så i framtiden kan det bli aktuellt med bägge alternativen. 

Slutligen, kan produktion av skifferolja bli aktuellt också för Maha? 

– Det korta svaret blir nej. Vår expertis är att leta upp den ”glömda” oljan och med modern teknik ta upp den. Det är det vi kan vi räkna på, vilket minskar riskerna.

Maha Energy AB

Maha Energys affärsidé är att hitta och exploatera underpresterande oljetillgångar. Den olja som utvinns från en oljekälla motsvarar ofta inte mer än en knapp tredjedel av den olja som finns i reservoaren. Det finns därmed stora värden i att med en ny och mer effektiv teknik öka utvinningen och få ut så mycket som möjligt av oljefältets potential. 

Maha Energy grundades 2013 av Jonas Lindvall och Ronald Panchuk. Maha (Sverige), som är koncernens moderbolag, bildades 2015.
Maha Energy har i dag tre oljefält i produktion: LAK Ranch i Wyoming, USA samt Tartaruga och Tie i Brasilien. 

Läs mer här.