Publicerad 15 maj 2015

Obligationer från tillväxtmarknader viktiga i en global ränteportfölj


I takt med att tillväxtländerna har blivit både stabilare och ekonomisk starkare, samtidigt som deras skuldnivåer ofta slår de utvecklade länderna, ökar också intresset för att investera i obligationer från dessa marknader (Emerging Market Debt). Det är en förnuftig utveckling enligt kapitalförvaltaren Aberdeen Asset Management som förespråkar en global diversifiering även på räntesidan.

Att investera globalt i aktier har länge varit en självklarhet för den som vill bygga upp en stabil och väldiversifierad portfölj, men på räntesidan har det tidigare varit mer skralt med investeringsalternativ från framförallt tillväxtmarknaderna. Detta har dock förändrats i snabb takt under de senaste åren i takt med att många tillväxtländer utvecklats till starka ekonomier med en snabbt växande medelklass och låg skuldsättning. Brett Diment, Head of Emerging Markets Debt and Sovereign Debt på Aberdeen, ser flera goda anledningar att titta närmare på denna tillgångsklass.


– Tillväxtmarknaderna är redan idag en viktig drivkraft för den globala ekonomin med högre tillväxtpotential än de utvecklade marknaderna. EMD utgör ett förnuftigt sätt att dra nytta av denna utveckling samtidigt som det finns risk för negativ avkastning för obligationer på de utvecklade marknaderna under de kommande åren, säger Brett Diment.


Enligt Aberdeens research har tillväxtmarknaderna goda förutsättningar att fortsätta gynnas av sina låga skuldnivåer, goda demografiska förutsättningar och en sund ekonomisk tillväxt framöver. Denna starka långsiktiga potential innebär att obligationer från tillväxtmarknader förväntas vara ett attraktivt tillgångsslag både på medellång och lång sikt.

Föredrar företagsobligationer det kommande året

EMD inkluderar såväl stats- som företagsobligationer precis som på de utvecklade marknaderna. Enligt Brett Diment är det företagssidan som ser mest attraktiv ut under resten av 2015.


– Företagsobligationer på tillväxtmarknader är attraktiva eftersom dessa företag är starka i grunden och verkar i stabila makroekonomiska miljöer. Jämfört med företagsobligationer på utvecklade marknader erbjuder de ofta högre kreditvärdighet, lägre skuldsättningsgrad, högre likviditet och värderingar som ser attraktiva ut. Vi förväntar oss att tillgångsklassen kommer att utvecklas positivt, berättar Brett Diment.


Nya tillväxtmarknader en intressant krydda i portföljen

De allra nyaste tillväxtmarknaderna, som även benämns Frontier markets eller gränsmarknader, börjar också bli allt mer intressanta som investeringsobjekt. Enligt Brett Diment kan dessa marknader också inkluderas i en global ränteportfölj, men det gäller att välja sina investeringsobjekt med omsorg.


– Idag stöds den ekonomiska utvecklingen av en ung växande befolkning, vilket gör att arbetskraften vuxit snabbare än populationen i stort. Det i sin tur frigör resurser för investeringar. Denna demografiska ”utdelning” kommer att hjälpa till att förbättra inkomsten per capita, den inhemska konsumtionen och leda till mer varaktig tillväxt. För den som inte själv har goda kunskaper om tillväxtmarknader rekommenderar jag dock att ta hjälp av en rådgivare eller förvaltare på dessa marknader, som trots allt är de minst genomlysta av alla ur ett globalt perspektiv, säger Brett Diment.


Aberdeen tillhör de mest beprövade kapitalförvaltarna på området med mer än 20 års erfarenhet. Genom att analysera 70 länder och över 1 000 företag varje år strävar Aberdeen efter att hitta de mest attraktiva obligationerna på både lands- och bolagsnivå.

  • Fakta: Aberdeens fondspecial
  • Aberdeen Asset Management har gett ut en fondspecial. I den kan du läsa om Aberdeens globala räntefonder, EMD-fonder och inte minst Aberdeens investeringsfilosofi som genomsyrar samtliga fonder. Läs fondspecialen här.