Publicerad 7 aug 2014

Obligationer från tillväxtländer alternativ till företagsobligationer


Obligationer utgivna på tillväxtmarknader i hårdvaluta gav en avkastning om över 7 procent under årets första halvår, och det finns möjligheter till fortsatta uppgångar under året. Det menar Bent Lystbæk på Danske Invest som förvaltar fonden Tillväxtmarknadsobligationer och ser denna typ av placeringar som ett attraktivt alternativ till företagsobligationer.

Under det första halvåret i år visade tillväxtmarknaderna
styrka och många av börserna utvecklades starkt. Men det var inte de enda
investeringarna på tillväxtmarknaderna som gladde investerarna. Även
obligationer utgivna av tillväxtländer i så kallad hårdvaluta (dollar eller
euro) gav en god avkastning under perioden. Enligt Bent Lystbæk som förvaltar
Danske Invests fond Tillväxtmarknadsobligationer finns det flera anledningar
till att dessa obligationer är ett intressant alternativ till
företagsobligationer. En av anledningar är den lägre valutarisken, då obligationerna
ges ut i dollar eller euro.

– Samtidigt är obligationer från tillväxtmarknader
fortfarande attraktivt prissatta och investerare får högt utbyte, inte bara i
förhållande till amerikanska statsobligationer, utan också i förhållande till
amerikanska och europeiska företagsobligationer med samma kreditvärdighet,
berättar Bent Lystbæk.

Starkare tilltro till
tillväxtmarknaderna
Under förra året föredrog investerare både aktier och obligationer från
utvecklade länder snarare än tillväxtländer, och tillväxtobligationer i hårdvaluta
tappade omkring 5 procent. Men nu menar Bent Lystbæk att trenden har vänt i och
med positiva indikationer om den globala ekonomiska utvecklingen.

– Det är klart att investerarnas uppförande påverkas om det
ständigt talas negativt om tillväxtmarknader. Men detta har ändrats och vi ser
bland annat att exporten i regionen ökar i takt med att de ekonomiska
förhållandena i USA och Europa förbättras. Allt detta är positiva nyheter,
säger Bent Lystbæk. 

Ukrainakrisen i början av året var en annan faktor som tillfälligt
minskade tilltron till tillväxtländerna, men Bent Lystbæk menar att denna oro
sedan dess har avtagit även om osämjan mellan Ryssland och väst har ökat.


ECBs penningpolitik
gynnsam för Östeuropa
Den Europeiska centralbanken beslöt sig för att sänka styrräntan i juni,
och detta gynnade obligationer från tillväxtländer utgivna i hårdvaluta. Inte
minst de som givits ut i Östeuropa.

– Efterfrågan på euroobligationer har stigit efter ECBs räntesänkning. Det har
i synnerhet skapat intresse för östeuropeiska obligationer utgivna i euro, som
vi har en hel del av i portföljen. Det har gjort att kurserna har stigit och
att investerarna har fått en god avkastning, säger Bent Lystbæk.

Viktigt att tänka på
riskspridningen
Bent Lystbæk menar att det viktigt att poängtera att tillväxtobligationer i
hårdvaluta är ett riskfyllt tillgångsslag, och därför är det viktigt att sprida
riskerna mellan flertalet olika obligationer genom att exempelvis investera i
en fond. Utvecklingen i Argentina, som kan komma att tvingas ställa in
betalningarna för en del av statsskulden efter ett utslag i New Yorks högsta
domstol, är ett exempel på de risker som faktiskt finns. Dock har obligationer
från tillväxtländer varit en god investering historiskt sett.

– Tillgångsklassen har sedan 2002 levererat en genomsnittlig
avkastning på över 10 procent om året, säger Bent Lystbæk.

Danske Invests avdelning Tillväxtmarknadsobligationer
investerar i över 100 olika typer av obligationer och har därmed en
riskspridning som privata investerare sällan själva kan uppnå.

Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.