Publicerad 3 feb 2020

Nytt optionsverktyg för privata placerare

Utbildningssatsning från Nasdaq.
“En placerare med kunskap kan ta tillvara på fler möjligheter och slippa gå miste om bra tillfällen”, berättar Tomas Bernholm, utbildningsansvarig på Nasdaq Stockholm.

I Sverige har vi en långtgående tradition av att äga aktier i olika sparformer – och över tiden är det, som bekant, svårt att hitta en bättre placering. Om vi däremot tittar på andelen som använder sig av derivat, närmare bestämt optioner, så är den siffran avsevärt mycket lägre. Relativt få känner till vilka möjligheter som kan uppstå om man kompletterar aktieinnehav med olika optionsstrategier.
Därför lanserade Nasdaq Stockholm nyligen tjänsten OptionsPlay, som gör det enklare för investerare att jämföra, simulera och välja optionsstrategier. 

– Det finns ett stort intresse bland många placerare att lära sig mer om optioner och terminer, så kallade derivat. Vi blir ofta kontaktade av både banker och investerare, som efterfrågar information och kunskap, och vi har även noterat ett tilltagande intresse i sociala medier, säger Tomas Bernholm, utbildningsansvarig på Nasdaq Stockholm, som menar att den nya tjänsten är en respons på den efterfrågan. 

Samarbete med amerikanska OptionsPlay 

Initiativet, som lanserades i november förra året, är resultatet av ett samarbete mellan Nasdaq och den fristående aktören OptionsPlay i USA.
Bernholm vill gärna göra en jämförelse med USA, där uppskattningsvis 30 procent av alla privatpersoner som investerar i aktier också använder sig av optioner. En vanlig företeelse är att man ökar sin avkastning genom att skapa inkomster på sina aktieinnehav, genom så kallad ”Covered calls”. Det är också vanligt att man justerar eller tar bort sin risk med hjälp av optioner.

– Möjligheterna är med andra ord många. Nämnas bör även att man kan generera en avkastning i olika marknadslägen, liksom att man kan skapa positioner med hög hävstångseffekt och optimera en portfölj efter sin marknadstro, säger Bernholm, som fortsätter: 

– En placerare med kunskap kan ta tillvara på fler möjligheter och slippa gå miste om bra tillfällen. 

Utbildning och ett verktyg

OptionsPlay består av två ben: en webbaserad utbildning och ett optionsverktyg med många användbara och efterfrågade funktioner. 

Utbildningen, som är kostnadsfri, utgörs främst av regelbundna webbinarier som hålls av OptionsPlays chefsstrateg Tony Zhang, men olika intressanta gästföreläsare kommer också att delta – och alla tillfällen spelas in så att det även går att se dem i efterhand.

Optionsverktyget innehåller bland annat
realtidskurser, strategiförslag, en kunskapsbank, nyckeltal, grafer, teknisk
analys, affärsidéer och simuleringsmöjligheter. 

Läs mer här

Just kombinationen av
utbildningen och verktyget är mycket fördelaktig ur ett pedagogiskt perspektiv,
då man får vägledning i hur man använder verktyget och då man har möjlighet att
simulera och välja bland ett stort antal optionsstrategier. 

OptionsPlay skickar även ut rapporter varje vecka med exempelvis ”Covered call-förslag”, vilka ger läsaren inspiration och vägledning när det
gäller att etablera positioner.

Registrera dig här

Se filmen som presenterar verktyget

– En placerare med kunskap kan ta tillvara på fler möjligheter och slippa gå miste om bra tillfällen, säger Tomas Bernholm, utbildningsansvarig på Nasdaq Stockholm.