Publicerad 1 mar 2017

Nytt tillgångsslag lockar investerare

Avitos grundare lånar ut pengar via Lendify
Filip Engelbert och Jonas Nordlander som grundade Rysslands motsvarighet till Blocket – Avito – har investerat i fintechbolaget Lendify. Dessutom har de placerat 10 miljoner kronor som ska lånas ut till låntagarna på bolagets plattform. Därmed sällar de sig till skaran som själva agerar bank.

– Det är mycket bättre att äga en bank än att vara kund i den. 
Det säger Erika Eliasson, chef för investerarrelationer på Lendify, apropå att bankerna skär guld med täljkniv inom blancolån. Desto värre är det för kunderna som tvingas betala höga räntor. 
– Fram till nyligen har bankerna i princip haft oligopol på blancolån, men det har vi ändrat på, fortsätter Erika Eliasson. 
Lendify är en marknadsplats för lån – även kallat peer–to–peer lending – som länkar samman långivare med låntagare, läs ”Så investerar du i lån som ger hög ränta”. Därmed kan vanliga privatpersoner börja konkurrera med bankerna. 
Förutsägbarhet och korgar av lån sänker risken
Bolaget förmedlar blancolån – alltså lån utan säkerhet – till kreditvärdiga privapersoner. Det är inte Lendify som står som långivare utan du som privatperson. Om låntagaren inte kan betala är det långivaren, precis som banken, som får stå med lång näsa. 
Lendify är noga med att poängtera att de gör en mycket grundlig kreditbedömning och Kvar-Att-Leva-På kalkyl för samtliga som söker lån. Lendifys låntagare får inte ha betalningsanmärkningar och måste ha en god ekonomi. 
Risken sänks kraftigt genom möjligheten att investera i korgar av lån, via Lendifys så kallade autoinvestkonton. Det valet har i princip alla Lendifys investerare gjort, inklusive Avitos grundare Filip Engelbert och Jonas Nordlander. 
– Med våra korgar sänks kreditrisken markant. På en investering på 100 000 kronor sprider vi kapitalet mellan 40 olika lån, säger Erika Eliasson.
Blancolån har funnits länge och historiskt har kreditförlusterna legat på cirka 1 procent i Sverige, berättar Erika Eliasson. Målavkastningen för Lendifys autoinvestkonton ligger i spannet 3,5 – 8,2 procent per år beroende på löptid. Den avkastningen är efter förväntade kreditförluster och efter att Lendify tagit ut sin avgift. 
Har eliminerat bolagsrisken
De som lånar ut genom Lendifys plattform tar ingen bolagsrisk på Lendify. Om företaget inte skulle kunna driva verksamheten vidare tar kredithanteringsföretaget Lindorff över hanteringen av lånen. Den avtalsmässiga kopplingen är mellan långivare och låntagare, inte med Lendify. 
Effektiv räntekudde
Under finanskrisen 2008 steg nischbankernas kreditförluster på motsvarande typer av lån till som högst 2 procent. Om en ny allvarlig kris skulle segla upp skulle kreditförlusterna sannolikt öka. 
– Om målavkastningen på ett av våra autoinvestkonton till exempel är 6 procent så innebär det att kreditförlusterna måste öka sex gånger från dagens nivå på 1 procent innan insatt kapital påverkas, berättar Erika Eliasson. 
Betalningarna tickar in månadsvis
Varje månad får investeraren dels pengar för amortering, dels för räntan. Om en person inte betalar har bolaget en kreditförlustfond som ska täcka insatt kapital vid eventuella kreditförluster på lånen i autoinvestkonton. 
 • Fakta: Lendifys autoinvestkonton
 • För att uppnå riskspridning fördelas investerat kapital på minst 20 stycken olika lån för insättningar från 5 000 kr upp till 100 000 kr. För insättningar på 100 000 kr eller mer fördelas kapitalet på minst 40 stycken olika lån.
 • Den förväntade årliga målavkastningen för olika löptider: 
 • Löptid 10 år: 8,2%
 • Löptid 5 år: 5,8%
 • Löptid 3 år: 4,3%
 • Löptid 1 år: 3,5%
 • Fakta: Marknadsplatslån
 • Person-till-person lån, ofta även kallat peer-to-peer-lån, är när privatpersoner lånar pengar av andra privatpersoner. Lendify tillhandahåller en marknadsplats där investerare och låntagare möts. Lendify sköter hela den administrativa processen, från granskning av låneansökningar och upprättande av avtal mellan låntagare och långivare, till utbetalning av lån och administrering av betalningar. Lendify erbjuder endast låntagare med god kreditvärdighet att låna.
 • Lendify har tillstånd från Finansinspektionen. Likvida medel som förs över till Lendify är helt separerade från Lendifys egna tillgångar. För det kapital som är investerat i lån agerar Lendify endast som en marknadsplats. Långivare har en direkt koppling till låntagare genom ett identitetsnummer som tydligt står angivet på låntagarens skuldebrev. Skuldebrevet skrivs under av låntagaren vilket senare dokumenteras av Lendify AB och följs upp av externa kontrollfunktioner. Lendify omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Investerarna bär kreditrisken.
 • Läs mer här.