Publicerad 12 maj 2021

Nytt SPAC-bolag till till börsen


Aligro Planet Acquisition Company, eller APAC som det förkortas, ska noteras på Stockholmsbörsen enligt ett pressmeddelande. Bolaget är en så kallad SPAC, ett bolag som noteras med enda syftet att förvärva ett annat onoterat bolag.


APAC avser att ta in en miljard kronor vid noteringen och förvärva ett onoterat bolag inom 24 månader. Det bolag som APAC ska förvärva har vissa krav på sig. Bolaget ska ha en tydlig ESG-profil inom sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik. Carnegie Fonder, Altira, M2 Asset Management och Stena Finans har tillsammans åtagit sig att teckna 295 miljoner i erbjudandet.