Fokus på elbilar. Pengarna från Insplorions nyemission ska bland annat gå till att utveckla elbilars batterikapacitet.

Publicerad 30 sep 2016

Nyemission ger elbilar längre körsträcka

Förbättrar batteriet
Det noterade teknikbolaget Insplorion går starkt. Extra stort är intresset för bolagets batteriprojekt som kan leda till att elbilar kommer kunna köra minst 25 procent längre.

Den 29 september öppnade Insplorions nyemission, till vilken bolaget har valt att inte använda garanter. 
– Intresset är stort och vi har redan fått teckningsåtaganden på mer än en fjärdedel av emissionsbeloppet, berättar Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion som tidigare drivit fram två andra startup-bolag. 
Det ena, Q-Sense, är idag en del av Biolin Scientific som ägs av Ratos. Det andra, Medfield Diagnostics, var Patrik Dahlqvist vd för under sex år. Under perioden gick bolaget från patent till produkt och första referensförsäljning, inom specialområdet diagnostisering av stroke genom kliniska prövningar på sjukhus.
Hägrande elbilsmarknad
Den aktuella emissionen är på nästan 11 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitalet ska dels användas till bolagets batterisensorprojekt, dels till marknadsföringsaktiviteter kopplade till den nya produkten Insplorion Acoulyte. 
Investerarbrevet har tidigare skrivit om Insplorions batteriprojekt som i korthet handlar om att elbilars körsträcka kan förlängas med minst 25 procent, vilket innebär att en elbil som i dag klarar 50 mil, kan köra över 60 mil. 
– Med vår sensor kan man få ut betydligt mer av batteriet. Batteriet är detsamma, skillnaden är vår sensor som löpande ger exakt information till batteriets styrsystem, förklarar Patrik Dahlqvist.
Batterikapaciteten är elbilens akilleshäl 
Insplorion släppte nyheten om batteriprojektet – som uppmärksammades internationellt – i mars. Sedan gick det snabbt. Nyligen tecknade Insplorion ett avtal med ett internationellt bolag om att tillsammans med AGM Batteries ta fram ett kommersiellt tillverkat batteri med Insplorions sensor i.
– Vi blev överraskade av hur stort intresset var. Vi har diskuterat med de större asiatiska batteritillverkarna som är intresserade. Men först vill de se mätdata från en kommersiell prototyp och det är det vi ska leverera, fortsätter Patrik Dahlqvist. 
Kompletterar varandra 
Insplorions verksamhet vilar på två ben. I affärsområdet Sensorsystem finns batteriprojektet och även luftkvalitetssensorer som är till för att kontrollera graden av luftföroreningar i världens storstäder. Här är det hög volym och samarbeten med andra som är viktigt. 
I det andra affärsområdet, Instrument, sker försäljningen till universitet och forskningsavdelningar. På detta område är det höga marginaler, men få enheter, som gäller. Båda affärsområdena baseras dock på precis samma teknik.
Nyligen lanserade Insplorion produkten Acoulyte inom affärsområdet Instrument. Delar av pengarna från emissionen kommer gå till marknadsetableringen av den.
– Det är en riktigt vass produkt för såväl akademisk forskning som forskningsavdelningar på företag, berättar Patrik Dahlqvist. 
En bra bieffekt av instrumentförsäljningen är att forskare som använder Insplorions instrument också skriver forskningsartiklar, vilket ger bolaget uppmärksamhet. 
– En viktig framgångsfaktor för oss är att vi dels har kontakter med akademin, dels med näringslivet. Det är den kombinationen som har lett fram till vårt batteriprojekt, avslutar Patrik Dahlqvist. 
  • Fakta: Emissionsvillkor 
  • • Volym: 10,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.
  • • Teckningsperiod: 29 september – 18 oktober 2016
  • • Teckningskurs: 8,50 SEK per aktie
  • • Memorandum, klicka här 
  • • Teckningssedel, klicka här 
  • • Bolagsvärdering (pre-money): c.a. 50 MSEK
  • • Läs mer om nyemissionen här.