Tågförseningar skapar irritation och leder till stora samhällskostnader. Det svenska företaget Railway Metrics har tagit fram en detektor som placeras i tågvagnarna. Den varnar lokföraren i realtid om något är fel, till exempel för ovala hjul, solkurvor, instabila eller urspårade vagnar.

Publicerad 8 jun 2016

Ny teknik sätter stopp för sena tåg

Stopp för tågförseningar
När ett godståg spårade ur i Frövi norr om Örebro natten mot 2 december skadades ingen person, men många människor kom i kläm för lång tid framöver i spåren av de omfattande skadorna som orsakades på järnvägen. Nu finns en lika enkel som genial produkt som gör att antalet haverier – och åtföljande förseningar – kan väntas minska drastiskt.

En mycket stor andel av de förseningar som dagligdags drabbar tågpendlare och andra resenärer har sin grund i den kraftigt ökande järnvägstrafiken. 
 
– Många av förseningarna beror på att vagnar glider på rälsen med platta hjul som följd. Det förstör rälsen och kan i värsta fall leda till urspårning. Tåget kan köra vidare i många kilometer utan att lokföraren märker något. Det finns inte en chans att upptäcka om en vagn i slutet får ovalt hjul, säger Helmuth Kristen, chefsingenjör på Railway Metrics. 
Ovala hjul, hjulplatta på fackspråk, kan uppstå av flera orsaker. En orsak kan vara att bromsarna läcker luft vilket leder till att vagnarna bromsar sig själva. I Frövi orsakades haveriet av att en vagn spårade ut och den vagnen släpades med i åtta kilometer innan loket stannade. Resultatet blev skador för hundratals miljoner kronor och enorma förseningar. 
Enkel detektor varnar för fel i god tid
Railway Metrics har tagit fram en detektor som bolaget har patent på – Performance Monitoring Unit (PMU) – som i realtid varnar lokföraren om något är fel; till exempel ovala hjul, solkurvor, instabila vagnar eller urspårade vagnar. Om PMU:n hade varit installerat på vagnen som spårade ur vid Frövi hade den skickat ett larm till lokföraren efter en sekund. Därmed hade skadorna kunnat minska drastiskt.  
Förenklat mäter PMU:n accelerationen i tre dimensioner baserat på en avancerad algoritm som varnar om något avviker från det normala. Själva PMU:n är inte större än en mobiltelefon och installeras på varje vagn. Trafikverket har i dagsläget endast möjlighet att inhämta information om järnvägsnätet via ett specialtåg som åker runt i Sverige och kontrollerar rälsen. Det finns inget motsvarande sätt att få information om i vilket skick tågens vagnar befinner sig i. 
Informerar om såväl räls som vagn
– Med PMU:n har vi gjort tågvagnar intelligenta. Om vagnarna har en PMU kan Trafikverket och andra aktörer löpande få information om statusen på både bannätet och vagnarna som enheterna är fästade vid, säger Helmuth Kristen, och tillägger att de tester som genomförts visat att systemet är mycket stabilt och driftsäkert.
Därmed finns nu alltså möjlighet att i god tid få reda på om det är något som är fel på antingen vagnar eller räls. Det innebär att reparationer kan sättas in i tid och därmed kan haverier med åtföljande och förseningar förhindras. 
Nästa steg för Railway Metrics är att starta serietillverkning. Förutom den svenska marknaden – som står först i tur – ska bolaget fokusera på Europa och USA. Ett ensamt tåg kan ha 30 vagnar och vara 600 meter långt. I Europa finns långt över 600 000 vagnar. I USA är motsvarande siffra över 1,2 miljoner. 
Läs mer om Railway Metrics här.