Publicerad 27 apr 2016

Ny studie: Hållbara bolag ger bättre avkastning

Hållbarhet i fokus
Bolag som är skickliga inom sina ESG-arbeten tenderar att visa de bästa operativa resultaten. Det visar en studie som nyligen presenterades av Oxford Universitet*. I studien har resultaten från över 200 olika studier av bolag och deras hållbarhetsarbeten analyserats.

Slutsatserna ur studien från Oxford visar en enhetlig bild: De bolag som presterar bäst i sina ESG-arbeten tenderar också att uppvisa de bästa operativa resultaten. Schroders är en av de aktörer på fondmarknaden som har tagit studien på allvar. Nu väljer kapitalförvaltaren att ansluta sina mest populära fonder till Hållbarhetsprofilen. 

Hållbarhetsprofilen är framtagen av SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar, och ska se som ett komplement till de finansiella fondfaktabladen. Med hjälp av verktyget kan fondspararna få en bild av hur de anslutna fondaktörerna arbetar med hållbarhetskriterier i sina investeringar. Fondspararna kan bland annat se hur fondaktörerna arbetar för att välja in, välja bort och påverka olika bolag med utgångspunkt från deras hållbarhetsarbete. 

– Vi har under en tid följt arbetet med Hållbarhetsprofilen och beslutat oss för att delta i initiativet. Detta eftersom att vi anser att verktyget ger ett mervärde och ett bättre beslutsunderlag till fondsparare. Bland annat  i form av ökad transparens och ökat medvetande kring hur olika fondbolag arbetar med hållbarhetsfrågor, säger Ketil Petersen, som är Nordenchef på Schroders. 

Hållbarhetsprofilen visar bland annat aktivt påverkansarbete
Schroders är idag en av världens mest inflytelserika kapitalförvaltare med tillgångar för över 3500 miljarder kronor under förvaltning. Bolaget har länge arbetat aktivt med ESG-frågor och var bland annat en av de första fondaktörerna som anslöt sig till UNPRI – FNs riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Kapitalförvaltaren har idag högsta rating inom UNPRI och hållbarhetsarbetet är integrerat i hela organisationen. ESG-specialister arbetar tillsammans med analytiker och investerare, för att stärka och påverka bolagen i deras hållbarhetsarbete. 

–Vi arbetar aktivt med ESG i de bolag som vi investerar i runt om i världen. Och med stort fokus på deras transparens i verksamheten. Vi försöker också aktivt påverka bolagen genom konkreta rekommendationer samt uppföljningar på förbättringar i deras hållbarhetsarbete, säger Ketil Petersen och fortsätter:   

– Vårt beslut om att ansluta till Hållbarhetsprofilen ser vi som en viktig del i vår strävan mot att erbjuda attraktiva och långsiktiga investeringslösningar för våra kunder. Studier visar bland annat på att bra hållbarhetsprinciper ger fördelar i kapitalkostnader, vilket gynnar långsiktigt sparande. Vi är också övertygade om att företag med en hållbar affärsmodell visar på bättre ekonomiska resultat. 

From the Stockholder to the Stakeholder, Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford and Arabesque Asset Management, 2014. 

  • Ur studien “From the Stockholder to the Stakeholder”:
  • 1, Välskötta bolag ur en ESG-synpunkt kan ha kapitalkostnadsfördelar på mellan 0,8 till 1,32 procent 
  • 2, 88 procent av studierna visar på ett positivt samband mellan bolagens hållbarhetsarbete och deras operativa resultat. 
  • 3, Kreditvärderingsinstitut tenderar att ge högre betyg till aktörer med starka ESG-policyer.
  • Studien är en samlad studie av 200 olika studier över relationen mellan bolagens prestationer och deras hållbarhetsarbete. 

    Här hittar du Hållbarhetsprofilen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Schroders fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.