“Min vision har sedan länge varit att skapa en variant på ett mindre JM”, säger Anders Lidén, vd för Mindhouse.

Publicerad 2 jun 2015

Ny preferensaktie med hög direktavkastning


Till sommaren får börsens First North-lista ett tillskott i form av en ny preferensaktie. Emittent är det nya bygg- och fastighetsbolaget RealXState. Preferensaktien kan bli en intressant placering för privata investerare som vill ha en stabil direktavkastning samt att få möjligheten att i ett senare skede teckna nya aktier i det aktuella bolaget.

Det är en ny affär på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden som ligger till grund för erbjudandet att teckna de nya preferensaktierna. Mindhouse, ett bolag som sedan 2007 främst sysslar med bostadsprojektering, köper byggbolaget OP2 (som egentligen är två bolag – OP2 Byggnad och OP2 Service), och bildar det nya bolaget RealXState.

– Min vision har sedan länge varit att skapa en variant på ett mindre JM genom att kombinera byggverksamhet med kommersiella kassaflödesfastigheter och bostadsprojekt, förklarar Mindhouses vd och ägare Anders Lidén affärsidén med det nya bolaget.

Köpet kommer att finansieras genom en emission av preferensaktier på den publika marknaden. Emissionen, som pågår fram till sista juni, är på 50 miljoner kronor med möjligheten till en utökning med 30 miljoner kronor. Teckningskursen är 400 kronor per aktie och emissionen hanteras av Nord Fondkommission. Från och med mitten av juli i år kommer aktien att noteras på First North (Nasdaq OMX First North), som är Nasdaqs lista för mindre nordiska tillväxtföretag. Förutom att delfinansiera köpet av OP2 så kommer kapitaltillskotet också att användas till att köpa upp nya projekt och fastigheter. Detta för att ytterligare stärka bolagets kassaflöde.

Preferensaktie med hög avkastning

En preferensaktie ger till skillnad från vanliga stamaktier en garanterad fast årlig direktavkastning. I fallet med RealXState så kommer denna att ligga på 9,25 procent med kvartalsvisa utbetalningar fram till och med år 2018. Därefter höjs direktavkastningen till motsvarande 10,75 procent (räknat på aktiens teckningskurs). 

– Vi måste ligga aningen högt när det gäller direktavkastningen eftersom det handlar om ett nytt och hittills okänt bolag, säger Lidén, som tror att aktien kommer att passa privata placerare som vill ha en förhållandevis trygg placering med en hög avkastning.

– Vårt bolag kommer att ha ett stabilt kassaflöde, säger Lidén, som också påpekar att preferensaktieägarna kommer erbjudas att vara med på den emission av nya stamaktier som är planerad inom ett år.

Det vanliga är att ett bolag efter en viss period löser in utgivna preferensaktier, vilket innebär att placeringen går att jämföra med en obligationsplacering. RealXState planerar att lösa in – återköpa – preferensaktierna inom tre till fyra år, även om återköpet – som alltid när det gäller preferensaktier – inte är hundraprocentigt garanterat.

Kommande emission av stamaktier

Utifrån Mindhouses perspektiv så är preferensaktier en intressant form av finansiering och ett gott alternativ till obligationslån eller lån i bank. Till skillnad från lån så innebär en emission av preferensaktier också att det egna kapitalet ökar samtidigt som skuldsidan förblir oförändrad, vilket i sin tur påverkar värderingen av bolaget positivt. Anders Lidén för också fram det faktum att emissionen på ett positivt sätt bäddar för den kommande emissionen av stamaktier. Det nu framtagna prospektet samt den kommande noteringen på First North medför att bolaget blir mer känt och genomlyst.

Efter sommarens emission av preferensaktierna kommer Mindhouse att ligga kvar som ensam ägare av RealXState när det gäller stamaktier, och deras röstandel kommer att uppgå till 91 procent. Efter emissionen av preferensaktierna och fram till det att nya stamaktier emitteras, vilket beräknas ske inom ett år, är avsikten att RealXState ska förvärva ett antal kassaflödesfastigheter. Detta för att stärka såväl kassaflöde som bolagets balansräkning och därmed göra bolaget till en attraktiv placering inför den planerade emissionen av stamaktier. 

Avsikten med en eventuell stamaktieemission är att finansiera förvärvet av en portfölj av bostadsbyggrätter i Stockholm med omnejd. Bolaget håller nu som bäst på att genomlysa de möjliga förvärv som finns i sitt nätverk av fastighetsutvecklare. Det gäller att samla ihop en bra mix av sådant som redan är färdigt för att sälja respektve bygga ihop med projekt som befinner sig i tidigare skeden. Balansen av kassaflöde, korta avslut och långsiktiga storprojekt är ultimat för den verksamhet som RealXState bedriver.

  • Fakta: Preferensaktie RealXState
  • • Emittent: RealXState
  • • Emissionskurs: 400 kr
  • • Minsta teckning: 25 stycken
  • • Teckningsanmälan för Nordnets kunder, inloggning krävs: Klicka här 
  • • Läs mer på Nord Fondkommission samt ladda hem teckningsanmälan här