Kerstin Uvnäs Moberg är världsledande inom oxytocinforskningen och har under många år väntat på att läkemedel med oxytocin ska utvecklas för kvinnor.

Publicerad 18 jan 2016

Ny östrogenfri möjlighet för kvinnor

Kvinnors hälsa i fokus
Peptonic utvecklar läkemedel med hjälp av oxytocin – ett kroppseget hormon som spås öppna dörren till en miljardmarknad.

Många kvinnor världen över oroar sig för riskerna med östrogen i läkemedel, till exempel i p-piller och i läkemedel för behandling av klimakteriebesvär. I USA har läkemedelsverket till och med gått så långt att de märkt östrogenbaserade produkter med en så kallad “black box warning”. Anledningen är att vissa grupper riskerar biverkningar av behandlingarna i form av exempelvis bröstcancer och vissa typer av hjärt- och kärlsjukdomar.  

En av dem som uppmärksammat problemet är Kerstin Uvnäs Moberg. Hon är läkare, forskare och professor, och har i många år arbetat på att läkemedel med oxytocin ska utvecklas för kvinnor. Idag sitter hon i styrelsen och är forskningsansvarig vid företaget Peptonic, som är lösningen på spåret.

– Oxytocin är ett hormon, som finns naturligt i kroppen och som bland annat visat sig verka stressreducerande, smärtlindrande, blodtryckssänkande och läkande. Oxytocin har en helt annan kemisk struktur än östrogen och ger inte upphov till de biverkningar som är förknippade med östrogen. En behandling med oxytocin öppnar därför behandlingsmöjligheter för cancerpatienter och andra riskgrupper som inte kan använda östrogenbaserade läkemedel. Dessa utgör idag över tio procent av alla kvinnor, säger Kerstin Uvnäs Moberg.


Kerstins intresse för hormonet bottnar i hennes egna upplevelser. Det var efter att hon fött barn, som hon reagerade på hur hormonet, som länge varit känt för att stimulera bröstmjölksproduktion och underlätta förlossningsarbetet, påverkade henne på en mängd positiva sätt. 


– Jag började forska kring oxytocinets effekter och sökte flera patent. Jag upptäckte bland annat att en applicering av hormonet gjorde att sår och skador läkte snabbare. Det ledde till att jag tillsammans med Aino Fianu Jonasson, som är expert på kvinnosjukdomar vid Huddinge sjukhus, valde att ta reda på om hormonet kunde hjälpa kvinnor som led av så kallad vaginal atrofi, torra slemhinnor i underlivet, beskriver Kerstin.


Omfattande medicinskt område

Vaginal atrofi är en vanlig åkomma som framförallt drabbar kvinnor i femtio och sextio årsåldern, när kroppens egen östrogenproduktion går ner. Peptonic håller nu på att utveckla en oxytocininnehållande gel, Vagitocin, för att lindra och bota problemen. Kerstin konstaterar att sjukdomsområdet, liksom kvinnors hälsa i stort, är kraftigt eftersatt och underdiagnostiserat. 


– Kvinnliga besvär tenderar ofta att komma lite i skymundan av manliga 

åkommor och stora folksjukdomar. Men på senare år har jag märkt en positiv förändring. Kvinnor begär och kräver i allt högre grad sitt eget bästa. Det har bidragit till att läkemedelsbranschen i stort har fått upp ögonen för behandlingsområden som tidigare nästan ansågs vara banala, exempelvis vaginal atrofi. Jag är feminist men också medveten om att det finns betydande skillnader mellan könen. I grunden är det ett tydliggörande av de kvinnliga behoven som håller på att ske.


Att det finns en stor efterfrågan kring Vagitocin råder det ingen tvekan om. Marknaden för vaginal atrofi uppskattas till två miljarder dollar och utgörs till stor del av östrogenbaserade alternativ. Det innebär att alla kvinnor som drabbats eller riskerar att drabbas av bröstcancer eller andra östrogenkontraindicerade sjukdomar ( exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, lungembolism och trombos), i dag saknar ett fullgott behandlingsalternativ. Sedan tillkommer alla andra kvinnor som helst skulle vilja välja ett östrogenfritt behandlingsalternativ.


Marknadsintroduktion möjlig inom fyra år

Peptonic som redan genomfört flera kliniska studier för Vagitocin, vilka visat på goda resultat vid vaginal atrofi, kommer nu att genomföra en stor fas IIb-studie. Därefter väntar kliniska fas III-prövningar innan ett marknadsgodkännande kan erhållas. Går allt enligt plan kan en marknadsintroduktion för produkten vara aktuell redan inom tre till fyra år. Peptonics förhoppning är därefter att studieresultaten ska mynna ut i betydligt fler intressanta läkemedel.


– Vagitocin är bara en första produkt baserad på hormonet. Forskning visar att oxytocinet har en mängd positiva egenskaper. Vi har idag ytterligare patent som bygger på oxytocineffekter och ser stora framtida möjligheter till nya oxytocinbaserade läkemedel.