Lina Fransson, makroanalytiker på Söderberg & Partners, berättar om finansrådgivarens utsikter för makroekonomin.

Publicerad 1 nov 2013

Nu tar gammelekonomier revansch


Mogna ekonomier visar en stabilare trend. Samtidigt tilltar osäkerheten inom tillväxtmarknader. Det konstaterade finansrådgivaren Söderberg & Partners vid sin senaste marknadsuppdatering.

– Ledande för konjunkturen är fortsatt USA, men även Europa och Japan visar en något bättre
aktivitet. För BRIC-länderna haltar däremot tillväxten, även om Kina har visat något bättre tillväxttal sedan sommaren, säger Lina Fransson, makroanalytiker
på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

 

Söderberg & Partners huvudscenario under de kommande månaderna är ett positivt flöde till aktiemarknaden. Konjunkturen
och optimismen har stärkts i börsbolagen och alternativen till aktier upplevs inte som attraktiva.

Större andel aktier i investeringsportföljen 

I en portfölj som i utgångsläget har en allokering på 50
procent aktier och 50 procent räntor rekommenderar Söderberg & Partners nu en
aktieandel om 60 procent. Det innebär en ökning från de 55 procent som
finansrådgivaren rekommenderade tidigare under året.
– Vår bedömning är att en förbättrad stämning inom
Europa i kombination med en attraktiv värdering, gör regionen till en allt mer
intressant marknad, säger Lina Fransson.

 

För Nordamerika ligger fokus kortsiktigt på Federal
Reserves framtida planer att reducera stödköpen på obligationsmarknaden. Finansrådgivaren konstaterar att den bakomliggande orsaken till Feds agerande är en allt bättre
konjunkturell utveckling med en väntad stärkt sysselsättningsnivå.

– Amerikanska aktiemarknaden är relativt högt värderad
och vi ser en mer begränsad potential än tidigare, men samtidigt finns det en viss risk för
vinsthemtagningar. Vi höjer trots det regionen i vår investeringsindikator,
framförallt på grund av osäkrare utsikter för andra regioner, säger Lina
Fransson.

 

Situationen i Sverige är enligt Söderberg & Partners
likartad den i USA. Finansrådgivaren menar att det finns goda förhoppningar om
att företagen får ett stöd av en allmänt starkare konjunktur och framförallt av återhämtningen inom övriga Europa.

– Vi är mer osäkra kring trenden på tillväxtmarknader.
Även om den senaste tiden bjudit på börsuppgångar och statistiken förbättrats
något sedan sommaren kvarstår många frågetecken. Många tillväxtländer har
stora obalanser att hantera, säger Lina Fransson

 

Vad gäller placeringar i Östeuropa föredrar Söderberg
& Partners fortsatt länder med en stark koppling till Västeuropa framför
Ryssland. I Asien väljer finansrådgivaren främst länder med överskott i bytesbalansen och Japan kvarstår på en låg neutral nivå i bolagets investeringsindikator. De
åtgärder som vidtas i landet är enligt Söderberg & Partners lovande men
risken för bakslag är stor.

Rekommenderar försiktighet inom ränteplaceringar 

Inom räntemarknaden har de senaste månaderna varit dramatiska med
stora ränteuppgångar. Söderberg & Partners förordar viss försiktighet och selektivitet.

– Vi föredrar korta företagsobligationer och europeiska högriskalternativ, ”high
yield”. Samtidigt erbjuder obligationer på tillväxtmarknader återigen ett visst värde efter sommarens nedgång, säger Lina Fransson