Publicerad 7 jan 2013

Nu är det gryning över konjunkturen


När många fondförvaltare går över till indexförvaltning, håller Cliens fast vid sin aktiva investeringsmodell. Den håller i längden, säger den erfarne förvaltaren Gunnar Håkanson. Inför 2013 ser han en gryende konjunkturoptimism.

Cliens Sverige är något av en doldis bland svenska aktiefonder – trots fem stjärnor i Morningstar och Standard & Poor’s prestigefyllda Gold-rating. Anledningen till att fonden är relativt okänd är dels att den har bytt namn från Catella, dels att den tidigare enbart vände sig mot institutionella placerare. 
Men nu har Cliens öppnats även för privatsparare via olika plattformar, exempelvis Avanza och Nordnet. Därmed får privatsparare möjlighet att köpa en Sverigefond som är utsatt för den stenhårda konkurrens som råder på institutionsmarknaden. 
Det är extremt krävande att leverera till institutionerna. Man måste alltid tillhöra de tre bästa, säger Gunnar Håkanson. 
Tillsammans med Jonas Gustafson startade han fonderna Cliens Sverige och Cliens Mixfond för åtta år sedan, och själv har han jobbat som förvaltare sedan slutat av 1980-talet. Han har sett kriser komma och gå. Erfarenhet, långsiktighet och noggranna analyser är Gunnar Håkansons varumärke. 
Bakom Cliens framgång ligger en strategi som bygger på aktiv förvaltning, stödd på både bolags- och makroanalys. Fonden placerar i svenska aktier, men har tillåtelse att även ha nordiska inslag i portföljen.
Vi är långsiktiga, har siktet inställt minst ett till två år in i framtiden och försöker förutse vad som kommer att hända, samt söka efter avvikelser – det vill säga där vi tror att marknaden har fel, säger Gunnar Håkanson. 
Han ger ett exempel på en lyckad investering: Cliens har tjänat en hel del pengar på att rätt förutsäga de stora uppgångar för bankaktier som präglade börsen 2012. Det Gunnar Håkanson såg var – mycket förenklat – att svenska banker utsattes för mycket lägre utländsk konkurrens efter Lehman-kraschen 2008. Samtidigt skärptes de interna kraven på avkastning. Tack vare oligopolet bedömde Cliens att bankerna skulle möta kraven genom att höja sina priser och därmed öka sin lönsamhet. 
Så blev det också, men många andra förvaltare och analytiker gjorde andra bedömningar. 
Nu har bankrallyt mattats av och Gunnar Håkanson vänder blickarna mot verkstad, cykliska aktier som verkstad, skog och delvis även handel. Detta trots att svensk tillväxt nu minskar kraftigt och de rapporter för fjärde kvartalet som strax börjar rulla in väntas bli väldigt svaga. Men i sin makroanalys lyfter Gunnar Håkanson blicken långt bortom den svenska horisonten: 
Kina bottnade ur redan för två månader sedan, USA ser bättre ut än tidigare och även om Europa är fortsatt mycket svagt, går vår stora exporthandelspartner Tyskland ganska starkt, säger han. 
USA kommer att fortsätta präglas av osäkerhet på grund av framflyttat budgetstup. Men Gunnar Håkanson menar att det USA går igenom är en process, som när den är avslutad kommer att stärka landets ekonomi. Även Europa kommer att stärkas så småningom.
Politikerna och centralbanken ECB baxar krisen framåt bit för bit. EU kommer att tvingas skriva av grekiska lån, och förse marknaden med billiga pengar, annars riskerar man deflation och det vill man undvika med alla medel. 
Vad gäller Sverige medger Gunnar Håkanson att det är ett av de länder som just nu faller snabbast i tillväxtligan. Men tack vare draghjälp från Kina och även ett stärkt USA ser den svenska framtiden ändå ljus ut, menar han. Den starka kronan, som hindrar exporten, är ett aber, men samtidigt ett tecken på styrka. 
Sverige ligger skyddat och omgivet av länder som det går bra relativt bra för. Jag tänker på Norge, Tyskland, Polen, Baltikum och oljelandet Ryssland. När sydeuropéer ser sig om efter valutaplaceringar, känns svenska och norska kronor trygga, förklarar han. 
Gunnar Håkanson talar om en gryende konjunkturoptimism, som i sin tur gör aktieplaceringar attraktiva. Långräntorna börjar sakta klättra uppåt och då flyr placerarna till korta ränteplaceringar som inte längre ger någon avkastning. Den som vill ha avkastning måste alltså vara beredd att ta risk. 
Den som köper hela börsen nu får en avkastning på cirka 8 procent, vilket är extremt bra jämfört med statsobligationer. Och så fort konsumenterna i USA och Europa börjar få lite framtidstro, kommer intresset för aktiemarknaden att öka. Det kan till och med bli trångt i portgången om några månader, säger han. 
Framtidstro är just vad centralbankerna i USA och Europa håller på att bygga upp genom att likvidisera marknaderna – genom att trycka pengar. Men för närvarande är hotet om väsentlig inflation litet.
    – Det är svårt att se någon väsentlig inflation på kort sikt, men inom ett par år kommer sannolikt en inflation klart över 2 % att diskonteras i långräntorna, säger Gunnar Håkanson.  
Intresset för svenska aktier, både från institutionella och privata placerare, har redan börjat ta fart. Där är Cliens Sverige ett av de mest populära alternativen. Bara under 2012 växte fonden från cirka 300 miljoner kronor till nästan 1 miljard. 
  • Om Cliens Fonder:
  • Cliens rankas som en av landets ledande kapitalförvaltare och vi tillhör de som har skapat högst avkastning av samtliga svenska aktie- och blandfonder de senaste fem åren (Källa: Morningstar). Vi förvaltar ca 3 miljarder SEK i huvudsak åt institutionella kunder, exempelvis stiftelser, förbund, kommuner och kyrkliga stift. Även privata sparare kan investera i våra fonder. För mer information kontakta oss på [email protected]