Publicerad 4 juni 2021

Noteringsaktuella SaveLend: “Ska växa minst 25 procent per år”


SaveLends ambition är att låta alla investerare diversifiera sitt sparande till både konsument- och företagskrediter. Hittills har bolaget lyckats över förväntan, och intäkterna växte med hela 57 procent under första kvartalet. Med en överteckningsgrad om 682 procent står SaveLend nu redo för en notering på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni. Bolaget tar då in dryga 50 miljoner kronor för att fortsätta sin expansion. 


Investerarbrevet har pratat med SaveLends vd Ludwig Pettersson som berättar att spridningsemissionen blev övertecknad, men att SaveLends befintliga kunder fick företräde. Bolaget jobbar mycket med att utnyttja synergier som ska gynna SaveLends kunder. 


Hur uppstod idén med SaveLend? 

– Idén med SaveLend kommer från förra finanskrisen 2008. Jag förlorade en stor del av mitt egna sparkapital och tänkte att jag ville hitta ett sätt att tjäna pengar och investera på som var mindre volatilt.  


Vad gör SaveLend bättre än andra företag och konkurrenter?

– Vi har ett otroligt stort fokus på våra kunder och investerare, samt att skapa avkastningsmöjligheter för dem. Ledstjärnan under det är att vi har olika krediter som man kan investera i. Vi köper in och skapar dessa krediter på olika sätt så att de blir tillgängliga för våra kunder. Till det har vi en enormt stark teknikbas att stå på.  


Vad är SaveLends plan framöver?

– Den långsiktiga planen är att fortsätta skapa avkastningsmöjligheter för våra investerare. Det kommer vi göra genom våra marknader vi verkar i som är Sverige, Finland och Polen. Sedan vill vi blicka längre bort mot Europa, men vi har inte kommunicerat några specifika länder än. Vi är ett tillväxtbolag och ska växa minst 25 procent per år, och vi växte 57 procent i Q1 så vi känner oss komfortabla med våra uppsatta mål och att exekvera på dessa.Faktaruta: Det här är SaveLend

SaveLend Group är ett svenskt snabbväxande fintechbolag inom segmentet peer-to-peer-lending (“P2P”). Verksamheten utgår från två egenutvecklade plattformar; en investeringsplattform och en faktureringsplattform. Bolagets mission är att skapa ett ekosystem där sparare, investerare, företag och konsumenter effektivt kan erhålla värde samt dra nytta av varandra. Visionen är att bli ett av Europas ledande fintechbolag genom att löpande erbjuda nya attraktiva produkter och tekniska lösningar.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.