malma logistik

Publicerad 1 april 2021

Notering stundar för förvärvsmaskinen


Genom att förvärva lönsamma lokala företag under tillväxt ska Malma Logistik bli en ledande logistikkoncern i Sverige för ägarskiften. Entreprenörskap och lokal styrning är nyckelord när bolaget tar upp kampen lokalt med de internationella spelarna. Malma Logistik omsätter i dagsläget 50 miljoner kronor i årstakt och siktar på notering inom ett år med en omsättning på ca 500 miljoner kronor på tre till fem års sikt. 


Den ökade e-handeln och miljökraven ställer allt högre krav på lokalt anpassad logistik, en marknad med hög tillväxt. Malma Logistiks vd Jan Romin, med sin gedigna erfarenhet i branschen och framförallt inom bolagsstyrning, ägarskiften och förvärv, vet vad som krävs. 

– Logistikmarknaden kommer att växa allt mer med närtransporter, säger Romin och fortsätter:

– För att vara en del av den tillväxten krävs det en viss storlek på ett logistikbolag för att klara av investeringstakten, men också för att möta de arbets- och miljökrav som anställda, kunder och leverantörer i sektorn ställer.
 

Se Jan Romin presentera Malma Logistik på Investerarjakten Live här


Jan Romin har de senaste 20 åren arbetat med ägarskiften och som rådgivare åt onoterade företag. Tidigare erfarenheter kommer från större koncerner, banker och finansbolag, samt operativt som vd och ekonomichef.

Stordriftsfördelar och synergieffekter 

I logistik- och åkeribranschen omsätter ca 95 procent av bolagen under 50 miljoner kronor. Samtidigt omsätter stora internationella företag som Schenker, DSV och DHL flera miljarder årligen. Att konsolidera mellansegmentet på marknaden kan skapa fördelar och bättre affärer med de större företagen. 

– Ska man utmana de större bolagen behöver man komma upp i en omsättning om 500 miljoner. Vi ser en potential att kunna förvärva eller vara delägare i ett stort antal av de mindre, lokala bolagen och medverka vid ägarskiften för att skapa aktieägarvärde för medverkande entreprenörer och passiva delägare, säger Romin.

För att skapa aktieägarvärde och lokal närvaro planerar Malma Logistik att samordna ekonomisystem, marknadsfunktioner och strategi. Detta kommer i sin tur medföra  långsiktiga synergieffekter och kostnadsbesparingar som skapar ett uthålligt aktieägarvärde.

– Genom samordning av marknads- och ekonomifunktionen med utvecklat strategiarbete kommer det att bli enklare för entreprenörerna att istället kunna fokusera på just de saker de är bra på, att utföra arbetet i vardagen och säkerställa ”spänsten” i företagen, säger Romin. 

Hjälper entreprenörerna 

Tanken bakom Malma Logistiks förvärvsdrivna fokus går ut på att ge stöd till de entreprenörer som under åren byggt upp sina verksamheter. De ska bland annat hjälpa dem att ta nästa steg  på ett ekonomiskt och tryggt sätt. 

Målbolagen ska vara lönsamma bolag med möjlighet för samordning och tillväxt. Genom att erbjuda aktier i Malma Logistik vid förvärv, skapar det ett mervärde för båda parter. Malma Logistik blir inte beroende av förvärvslån och entreprenörerna blir delägare i en större och ekonomiskt stark koncern. Detta skapar incitament för vidare tillväxt.

– Jag vill att entreprenörerna är delägare så att de har en morot att vara kvar och växa med oss. Det är entreprenörerna som kan sköta fotarbetet, och vi kan styra organisationen och skapa ett långsiktigt delägarvärde för dem, berättar Romin.

Malma Logistik har som målsättning att fortsätta leverera 15 procent i avkastning på eget kapital på lång sikt, med en årlig utdelning på fem procent på aktievärdet. Omsättningen förväntas i år nå 100 miljoner kronor. 

Viktigt samarbete för framtiden

Redan idag samarbetar Malma Logistik med ett större företag. Logistikföretaget är en koncern som omsätter över 4 miljarder kronor. Förhoppningen är att de ska fortsätta stötta Malma Logistiks verksamhet i mellansegmentet och kunna gå in som delägare för att stärka långsiktigheten och samarbetet med övriga delägare och entreprenörer.  

– Logistikföretaget hjälper oss att sköta avtalen med de större kunderna, vilket gör oss trovärdiga. Våra stora kunder behöver då inte vara oroliga för leverans, utan med logistikföretaget i ryggen hjälps vi åt att uppfylla de tuffa kraven som ställs i marknaden, förklarar Romin. 

Malma Logistik planerar att notera sig på börsen inom ett år. En ägarspridning pågår och är planerad att genomföras vid pågående förvärv innan noteringen. Styrelsen har även mandat att genomföra ytterligare emissioner och kapitalanskaffningar på vägen.

Hemsida: www.malma.eu
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.