Rikard Hjelm, Vd Nordkap

Publicerad 3 dec 2012

Nordkaps verktyg
hjälper till vid finansiella transaktioner


Bara de allra största aktörerna på köparsidan har haft tillgång till information i realtid om hur marknaden för lån, obligationer och räntederivat ser ut. Detta har dock ofta varit både krångligt och dyrt. Många kommuner, stora fastighetsbolag och industrier med stora skuldsättningar har haft ett klart informationsunderläge i sina förhandlingar med banken.

Genom nya webbaserade finansverktyg erhåller tidigare missgynnade köpare samma realtidsinformation och underlag som bankerna till en rimlig kostnad. Direktinformation om exempelvis Stibor-, FRA- och  swap-noteringar läses in och kan enkelt och användarvänligt tolkas och användas i förhandlingarna med banken. Genom dessa nya möjligheter får många fler aktörer och köparna en bra förståelse för vad som är rimliga priser på de olika lösningar som bankerna säljer. 
 
– Bankerna tar idag ut de marginaler de kan. Många köpare har inte det finansstöd de behöver för att kunna ifrågasätta och förhandla bankernas marginaler, säger Rikard Hjelm, vd på Nordkap. Med nya webbaserade finansverktyg blir köparna bättre på detta och härigenom blir de säkert också mer aktiva köpare, vilket i slutändan även bankerna har glädje av.
 
Stora pengar att spara
I dagens volatila finansmarknad är behovet stort för snabb och oberoende information som stöd vid finansiella beslut. Volymerna som handlas är enorma och de besparingar som kunniga och informerade aktörer kan göra är betydande.
  • Om Nordkap

  • Analys, prissättning och värdering av finansiella positioner i realtid
  • Portföljhantering och administration av skuldportfölj (lån, derivat, obligationer)
  • Riskhantering genom bl.a. koppling till finanspolicy

  •  För mer information: www.nordkap.se, Tel: 08-649 55 50