Publicerad 1 jun 2016

Nordea lanserar sex nya fasträntebevis för att möta efterfrågan

Nya fasträntebevis
För att möta en växande efterfrågan på räntebärande placeringar med hög – fast – avkastning lanserade Nordea fasträntebevis i februari 2015. Nu lanseras nya fasträntebevis kopplade till Hertz, Shell, ThyssenKrupp, Macy’s samt fasträntebevis kopplade till amerikanska respektive europeiska High Yieldindex. Totalt har 32 fasträntebevis lanserats kopplat till både enskilda företag och index.

– Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen på konto har skapat en efterfrågan på en placering som har lägre risk än aktier, bättre potential än kontoplaceringar och som kan ge en regelbunden avkastning i form av ränteutbetalningar. Därför lanserade vi fasträntebevis, berättar Carl Johan Stackell, försäljningschef investeringsprodukter på Nordea Markets.
Fasträntebevis kan köpas och säljas på börs
Nordea är den enda bank i Norden som har möjlighet att kunna erbjuda denna typ av placering.
Fasträntebevis är börsnoterade placeringar som är utgivna av Nordea och kopplade till kreditrisken i ett underliggande bolag eller index. Ett fasträntebevis fungerar på nästan samma sätt som ett räntebevis, men skillnaden är att fasträntebevisen ger en fast ränta som utbetalas kvartalsvis – medan räntan på ett räntebevis är rörlig. 
– Fasträntebevis ger en bra diversifiering i en investeringsportfölj. På ett väldigt smidigt sätt kommer man åt kreditrisken i enskilda företag med olika risknivå, men också i breda europeiska och amerikanska kreditindex, säger Carl Johan Stackell.
Varje fasträntebevis ger olika hög ränta. Normalt sett ger ett fasträntebevis med ett högre kreditbetyg – det vill säga där sannolikheten att en kredithändelse ska inträffa är lägre – en låg ränta. 
Brett erbjudande gör det möjligt att välja risk och avkastning 
Eftersom Nordea erbjuder flera olika fasträntebevis finns det en stor fördel genom att du som kund enkelt själv kan välja vilken risk och avkastning du vill ha på ditt sparande, förklarar Carl Johan Stackell. Det finns också flera skäl att kombinera olika fasträntebevis.
– På samma sätt som den gamla devisen om att inte samla alla ägg i en korg gäller på aktiemarknaden så kan man genom Fasträntebevis diversifiera sig på kreditmarknaden och bygga en portfölj av krediter. Fasträntebevisen erbjuder dessutom en bred geografisk exponering då vi ger ut både europeiska och amerikanska namn inom både High Yield och Investment Grade. Det gör portföljen mindre påverkad av olika regionala makroeffekter, förklarar Carl Johan Stackell. 
Läs mer om de nya fasträntebevisen, nedan. 
Ett sätt att få information om fasträntebevis och andra investeringsprodukter är genom Nordeas nyhetsbrev. Anmäl dig som prenumerant, nedan.