wireless trådlös energi

Publicerad 2 november 2020

NoMoreWires vill revolutionera världen med trådlös elektricitet


En adapter som gör att vi kan använda hemelektronik utan batterier eller sladdar till vägguttag kan snart bli verklighet. NoMoreWires vill bli först i världen att nå marknaden med trådlös elektricitet. Den aktör som först hittar en fungerande lösning till trådlösa elektriska överföringar har goda chanser att se sin produkt bli marknadsstandard. Med detta följer en marknadsledande position i en mångmiljardmarknad.


NoMoreWires har tagit fram ett banbrytande system för trådlös överföring av elektricitet som nu är under utveckling. Hittills har de lyckats uppnå överföringar på upp till en meters avstånd. Bolaget har precis påbörjat en kapitalanskaffningsrunda och siktar nu på att bli först till marknaden med en färdig produkt. Tekniken är baserad på ultraljudsfrekvenser där en längd på flera meter hoppas kunna nås.

– Vi har utvecklat ett system som utgörs av en sändare och en mottagare. Mellan dessa så skickas elektrisk energi och akustisk energi på en frekvens av ultraljud. Man kan tänka på det som sambandet mellan en trådlös mikrofon och en högtalare, berättar Marcus Hendrikson, vd och grundare av NoMoreWires.

Läs mer om hur du investerar i NoMoreWires!

Enorma möjligheter

Marknadspotentialen för trådlös överföring av elektricitet förväntas växa med en årlig tillväxttakt om 23,4 procent fram till 2027 då den når 50 miljarder euro. Potentialen utgörs av ett brett användningsområde och omfattar allt ifrån hemelektronik och flygindustrin, till fordonsindustrin och sjukvård. 

– Utgångspunkten är att ha vår produkt ZAP Wireless Power Extender redo för lansering i stor skala till konsumenter om 23 månader. Planen för lansering är inom Europa och USA via teknikbutiker. På medellång sikt planerar vi för försäljning direkt till företag, och på längre sikt till företag för integrering av tekniken i produkter som exempelvis Iphone, förklarar Hendrikson. 

NoMoreWires har ambitiösa planer och stor tilltro till sin teknik. Redan nu har bolaget skrivit avtal med företag avseende sin potentiella produkt och har flera kommande avtal i pipeline i både Europa och Asien.

– Vi följer vår genomarbetade plan och har redan utvecklat vår så kallade proof of concept, att tekniken fungerar. Frågan som kvarstår nu, är om vi kan ta systemet till marknaden som en kommersiell produkt. Baserat på de mål vi uppnått och vår expertis är jag helt övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Hendrikson.

Det ska däremot noteras att det är tuff konkurrens bland aktörer som försöker ta fram trådlös elektricitet till marknaden och att det inte är en självklarhet att det blir verklighet.

Spännande framtid tillmötes

NoMoreWires genomför just nu en kapitalanskaffning för att kunna ta sin banbrytande produkt till marknaden. En person som redan har investerat i bolaget till nuvarande värdering är Marat Kasparov, en proffessionell investerare som var tidig med att investera i företaget BOLT, som idag är ett så kallat “unicorn” (onoterat bolag med värdering över en miljard dollar). 

– Vi planerar att ta in kapital för att kunna fullfölja produktlanseringen, där den största delen förväntas att användas till forskning och utveckling, vilket även inkluderar tillverkning och paketering. Utöver det vill vi även stärka vårt varumärke och eventuellt anställa ytterligare kompetens, berättar Hendrikson och fortsätter: 

– Om vi inte blir uppköpta av en större spelare fram tills dess, så är planen att notera oss 2024-2026. Jag tror att värderingen då kommer att ligga på 50-100 gånger nuvarande värdering, avslutar Hendrikson. 

Kapitalanskaffningen görs genom aktiebaserad crowdfunding via FundedByMe.

Läs mer om emissionen här!Fakta: Teknikens möjligheter och begränsingar

De fysiska begränsningarna för ultraljud att färdas beror på lufttemperatur, tryck och fuktighetsnivå. Den elektriska effektiviteten för en mobilladdare som är en meter lång är 63-80 procent medan ultraljud kan nå en elektrisk effektivitet på 60 procent på en meters avstånd. 

En distans om exempelvis tre meter kan ge en maxeffekt om 21,6 procent, vilket lämnar acceptabel effekt på upp till fem meter. 

Potentialen utifrån de begränsningar som finns är stor och består av ökad sammankoppling mellan enheter, där enheter blir både mindre och effektivare med ett behov av allt mindre energi. 

Läs mer om teknikens möjligheter och begränsningar här!Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.