Nexstim har utvecklat en träffsäker behandlingsmetod

Publicerad 2 apr 2019

Nexstims system kan vara lösningen för depression – expanderar i USA

Fokuserar på tillväxt
Depression drabbar miljontals människor, men långt ifrån alla botas med mediciner. Noterade medtech-bolaget Nexstim har utvecklat en träffsäker behandlingsmetod för att behandla just dessa. Nu ligger fokus på att öka kundstocken i USA.

                                

Egentlig depression – som är den vanligaste formen av depression – delas ofta upp i tre nivåer: Lätt eller lindrig, medelsvår eller måttlig samt svår depression. Globalt drabbas 216 miljoner människor varje år av depression och andelen som inte svarar på mediciner och söker behandling uppgår till 36 miljoner.

– Vår målmarknad i USA och Europa består av 5,8 miljoner patienter. Det motsvarar ett behandlingsvärde på drygt 40 miljarder euro för vårt NBT-system, konstaterar Martin Jamieson, vd för Nexstim som är noterat på First North i Sverige och Finland.

Läs mer om Nexstim här

Två egna system med stor potential
Nexstim har två navigerade transkraniella magnetstimulerings (TMS)-system. Det första, systemet för navigerad hjärnterapi, NBT, kan vara lösningen för behandling av depression och på sikt även neuropatisk smärta. Det är primärt marknaden för depression som Nexstim fokuserar på.

Det andra systemet – navigerad hjärnstimulering (NBS) – används för diagnostik vid neurokirurgi. Det kan handla om att utreda tumörens läge i förhållande till viktiga funktioner i patientens hjärna. Grunden för de båda systemen är tekniken SmartFocus som har en mycket träffsäker 3D-navigering, se faktaruta nedan.

Läs externa rapporter om Nexstim, endast för professionella investerare

Klartecken från FDA, fokus på Nordamerika
Nexstims NBT-system, det vill säga systemet som kan bota depression, har rönt stora framgångar i USA efter lanseringen våren 2018. NBT-systemet används av sex kliniker i USA, bland annat av Island Psychiatry på Long Island, New York

Det kapital som bolaget tar in i den pågående företrädesemissionen på drygt 50 miljoner kronor ska gå till att expandera affärsorganisationen i just USA. Omkring 16 miljoner vuxna amerikaner lider av egentlig depression och det amerikanska livs- och läkemedelsverket, FDA, har godkänt NBT-systemet.

– Att vi fokuserar intensivt på USA beror på att det är där som den största potentialen finns på kort sikt. Dessutom förväntas allt fler behandlas för egentlig depression framöver, berättar Martin Jamieson.

Martin Jamieson

Såväl försäkringsbolag som Medicare (det offentligt finansierade sjukförsäkringssystemet) ger finansiell ersättning för TMS-behandling till psykiatriska enheter för behandling av egentlig depression.

Tydlig strategi för expansion
Nexstim har en tydlig strategi för den kommersiella expansionen av NBT i USA. Fokus ligger på TMS-center och stora psykiatripraktiker i fyra huvudregioner i landet (Kalifornien, Texas, sydöststaterna, nordöststaterna). Affärsmodellen siktar mot en hög årlig inkomstkälla för varje system med höga användningsfrekvenser. Nexstim erbjuder kliniker att leasa systemet, vilket innebär att de inte måste göra egna investeringar.

– Det medför att klinikerna kan göra vinst från den första patienten. Vi räknar med att en klinik kan nå en årlig vinst på upp till 150 000 dollar med trettio behandlingstillfällen per patient och femtio patienter per år, berättar Martin Jamieson.

I slutet av förra året sålde Nexstim sitt första system till Hongkong, och därmed har dörren öppnas till den stora kinesiska marknaden. EU har godkänt systemen och ett flertal sjukhus har köpt in system.

Neuropatisk smärta ett växande område
Ett intressant tillväxtområde är användning av NBT-system för behandling av kronisk smärta som i dag befinner sig i utvärderingsstadiet. NBT-systemet har CE-märkning för behandling av kronisk unilateral neuropatisk smärta, och många universitetssjukhus i Finland använder systemet för denna indikation.

En studie som genomfördes på Walton Centre i Storbritannien kom fram till att 44 procent av patienterna som fick NBT-behandling rapporterade klinisk meningsfull smärtlindring efter minst tre veckors behandling.

– Kronisk smärta är ett mycket intressant område att expandera inom. Enbart i USA och Europa utgörs vår marknad av nästan 10 miljoner människor, avslutar Martin Jamieson. 

FAKTA

Nexstims företrädesmission

Emissionsbelopp: EUR 5,2 mn eller SEK 54,7 mn 
Teckningspris: EUR 0,115 eller SEK 1,20
Tekningsgaranti: 20,6 procent av erbjudandet
Uppskattat värde före ägararrangemanget: EUR 3,6 mn
Teckningstid i Sverige: 2 – 24 april 2019
Prospekt och informationsbroschyr, klicka här

Nexstim

Nexstim Plc ägnar sig åt neuromodulering och utvecklingen av icke-invasiva tekniker för stimulering av hjärnan. Företaget äger tekniken SmartFocus som har en mycket sofistikerad 3D-navigering. Det är den enda navigerade transkraniella magnetstimuleringen (transcranial magnetic stimulation – TMS) som är verkligen personligt anpassad och används både i behandlande och diagnostiska applikationer. 

Nexstims NBT-system för navigerad hjärnterapi kan vara lösningen för behandling av exempelvis egentlig depression eller neuropatisk smärta, om behandling med läkemedel inte ger patienten lindring eller om man av någon annan orsak väljer ett medicinfritt alternativ.

Nexstims NBS-system används för diagnostik vid neurokirurgi. Vid neurokirurgiska ingrepp är det viktigt att utreda tumörens läge i förhållande till viktiga funktioner och kopplingarna mellan dem i patientens hjärna.