Guldprospektering på historisk mark

NevGold (NAU.V) är ett gruvbolag inriktat på prospektering och utveckling av främst guldfyndigheter i de västra delarna av Nordamerika. NevGold har på kort tid förvärvat guldprojekt i Limousine Butte och Cedar Wash i Nevada, Ptarmigan (ett silver-polymetallic-projektet) i västra Kanada och har en option att förvärva 100 % av guldprojektet Nutmeg Mountain i Idaho. Samtliga områden är stabila jurisdiktioner, välkända för sin positiva inställning till gruvindustrin och för många historiska och nyligen bekräftade guldfyndigheter. 

Mycket lovande testresultat

Redan förra året i mars offentliggjorde NevGold Corp mycket lovande borresultat från ett av sina två flaggskeppsprojekt, Limousine Butte i Nevada. Detta har följts upp med liknande positiva testresultat för det nyligen förvärvade Nutmeg Mountain-projektet i Idaho. Detta samtidigt som det andra guldprojektet i Nevada, Cedar Wash, och silverfyndigheterna i B.C Kanada ännu inte fullt ut inventerats.

-Naturligtvis kommer det att krävas mycket mer borrning, men den miljon uns guld som tidigare bedömts finnas i Limousine Butte verkar vara ett minimum och jag utesluter därför inte att Limosine Butte mycket väl kan innehålla dubbla mängden guld, säger Brandon Bonifacio, vd, ägare och styrelsemedlem.

Nyligen lämnade NevGold in en ansökan till den amerikanska myndigheten, Bureau of Land Management, om att få öka prospekteringskoncessionen för Limousine Butte-projekt. Med ett godkännande kommer området för exploatering att öka från 7,5 hektar till nästan 100 hektar. Ett godkännande förväntas i slutet av tredje kvartalet 2023.

En billig aktie?

I dagsläget handlas NevGolds aktie på 15 CAD EV/uns guld (ett uns motsvarar 28,5 gr) vilket kan ställas mot jämförbara bolag som handlas runt 70 CAD (EV är rörelsevärdet vilket i sig är börsvärde plus skulder).  Mot bakgrund av de positiva testresultaten och möjligheterna i Nevada, Idaho och i Kanada är det ganska naturligt att Brandon och övriga i ledningen – som tillsammans äger mer än 30% – hittills försvarat sitt ägande vid varje kapitalanskaffning och köper aktier i marknaden när tillfälle ges.

-I takt med att aktiemarknaden ser det vi ser i NevGold kommer den 80-procentiga rabatten mot jämförbara prospekteringsbolag snabbt suddas ut. Allt vi behöver göra och kommer att göra är att konsekvent visa att vi har rätt. Under hela 2023 kommer vi att borra, utvärdera och kommunicera resultaten till marknaden, säger Brandon Bonifacio.   

Redo att presentera resultat under 2023

Med ett börsvärde över 200 MSEK, en stadig kassa och starka ägare är NevGold välfinansierat och väl rustat för att framgångsrikt kunna ta nästa steg i sin strategi mot en revalvering av sitt börsvärde. Under 2023 kommer fokus från bolaget att ligga på borr-programmen i koncessionerna Nutmegg Mountain och Limosine Butte. Syftet är att kunna bekräfta storleken på guldfyndigheterna, som i dagsläget uppskattas till 1000 000 uns men troligen kan vara så mycket som 3000 000 uns. Resultaten från undersökningarna förväntas offentliggöras från slutet av första kvartalet fram till tredje kvartalet 2023.