Publicerad 4 feb 2015

NeuroVive i ropet på glödhet bioteknikmarknad


Bioteknikbolag har rönt fortsatta framgångar det senaste året med kraftiga uppgångar för flera individuella bolag. Med en uppgång på 210 procent är NeuroVive Pharmaceutical den klarast lysande stjärnan på Stockholmsbörsen.

2014 var återigen ett starkt år för bioteknikaktier där branschindexet Nasdaq Biotechnology var upp hela 34 procent. Samtidigt hade bioteknikfonderna ett mycket framgångsrikt år där Morningstars fondindex för bioteknik var upp över 60 procent.

Bakgrunden till uppgången för bioteknikbolagen står enligt den fristående läkemedelsanalytikern Kim Dahlström att finna i ett antal faktorer:

– Generellt beror uppgången på ökad riskaptit tack vare extremt låga marknadsräntor. Framgångsrika forskningsresultat, ökad förvärvsaktivitet och framförallt lyckosamma marknadslanseringar har också bidragit till uppgången, säger Kim Dahlström.

Enligt Kim Dahlström har många bolag intressanta och potentiellt revolutionerande läkemedelskandidater. Det har medfört förväntningar om uppköp och licensaffärer. De stora globala läkemedelsföretagen har dessutom i allt högre utsträckning börjat intressera sig för tidiga projekt, vilket eldat på intresset för forskningsbolagen. 

Neurovive bästa aktien

På Stockholmsbörsen har bioteknikbolagen också fått sin beskärda del av uppgången. Bioteknikbolaget NeuroVives aktiekurs har stigit med 210 procent det senaste året. 

– NeuroVive hade i fjol ett mycket starkt nyhetsflöde. Bolagets fas III-studie för läkemedelskandidaten CicloMulsion blev fullrekryterad. Dessutom tecknade bolaget ett avtal om fortsatt forskning mot utökade potentiella indikationer för CicloMulsion och därutöver kom nyheter om lovande forskningsresultat för hepatit B-kandidaten NVP018, säger Kim Dahlström.

Under sommaren utvecklades aktien starkt. Detta efter att storägaren Baulos Capital gjort aggressiva köp i aktien samtidigt som förväntningarna ökade på ett licensavtal för NVP018. Se intervju med bolagets VD här . När så avtalet med Oncore Biopharma slöts uppstod lite av ett antiklimax, enligt Kim Dahlström.

– Totalvärdet av avtalet på 150 MUSD exklusive royalties överskuggades av en blygsam upfront betalning. Kortsiktiga investerare hade nog hoppats på en högre förskottsbetalning. Själv ser jag avtalet som fantastiskt, framförallt med tanke på Oncore grundarnas gedigna bakgrund och track record. 

Måndagen den 12 januari 2015 blev det offentligt att Oncore bildar ett gemensamt bolag med nordamerikanska Tekmira Pharmaceuticals i syfte att skapa ett ledande bolag inom Hepatit-B, ett samarbete som kan gynna Neurovive. 

Vad ska man då tro om framtiden för biotekniksektorn generellt och för Neurovive i synnerhet? Enligt Kim Dahlström är läkemedel en tillväxtbransch tack vare den demografiska utvecklingen. 

Ökad förvärvsaktivitet

– Fler blir äldre vilket resulterar i högre konsumtion av läkemedel. Detta talar för en fortsatt god utveckling för biotekniksektorn på lång sikt. Läkemedelsjättarna kämpar även mot patentutgångar för deras storsäljande läkemedel och är tvingade att leta ersättare, vilket bör elda på förvärvsaktiviteten och antalet licensaffärer, säger Kim Dahlström och lägger till:

 

– För NeuroVive är det viktigt att bolagets läkemedelskandidat Ciclomulsion uppvisar framgångar eftersom det är bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, säger Kim Dahlström.

Kim Dahlström höjer även ett varningens finger för eventuella rekyler för bioteknikmarknaden som helhet.

– Börsuppgången har pågått under ett flertal år. Risken finns att en allmän större börsnedgång resulterar i kraftiga kursfall för bioteknikbolagen, säger han.