Publicerad 13 maj 2016

NeuroVive erhåller 94,4 miljoner kronor i fulltecknad nyemission

Fulltecknad nyemission
Läkemedelsbolaget NeuroVives nyemission om 94,4 miljoner kronor tecknades till 100,4 procent, vilket innebär att bolaget kan fortsätta satsa ordentligt på forskning och utveckling med fokus på kliniska fas II-studier inom traumatisk hjärnskada (TBI) och akut njurskada (AKI).

NeuroVives styrelse beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner vid en extra bolagsstämma den 31 mars, och den 10 maj kommunicerade bolaget att emissionen fulltecknades. Det ger bolaget 94,4 miljoner kronor innan emissionskostnader samt ytterligare minst 32,6 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
– Att vi har lyckats ta in 94,4 miljoner kronor i dagens tuffa finansiella klimat är ett viktigt styrkebesked som visar på ett starkt förtroende från såväl gamla som nya aktieägare. Jag ser det som ett erkännande av vår utstakade väg framåt med ett förnyat fokus på forskning och utveckling av vår spännande projektportfölj inom mitokondriell medicin som innehåller både spets och bredd, säger NeuroVives VD Erik Kinnman och fortsätter: 
– Nu kan vi upprätthålla en fortsatt hög takt i våra projekt och utnyttja våra forskningssamarbeten till fullo vilket känns otroligt inspirerande.
Starkt fokus på forskning och utveckling
Emissionslikviden kommer främst att användas för att ta bolagets två huvudprojekt, läkemedelskandidaten CicloMulsion® för akut njurskada och NeuroSTAT® för traumatisk hjärnskada, igenom kliniska fas II-studier och fram till licensaffär. Båda dessa fas II-studier beräknas kunna slutföras under 2016. Utöver detta fokuserar bolaget på att utveckla NVP019, en mer potent efterföljare inom framförallt akut njurskada och som har en starkare patentprofil.
– Tack vare fullteckningen i vår emission kommer vi även att kunna lägga stor vikt vid våra övriga prekliniska projekt. Det finns ofrånkomliga risker inom läkemedelsutveckling, så att fortsätta bredda vår portfölj är ett sätt för oss att väga upp riskerna för negativa resultat inom våra projekt genom diversifiering. Det går aldrig att på förhand garantera utfallet av en klinisk studie, men det går att förbereda sig på ett sådant sätt att bolaget inte blir beroende av en enskild substans eller ett enskilt projekt, förklarar Erik Kinnman.
Bolaget har för närvarande två prekliniska projekt under utveckling inom energireglering på cellnivå respektive ischemisk stroke. Inom bland annat dessa projekt samarbetar NeuroVive med brittiska Isomerase Therapeutics, ett bolag som är expert på att upptäcka och utveckla molekyler i tidig fas. 
– Isomerase Therapeutics är en viktig partner som kompletterar vår egen forskning, och vi förvärvade en del av bolaget tidigare i år för att fördjupa detta samarbete. Därutöver har vi även andra framstående samarbetspartners som University of Pennsylvania inom traumatisk hjärnskada. Vi har med andra ord både kompetensen och nu även de finansiella resurserna som behövs för att avancera vår portfölj ordentligt framöver och bygga värde för våra aktieägare. Det känns verkligen som att vi har en spännande fortsättning på året framför oss, avslutar Erik Kinnman.