Antalet bolag som vi bevakar kommer att öka successivt, säger Jonas Söderström, redaktör och ansvarig utgivare för nyhets- och analystjänsten BioStock.

Publicerad 1 sep 2015

NeuroStock blir BioStock


NeuroStock, en analystjänst som bevakar företag inom bioteknik- och läkemedelsbranschen, breddar nu verksamheten och byter samtidigt namn till BioStock.

– Med namnbytet vill vi signalera att vi breddar vårt fokus, säger Jonas Söderström, som är redaktör och ansvarig utgivare för nyhets- och analystjänsten BioStock.

Från att tidigare ha bevakat ett fåtal bolag är nu ambitionen att BioStock ska skriva om ett betydligt större antal bolag inom sektorn life science.

– Antalet bolag som vi bevakar kommer att öka successivt, säger Jonas Söderström, som berättar att anledningen till breddningen är den goda respons som de fått när de skrivit om andra bolag. 

– Inte minst har vår intervjuserie Söndagsintervjun, där vi intervjuar personer från ett betydligt bredare urval av företag, varit mycket uppskattad bland våra läsare.

Jonas Söderström har inte satt upp något exakt numerärt mål när det gäller antalet visningar efter namnbytet.      

– Men naturligtvis hoppas vi att besökarantalet ska öka ytterligare, säger han. 

I dagsläget har BioStock, eller NeuroStock som alltså var det tidigare namnet, haft omkring 200 000 visningar sedan starten hösten 2014. Tjänsten vänder sig till såväl investerare som företagare samt alla som är intresserade av att följa utvecklingen bland nordiska börsbolag inom bioteknik- och läkemedelsbranschen, eller life science, som är en nyare och något bredare branschbeskrivning.

Life science är en term som inkluderar en lång rad av vetenskapliga ämnen som innebär någon form av studier av den levande organismen som till exempel mikroorganismer, växter, djur och människor. Ämnet bioetik ingår också i life science. 

BioStock läses här.