Eurocine Vaccines ser positivt på framstegen för bolagets produkt och har löpande kontakter med flera vaccinbolag. Marknaden för influensavacciner domineras av som bland andra GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, AstraZeneca och CSL.

Publicerad 9 mar 2016

Nasalt influensavaccin kan utmana vabruari


Influensavacciner för barn är eftertraktade inom läkemedelsbranschen. Nu riktas uppmärksamheten mot svenska Eurocine Vaccines. I dagarna genomför bolaget en emission med siktet inställt på att bli först i världen med att lansera ett nasalt influensavaccin för barn under två år.

– Emissionen ger en möjlighet för investerare att komma in i ett mycket spännande skede och till en mycket intressant värdering, säger Hans Arwidsson, vd för Eurocine Vaccines.
Styrelsen i bolaget beslutade i mitten av januari att genomföra en unit-emission med företräde för befintliga aktieägare i bolaget. Emissionen pågår fram till och med den 11 mars och genomförs mot bakgrund av framstegen för flaggskeppsprodukten Immunose™ FLU. Produkten har efter en välinriktad omläggning av bolagets strategi seglat upp som den mest lovande kandidaten för nasal influensavaccinering av barn under två år.
– Styrkan hos produkten är att vaccinet ges i form av näsdroppar. Det gör den till ett eftertraktat alternativ till intramuskulära metoder, det vill säga injicering av vaccinet via en spruta i muskeln, vilka inte visat sig skydda barnet speciellt väl, säger Hans Arwidsson och fortsätter:
– Det finns en logisk och självklar tanke bakom att skydda personer mot smittan i den del av kroppen där viruset först kommer in. Sammantaget tror vi på den här läkemedelskandidaten och kommer att påbörja en klinisk studie redan till hösten 2016.
Efterfrågat alternativ även för små barn
Immunose™ FLU skulle vid en marknadsintroduktion kunna bli ensam om att erbjuda ett nasalt skydd mot influensa till barn redan från sex månaders ålder. Det ligger också i linje med Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer för ålder vid influensavaccinering. I USA har produktens närmaste konkurrent FluMist funnits i flera år, men på grund av biverkningarna av produkten får den inte ges till barn under två år. 
– Går allt enligt plan kommer Immunose™ FLU bli först i världen med att erbjuda ett nasalt vaccin även till de små barnen. I kombination med den stora efterfrågan som finns även hos övriga ålderskategorier bedömer vi att marknadspotentialen vid en lyckad lansering är stor, säger Hans Arwidsson.
Klinisk studie 2016
Produkten kommer nu att genomgå en klinisk studie med start redan under hösten 2016. Ledningen beslutade för ett år sedan om att gå en annorlunda väg i jämförelse med den som bolaget tidigare stakat ut. Istället för att i ett tidigt stadie försöka licensiera ut produkten till en partner valde bolaget att förädla projektet i ytterligare ett steg med hjälp av egen finansiering.
– Vi valde att arbeta mer likt ett vaccinbolag genom att bland annat köpa in en vaccin-antigen från en fristående leverantör. Det är den komponenten som nu ligger till grund för studien, vilket också är vad de stora partnerkandidaterna direkt har efterfrågat från oss, säger Hans Arwidsson.

Aktiv dialog med läkemedelsjättar 
Den strategiska omläggningen inom bolaget har även hunnit bära frukt inom fler områden. Eurocine Vaccine fick nyligen patent godkända för bolagets produkt i Australien och Nya Zeeland. Bolaget har också skickat in ytterligare patentansökningar som vid beviljande stärker positionerna inom nasal vaccinering till 2033. Det ger en ovanligt lång tid av effektivt patentskydd.
– Om tidsplanen håller och vi får ut produkten 2021 eller 2022 tillsammans med en partner, så har vi över tio år kvar av patentet. Det är ovanligt i de här sammanhangen, vilket ger bekräftelse på att bolagets produkt både är värdefull och går att skydda internationellt, säger Hans Arwidsson som konstaterar att den första milstolpen är i sikte:
– Vårt nya fokus innebär att vi idag har bättre förutsättningar att teckna avtal med det riktigt tunga namnen inom barnvaccin mot influensa. I dag för vi dialoger med några av de största aktörerna inom branschen. Den första milstolpen kommer att nås redan under halvårsskiftet 2017. Bolaget kommer då att presentera resultaten av studien.
Emission öppen för teckning 
Emissionen i Eurocine Vaccines är öppen för teckning och pågår fram till och med den 11 mars 2016. Bolaget kommer fortlöpande att kommunicera nyheter kring ansökningar, säkerhetsstudier med mera, och inte minst kring resultaten av de kliniska studierna som kommer att rapporteras vid halvårsskiftet nästa år.
– Vi kommer nu fortsätta förädla produkten och hålla kontakt med partnerkandidaterna. Sammantaget ser vi goda förutsättningar att skapa värde för aktieägarna som genom emissionen får möjlighet att komma in i bolaget i ett mycket spännande skede.  

  • Erbjudandet i sammandrag
  •  
  • Teckningstid units: 25 februari – 11 mars 2016. 
  • Teckningskurs: 1,10 kronor per unit. Courtage utgår ej. 
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 februari 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2016. 
  • Handel med uniträtter kommer att ske under perioden 25 februari – 19 mars 2016 
  • Handel med BTU kommer att ske under perioden 25 februari till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av april 2016. 
  • Antal units som emitteras är 16 344 887, vilket ger lika många nya aktier och lika många nya teckningsoptioner

    Mer information om emissionen och aktuellt prospekt hittar du på bolagets hemsida www.eurocine-vaccines.com